Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Jeleń, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2905-6078 orcid iD

ResearcherID: AAX-9341-2020

Scopus: 55892246100

PBN: 5e709472878c28a0473bd43c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2016]
 • TytułBadania termiczne prekursorów czarnych szkieł
  AutorzyJELEŃ P., GAWĘDA M., DŁUGOŃ E., SZUMERA M., SITARZ M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2015]
 • TytułBadanie bioaktywności powłok cyrkonowo-wapniowych na podłożu tytanowym otrzymywanych metodą zol-żel i elektroforetycznego osadzania (EPD) : [abstrakt]
  AutorzyDŁUGOŃ Elżbieta, Szymańska Marzena, JELEŃ Piotr, NIEMIEC Wiktor, LEŚNIAK Magdalena, SITARZ Maciej
  ŹródłoTytan i jego stopy - 2015 : XII ogólnopolska konferencja naukowa : 11–14 października 2015 roku, Zawiercie. — [Polska : s. n.], [2015]. — S. 17–18
 • słowa kluczowe: powłoki, zol-żel, hydroksyapatyt, materiały bioaktywne, EPD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2021]
 • TytułCharakterystyka fizykochemiczna miejsc wiążących nikiel (II) powstałych na wielościennych nanorurkach węglowych funkcjonalizowanych chelatorem : [abstrakt]
  AutorzySławomir STRZELEC, Ewa Madej, Piotr JELEŃ, Marcin Zając, Józef Korecki, Nika Spiridis, Maciej SITARZ, Leszek Stobiński, Květoslava BURDA
  ŹródłoBadania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2021 : 26 listopada 2021 : materiały konferencyjne - jesień / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny. — Poznań : Młodzi Naukowcy, 2021. — S. 58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2011]
 • TytułOtrzymywanie czarnych szkieł na bazie silseskwioksanów drabinkowych
  AutorzyMaciej SITARZ, Piotr JELEŃ, Elżbieta DŁUGOŃ, Elżbieta Kuczek
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułOtrzymywanie czarnych szkieł na bazie silseskwioksanów drabinkowych
  AutorzyMaciej SITARZ, Piotr JELEŃ, Elżbieta DŁUGOŃ, Elżbieta Kuczek
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 t. 64 nr 3, s. 371–373
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2012]
 • TytułSpektroskopowe badania czarnych szkieł otrzymywanych metodą zol-żel
  AutorzyM. SITARZ, P. JELEŃ, E. DŁUGOŃ, M. Gawęda
  ŹródłoI Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — S. 145
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2012]
 • TytułSpektroskopowe badania powłok z czarnych szkieł otrzymywanych metodą zol-żel
  AutorzySITARZ M., JELEŃ P., DŁUGOŃ E.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 142
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2018]
 • TytułSposób otrzymywania bioaktywnych powłok na bazie oksywęgliku krzemu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Maciej SITARZ, Elżbieta DŁUGOŃ, Piotr JELEŃ, Magdalena GAWĘDA
  DetailsInt.Cl.: C01B 32/907textsuperscript{(2017.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 229805 B1 ; Udziel. 2018-03-23 ; Opubl. 2018-08-31. — Zgłosz. nr P.411638 z dn. 2015-03-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL229805B1.pdf
 • słowa kluczowe: bioaktywność, piroliza, zol-żel, czarne szkło Si-O-C, sztuczne osocze

  keywords: sol-gel, pyrolysis, bioactivity, simulated body fluid, Si-O-C black glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [zgłoszenie patentowe, 2023]
 • TytułSposób otrzymywania nanocząstek węglika boru
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Dawid KOZIEŃ, Zbigniew PĘDZICH, Piotr JELEŃ
  Details
 • słowa kluczowe: węgiel, węglik boru, bor, nanoproszki, B4C, synteza bezpośrednia z pierwiastków

  keywords: carbon, boron carbide, boron, B4C, direct synthesis from elements, nanopowders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2017]
 • TytułUsuwanie wolnego węgla amoniakiem z nanoproszkowych kompozytów C/SiC otrzymanych metodą aerozolową
  AutorzyCezary CZOSNEK, Katarzyna KAPUSTA, Piotr JELEŃ, Jerzy F. JANIK
  ŹródłoVIII Krajowa konferencja nanotechnologii : Łódź, 20–23 czerwca 2017 : książka abstraktów / Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Chemii. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. — S. 167
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2012]
 • TytułWpływ długości łańcucha oraz grup funkcyjnych na własności silsekwioksanów drabinkowych – obliczenia
  AutorzyP. JELEŃ, A. KOLEŻYŃSKI
  ŹródłoI Ogólnopolskie forum chemii nieorganicznej : Kraków 6–8 grudnia 2012 : materiały forum. — Kraków : Wydawnictwo "ATTYKA", 2012. — S. 146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2014]
 • TytułWpływ dodatku alkoksysilanów dwufunkcyjnych na tworzenie się polisilseskwioksanów drabinkowych przy użyciu metody zol-żel – badania strukturalne
  AutorzyGawęda M., JELEŃ P., DŁUGOŃ E., Jadach R., SITARZ M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 160
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2022]
 • TytułWpływ tlenków metali alkalicznych $Na_{2}O$, $K_{2}O$, $Li_{2}O$ na strukturę szkliw ceramicznych z układu $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-MgO-R_{2}O$ modyfikowanym zmiennym udziałem molowym $SiO_{2}$ do $Al_{2}O_{3}$
  AutorzyJanusz PARTYKA, Katarzyna PASIUT, Piotr JELEŃ
  ŹródłoXIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 25–27 listopada 2022 r. : streszczenia / red. zeszytu Zbigniew Pędzich, Łukasz Zych, Marcin Środa ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2022. — S. 57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułZastosowanie bioaktywnych powłok na bazie oksywęgliku krzemu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SITARZ Maciej, DŁUGOŃ Elżbieta, JELEŃ Piotr, GAWĘDA Magdalena
  DetailsInt.Cl.: C01B 31/36textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 411638 A1 ; Opubl. 2016-09-26. — Zgłosz. nr P.411638 z dn. 2015-03-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 20, s. 24. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL411638A1.pdf
 • słowa kluczowe: bioaktywność, piroliza, zol-żel, czarne szkło Si-O-C, sztuczne osocze

  keywords: sol-gel, pyrolysis, bioactivity, simulated body fluid, Si-O-C black glass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: