Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Malatyńska, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem121146
2013312
2012633
2011211
201011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12561
201333
20126231
201122
201011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1293
2013321
2012642
201122
201011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1239
2013321
2012615
201122
201011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1239
2013321
2012615
201122
201011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1257
2013321
2012624
201122
2010111
 • Averaged Voronoi Polyhedron in the peritectic transformation modeling : [abstract] / BURBELKO Andriy, POCZĄTEK Jacek, GURGUL Daniel, MALATYŃSKA Paulina, WRÓBEL Marek // W: AMT'2013 : Advanced Materials and Technologies : XX physical metallurgy and materials science conference : 9–12 June 2013, Kudowa Zdrój / Częstochowa University of Technology. Institute of Materials Engineering. — [Częstochowa : University of Technology], [2013]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 84–85

 • keywords: Solidification Modeling, Averaged Voronoi Polyhedron, peritectic transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Charakterystyka stali na odlewy[Characterization of steel for castings] / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Renata ZAPAŁA, Sebastian SOBULA, Grzegorz TĘCZA, Paulina MALATYŃSKA, Ireneusz Telejko, Maciej Brzeziński. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 233, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1718). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Oddziaływanie różnej zawartości węgla na mikrostrukturę staliwa chromowo-niklowo-molibdenowego[The interaction of different carbon content on the microstructure of chromium-nickel-molybdenum stainless steel] / P. MALATYŃSKA // Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2012 z. 13, s. 55–60. — Bibliogr. s. 60, Streszcz., Abstr.. — VIII Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID'2012 : Ustroń-Jaszowiec, 31 maja–2 czerwca 2012 / red. nauk. zesz.: Jan Szajnar, Andrzej Studnicki, Jacek Suchoń. — Gliwice : Politechnika Śląska, 2012. — ISBN 978-83-63605-00-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Różnice w reakcji perytektycznej spowodowane zmianą zawartości węglaThe differences in peritectic reaction the caused with change of carbon content / Paulina MALATYŃSKA // W: Rozwój technologii i metod informatycznych w inżynierii produkcji i inżynierii materiałowej : XXXVI międzynarodowa studencka sesja naukowa : Częstochowa, 30 maj 2012 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Grzegorza Stradomskiego [et al.] ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, [2012]. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080 ; nr 3). — ISBN: 978-83-87745-69-1. — S. 22–25. — Bibliogr. s. 25, Abstr.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych, Pracownia Inżynierii Staliwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Segregation of elements in corrosion resistant castings of diversified wall thicknessSegregacja pierwiastków w odlewach kwasoodpornych o zróżnicowanych grubościach ścianek / P. MALATYŃSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 3, s. 775–778. — Bibliogr. s. 778

 • keywords: stainless steel, carbides, segregation of elements, ferrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0070

7
 • Segregation of elements in the stainless steel containing 17,88\% Cr and 8,75\% Ni : abstract / P. MALATYŃSKA, J. GŁOWNIA // W: 90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Strength parameters and a mechanical reclamation together with the management of its by-productsParametry wytrzymałościowe oraz regeneracja mechaniczna zużytych mas formierskich wraz z zagospodarowaniem jej produktów ubocznych / Jadwiga KAMIŃSKA, Angelika KMITA, Joanna KOLCZYK, Paulina MALATYŃSKA // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2012 vol. 38 no. 2, s. 171–178. — Bibliogr. s. 178, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2012.38.2/mafe.2012.38.2.171.pdf

 • słowa kluczowe: regeneracja, masa formierska, granulacja, żywica furanowa, pył poregeneracyjny

  keywords: granulation, moulding sands, furan resin, reclaimed, after reclamation dust

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The influence of carbon content on change of peritectic reaction in stainless steel / P. MALATYŃSKA // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2012 vol. 51 no. 3, s. 414, poz. 99. — SHMD'2012 : 10th international symposium of Croatian Metallurgical Society = 10. medunarodni Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy = materijali i metalurgija : Šibenik, Croatia, June 17–21, 2012 : summaries of lecture = sažeci predavanja / Croatian Metallurgical Society. — Zagreb : CMS, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The issue of the moulding sands masses reclaimed with including the management of waste products of the process : abstractZagadnienie regeneracji mas zużytych z uwzględnieniem zagospodarowania produktów ubocznych procesu / J. KAMIŃSKA, A. KMITA, P. MALATYŃSKA // W: Quo vadis zlievarenstvo : zborník z konferencie : 4. ročník medzinárodnej konferencie : Tále, 10–12. 10. 2012 / Technická univerzita v Košiciach. Hutniícka fakulta. Katedra metalurgie železa a zlivarenstva. — Košice : Technická univerzita, 2012. — ISBN: 978-80-553-1127-2. — S. 19. — Tekst ang.-pol. — Pełny tekst W: Quo vadis zlievarenstvo [Dokument elektroniczny] : zbornik z konferencie : 4. ročník medzinaárodnej konferencie : Tále, 10–12. 10. 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Košice : Technická univerzita, 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-553-1127-2. — S. 96–103. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. 102–103, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ szybkości stygnięcia na zmiany mikrostruktury w ściankach odlewu[Effect of cooling rate on microstructure changes in the casting] / Paulina MALATYŃSKA // W: Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego : monografia 2011, T. 1 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : Creativetime, 2011. — ISBN: 978-83-63058-04-3. — S. 68–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ zawartości węgla na temperaturę przemiany perytektycznej stali chromowo-niklowej[The influence of carbon content on peritectic transformation temperature in chromium-nickel stainless steel] / P. MALATYŃSKA, J. GŁOWNIA // Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”. — 2011 z. spec., s. 121–126. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-929266-4-1. — VII seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID'2011 oraz Dzień studencki Interaktywnej Platformy Internetowej Kwartalnika Foundry of Archives Engineering, Ustroń–Jaszowiec, 2–4 czerwca 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: