Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Włodek, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3129-9565 połącz konto z ORCID

ResearcherID: V-2055-2018

Scopus: 57194624739

PBN: 5e70925a878c28a047394454

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
2
3
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza modeli obliczeniowych wydajności odparowania w procesie magazynowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)
  AutorzyTomasz WŁODEK, Mariusz ŁACIAK
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 39
 • słowa kluczowe: LNG, skroplony gaz ziemny, kriogenika, BOG, odparowanie LNG, magazynowanie LNG

  keywords: LNG, liquefied natural gas, cryogenics, LNG storage, boil off rate, BOR, BOG

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza możliwości wpływu wodoru na pracę systemu przesyłowego gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce
  AutorzyWojciech Panek, Tomasz WŁODEK
  ŹródłoBezpieczeństwo energetyczne: filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów IV konferencji naukowej : 1–2 kwietnia 2019, [Rzeszów, Polska] / red. Paweł Borkowski, [et al.]. — Wyd. 2. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, 2019. — S. 39
 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, wodór, magazynowanie energii, sieć gazowa, symulacja sieci gazowej, gaz ziemny

  keywords: natural gas, hydrogen, renewable sources of energy, gas network, storage of energy, simulations of gas network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza wpływu wodoru na system przesyłowy gazu ziemnego w aspekcie możliwości magazynowania energii w postaci wodoru w północnej Polsce
  AutorzyTomasz WŁODEK, Krzysztof POLAŃSKI, Wojciech Panek
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2019 : 30textsuperscript{th} international conference : present trends and future challenges for oil and gas industry : Krakow, 5–7 June, 2019 : abstract book / red. Sławomir Wysocki. — Kraków : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej, 2019. — S. 26
 • słowa kluczowe: wodór, magazynowanie energii, transport rurociągowy, HYES

  keywords: hydrogen, pipeline, energy storage, pipeline transmission, HYES

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2020]
 • TytułAnaliza zmian na ukraińskim rynku gazu ziemnego
  AutorzyOleksandr BOIKO, Mariusz ŁACIAK, Adam SZURLEJ, Tomasz WŁODEK
  ŹródłoBezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju [Dokument elektroniczny] : księga abstraktów V konferencji naukowej : Rzeszów, 12–13 października 2020 r. / red. Paweł J. Borkowski [et al.]. — Rzeszów : Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, 2020. — S. [7]
 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek gazu, polityka energetyczna, gaz ziemny

  keywords: natural gas market, natural gas, energy security, energy policy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2017]
 • TytułAnalysis of Boil Off Rate problem in Liquefied Natural Gas (LNG) receiving terminals
  AutorzyTomasz WŁODEK
  ŹródłoSEED 2017 : 2textsuperscript{nd} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, 14–17 November, 2017 : book of abstracts. — Krakow : Institute for Sustainable Energy, 2017. — S. 107
 • keywords: LNG, vaporization, BOG, Boil Off Rate, LNG storage terminals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of liquefied natural gas thermodynamic properties involving phase equilibria calculations
  AutorzyTomasz WŁODEK
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 729–736
 • keywords: LNG, liquefied natural gas, thermodynamic properties, VLE calculations, phase equilibrium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of pipelines made with thermoflextextsuperscript{®} technology for natural gas and carbon dioxide transportation
  AutorzyTomasz WŁODEK, Łukasz Ławski
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2013 vol. 30 no. 1 dod.: CD, s. 287-296
 • keywords: carbon dioxide, thermoflex, natural gas transportation, pipelines, CO2 transportation, natural gas networks, new materials, CO2

