Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Górski, dr inż.

specjalista

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcab, Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1465-7436

ResearcherID: S-5775-2017

Scopus: 55936382500

PBN: 5e70943b878c28a0473b888c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Adaptation of the Experimental Background (ATEB) method in voltammetric determination of thujone in herbal matrices
2
 • Analiza niezależnych składowych (ICA) w woltamperometrycznym oznaczaniu mieszaniny wybranych kwasów fenolowych
3
 • Application of a partial least squares regression for the determination of nanomolar concentrations of scandium in the presence of nickel by adsorptive stripping voltammetry
4
5
6
 • Automatyczny algorytm generacji i odejmowania tła w oznaczaniu niklu oraz kobaltu techniką DPV
7
8
 • Automatyczne algorytmy generacji i odejmowania tła w woltamperometrii
9
 • Baseline correction in standard addition voltammetry by discrete wavelet transform and splines
10
11
12
 • Independent components analysis of the overlapping voltammetric signals
13
 • Is chemometrics and voltammetry a great couple for food profiling and authenticity?
14
 • Kalibracja metodą częściowych najmniejszych kwadratów w woltamperometrycznym oznaczaniu terpenoidów
15
 • Kalibracja metodą PLS w woltamperometrycznym oznaczaniu kwasu kawowego, syryngowego oraz waniliowego
16
 • Monitorowanie procesu dojrzewania młodego wina z wykorzystaniem profili woltamperometrycznych
17
 • Nowe podejście do separacji nakładających się sygnałów w woltamperometrii
18
 • Nowy algorytm korekty tła w woltamperometrycznym oznaczaniu cynku w dializatach mózgowych
19
 • Observation of spontaneous maturation process of young wine by application of the voltammetric quadruple disk iridium sensor combined with chemometrics
20
 • Odnawialne elektrody błonkowe i ich zastosowanie w woltamperometrycznym oznaczaniu witamin
21
 • Problem of non-linearity in voltammetric PLS models
22
23
 • The study of voltammetric determination of phenolic acids with the application of different electrodes
24
25
 • Voltammetric determination of antioxidants