Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Włodek, dr inż.

asystent

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kig, Katedra Inżynierii Gazowniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3129-9565

ResearcherID: V-2055-2018

Scopus: brak

PBN: 922870

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 60, z ogólnej liczby 60 publikacji Autora


1
 • A case study of the supercritical $CO_{2}$-Brayton cycle at a natural gas compression station
2
 • Analiza efektywności ekonomicznej zastosowania turboekspanderów w procesie regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego
3
 • Analiza modeli obliczeniowych wydajności odparowania w procesie magazynowania skroplonego gazu ziemnego (LNG)
4
 • Analiza możliwości wpływu wodoru na pracę systemu przesyłowego gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce
5
 • Analiza wpływu wodoru na system przesyłowy gazu ziemnego w aspekcie możliwości magazynowania energii w postaci wodoru w północnej Polsce
6
 • Analysis of Boil Off Rate problem in Liquefied Natural Gas (LNG) receiving terminals
7
 • Analysis of boil-off rate problem in liquefied natural gas (LNG) receiving terminals
8
 • Analysis of liquefied natural gas thermodynamic properties involving phase equilibria calculations
9
 • Application of pipelines made with thermoflex\textsuperscript{®} technology for natural gas and carbon dioxide transportation
10
 • Application of Raman scattering analyzer for determination of natural gas composition at processing plant
11
 • Application of Raman spectroscopy analysis in unconventional natural gas reservoirs – density and pressure dependence on Raman signal intensity
12
 • Application of Raman spectroscopy for shale gas compositions measurements in two-phase systems
13
 • Badania składu gazu ziemnego w warunkach in situ układów gazowych jednofazowych z wykorzystaniem spektometrii ramanowskiej
14
 • Badania spektrometryczne składu gazu ziemnego w warunkach in situ
15
 • Characterization of natural gas by Raman spectroscopy and its application for in-situ measurements
16
 • Combined heat and power systems in liquefied natural gas (LNG) regasification processes
17
 • Compositional analysis of shale gas by Raman spectroscopy and its application for \emph {in-situ} measurements
18
 • Compressed air energy storage as backup generation capacity combined with wind energy sector in Poland – implementation possibilities
19
 • Compressed air energy storage as backup generation capacity combined with wind energy sector in Poland – implementation possibilities
20
 • Determination of natural gas composition and concentration with Raman spectroscopy – high pressure and high temperature measurements
21
 • Determining selection criteria for reducing and metering stations for the use of turboexpanders
22
 • Development of a new monitoring system based on Raman spectroscopy and its application in a unconventional gas reservoirs
23
24
 • Economic analysis of energy storage in the form of hydrogen in salt caverns
25