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • [referat, 2015]
 • TytułApplication of Raman spectroscopy for shale gas compositions measurements in two-phase systems
  AutorzySzymon KUCZYŃSKI, Tomasz WŁODEK, Krzysztof POLAŃSKI
  ŹródłoICAVS8 [Dokument elektroniczny] : 8textsuperscript{th} International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : Vienna, Austria, July 12–17, 2015 : abstracts poster / ed. Bernhard Lendl [et al.]. — Vienna : [s. n.], 2015. — S. 166–167 ID A081
 • keywords: Raman spectroscopy, phase equilibria, unconventional natural gas, shale gas composition, sampling technique, PVT properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułBadania składu gazu ziemnego w warunkach in situ układów gazowych jednofazowych z wykorzystaniem spektometrii ramanowskiej
  AutorzySzymon KUCZYŃSKI, Karol DĄBROWSKI, Tomasz WŁODEK, Jan BARBACKI, Rafał SMULSKI, Stanisław NAGY
  ŹródłoZagadnienia eksploatacji niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w skałach mułowcowo-łupkowych / red. Stanisław Nagy. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. — S. 40–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • [monografia, 2022]
 • TytułBadanie możliwości użytkowania i magazynowania skroplonego gazu ziemnego w aspekcie zmienności jego składu
  AutorzyMariusz ŁACIAK, Tomasz WŁODEK
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 147, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułCombined heat and power systems in liquefied natural gas (LNG) regasification processes
  AutorzyMariusz ŁACIAK, Stanisław NAGY, Tomasz WŁODEK
  ŹródłoAGH Drilling, Oil, Gas. — 2014 vol. 31 no. 1 dod.: CD, s. 91–98
 • keywords: LNG, liquefied natural gas, unloading operation, thermodynamic processes, cryogenics, LNG terminal, combined heat and power systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2014.31.1.91

19
 • [referat, 2016]
 • TytułCompositional analysis of shale gas by Raman spectroscopy and its application for emph {in-situ} measurements
  AutorzyKUCZYŃSKI S., WŁODEK T., BARBACKI J., DĄBROWSKI K., POLAŃSKI K., KRAKOWIAK M.
  ŹródłoGeoRaman-2016 [Dokument elektroniczny] : XII international conference : Novosibirsk, Russia, June 9–15, 2016 : abstract volume / ed. by T. A. Alifirova, S. V. Rashchenko, A. V. Korsakov ; Siberian Branch. Russian Academy of Sciences, V. S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy. — Novosibirsk : Publishing "OFSET", 2016. — S. 108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2015]
 • TytułCompressed air energy storage as backup generation capacity combined with wind energy sector in Poland – implementation possibilities
  AutorzySzymon KUCZYŃSKI, Dominik H. Sokołowski, Tomasz WŁODEK, Krzysztof POLAŃSKI
  ŹródłoDrilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów]. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 7
 • keywords: renewable energy, energy storage, wind power plant, CAES, backup capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [referat, 2016]
 • TytułDetermination of natural gas composition and concentration with Raman spectroscopy – high pressure and high temperature measurements
  AutorzySzymon KUCZYŃSKI, Tomasz WŁODEK, Karol M. DĄBROWSKI, Jan BARBACKI, Krzysztof POLAŃSKI
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 809–816
 • keywords: Raman spectroscopy, unconventional natural gas, phase behavior, HPHT, qualitative and quantitative measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2018]
 • TytułDetermining selection criteria for reducing and metering stations for the use of turboexpanders
  AutorzyS. KUCZYŃSKI, M. ŁACIAK, A. OLIINYK, A. SZURLEJ, T. WŁODEK
  ŹródłoSDEWES 2018 [Dokument elektroniczny] : 1textsuperscript{st} Latin American conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems : January 28–31, 2018, Rio de Janeiro, Brazil / eds. Marko Ban, [et al.]. — [Rio de Janeiro : s. n.], [2018]. — S. 219
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2014]
 • TytułDevelopment of a new monitoring system based on Raman spectroscopy and its application in a unconventional gas reservoirs
  AutorzySzymon KUCZYŃSKI, Tomasz WŁODEK, Jacek HENDEL
  ŹródłoXXIV ICORS [Dokument elektroniczny] : XXIV International Conference on Raman Spectroscopy at the Friedrich Schiller University Jena, Germany : August 10–15, 2014 : conference proceedings / eds. Jürgen Popp, Volker Deckert. — [Leibniz] : Leibniz-Institute Photonic Technology (IPHT), cop. 2014. — S. [1–2]
 • keywords: Raman spectroscopy, unconventional natural gas, shale, gas composition analysis, gas concentration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25