Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Jeleń, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2905-6078 orcid iD

ResearcherID: AAX-9341-2020

Scopus: 55892246100

PBN: 5e709472878c28a0473bd43c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułApplication of spectroscopic methods in studying novel materials: black glasses : [abstract]
  AutorzyMagdalena GAWĘDA, Elżbieta DŁUGOŃ, Piotr JELEŃ, Maciej SITARZ
  ŹródłoEYEC monograph : 5textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — S. 149
 • keywords: sol-gel, black glass, MAS NMR, MIR, dip-coating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania termiczne prekursorów czarnych szkieł
  AutorzyJELEŃ P., GAWĘDA M., DŁUGOŃ E., SZUMERA M., SITARZ M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułBioactive properties of the silicon oxycarbide amorphous coatings on the titanium substrates : [abstract]
  AutorzyMagdalena GAWĘDA, Elżbieta DŁUGOŃ, Piotr JELEŃ, Maciej SITARZ
  ŹródłoEYEC monograph : 5textsuperscript{th} European Young Engineers Conference : April 20–22textsuperscript{nd} 2016, Warsaw / ed. Michał Wojasiński, Bartosz Nowak ; Scientific Club of Chemical and Process Engineering. Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology. Foundation of Young Science. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, cop. 2016. — S. 150
 • keywords: sol-gel, bioactivity, black glass, MIR, Raman

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2016]
 • TytułComparative analysis of luminescent properties of germanate glass and double-clad optical fibers co-doped with $Yb^{3+}/Ho^{3+}$ ions
  AutorzyMarcin Pietrzycki, Marcin Kochanowicz, Patryk Romańczuk, Jacek Żmojda, Piotr Miluski, Tomasz Ragiń, Piotr JELEŃ, Maciej SITARZ, Dominik Dorosz
  ŹródłoPhotonics applications in astronomy, communications, industry, and high-energy physics experiments 2016 : 29 May – 6 June 2016, Wilga, Poland / ed. Ryszard S. Romaniuk. — USA : SPIE, cop. 2016. — S. 1003109-1–1003109-7
 • keywords: germanate glass, Yb3+/Ho3+ ions, NIR luminescence, phonon-assisted energy transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2248898

7
8
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułInfluence of Sr addition on structural, dielectric and Raman properties of $Na_{0.5}Bi_{0.5}TiO_{3}$ ceramics
  AutorzyJ. Suchanicz, M. E. Dutkiewicz, P. JELEŃ, B. HANDKE, M. SOKOŁOWSKI, M. Antonova, A. Sternberg
  ŹródłoIntegrated Ferroelectrics. — 2016 vol. 173 iss. 1 spec. iss., s. 59–64. — tekst: https://goo.gl/wPJMb8
 • keywords: structural properties, dielectric properties, Raman spectra

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1080/10584587.2016.1184498

9
10
 • [referat, 2016]
 • TytułMid-infrared luminescence in HMO glass co-doped with $Ho^{3+}/Yb^{3+}$ ions
  AutorzyTomasz Ragin, Marcin Kochanowicz, Jacek Zmojda, Piotr Miluski, Piotr JELEŃ, Maciej SITARZ, Dominik Dorosz
  Źródło11th conference on integrated optics: sensors, sensing structures, and methods : Szczyrk, Poland, February 29, 2016 / ed. Przemysław Struk, [et al.]. — [USA] : SPIE, cop. 2016. — S. 1003402-1–1003402-8
 • keywords: rare earth ions, mid-infrared, heavy metal oxide, HMO glass, bismuth-germanate, lanthanides, 2.85 um emission, Ho3+/Yb3+

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1117/12.2240305

11
 • [referat, 2016]
 • TytułSpectroscopic investigations of $Yb^{3+}/Ho^{3+}$ and $Yb^{3+}/Tm^{3+}/Ho^{3+}$ co-doped germanate glasses and optical fibers
  AutorzyM. Kochanowicz, J. Zmojda, P. Miluski, P. JELEŃ, M. SITARZ, D. Dorosz
  ŹródłoICTON 2016 [Dokument elektroniczny] : 18textsuperscript{th} International Conference on Transparent Optical Networks : July 10textsuperscript{th} – 14textsuperscript{th}, 2016, Trento, Italy / IEEE. — [Piscataway : IEEE], cop. 2016. — S. 1–4
 • keywords: Yb3+/Ho3+ ions, germante glass, double-clad optical fiber, phonon-assisted energy transfer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat, 2016]
 • TytułSynthesis method affects the structure of bioactive glasses - FTIR, Raman, NMR and XPS investigation
  AutorzyDZIADEK M., ZAGRAJCZUK B., JELEŃ P., Olejniczak Z., CHOLEWA-KOWALSKA K.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułSynthesis method affects the structure of bioactive glasses – FTIR, RAMAN, NMR and XPS investigation
  AutorzyMichał DZIADEK, Barbara ZAGRAJCZUK, Piotr JELEŃ, Zbigniew Olejniczak, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 t. 68 nr 3, s. 277–278
 • keywords: Raman spectroscopy, sol-gel, bioglasses, MAS-NMR spectroscopy, melt-quenching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2016]
 • TytułThermal properties of black glasses obtained from ladder-like silsesquioxanes
  AutorzyMagdalena LEŚNIAK, Piotr JELEŃ, Magdalena SZUMERA, Elżbieta DŁUGOŃ, Maciej SITARZ
  Źródło11textsuperscript{th} international seminar on Thermal analysis and calorimetry : to the memory of prof. St. Bretsznajder : Płock, 26–29 September 2016 : seminar materials / Warsaw University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry. Institute of Chemistry, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis. — [Płock : WUT. Filia], [2016]. — S. 105
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułZastosowanie bioaktywnych powłok na bazie oksywęgliku krzemu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SITARZ Maciej, DŁUGOŃ Elżbieta, JELEŃ Piotr, GAWĘDA Magdalena
  DetailsInt.Cl.: C01B 31/36textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411638 A1 ; Opubl. 2016-09-26. — Zgłosz. nr P.411638 z dn. 2015-03-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 20, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411638A1.pdf
 • słowa kluczowe: bioaktywność, piroliza, zol-żel, czarne szkło Si-O-C, sztuczne osocze

  keywords: sol-gel, pyrolysis, bioactivity, simulated body fluid, Si-O-C black glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: