Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Jeleń, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2905-6078 orcid iD

ResearcherID: AAX-9341-2020

Scopus: 55892246100

PBN: 5e709472878c28a0473bd43c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania termiczne prekursorów czarnych szkieł
2
 • Badanie bioaktywności powłok cyrkonowo-wapniowych na podłożu tytanowym otrzymywanych metodą zol-żel i elektroforetycznego osadzania (EPD)
3
 • Charakterystyka fizykochemiczna miejsc wiążących nikiel (II) powstałych na wielościennych nanorurkach węglowych funkcjonalizowanych chelatorem
4
 • Otrzymywanie czarnych szkieł na bazie silseskwioksanów drabinkowych
5
 • Otrzymywanie czarnych szkieł na bazie silseskwioksanów drabinkowych
6
 • Spektroskopowe badania czarnych szkieł otrzymywanych metodą zol-żel
7
 • Spektroskopowe badania powłok z czarnych szkieł otrzymywanych metodą zol-żel
8
 • Sposób otrzymywania bioaktywnych powłok na bazie oksywęgliku krzemu
9
 • Usuwanie wolnego węgla amoniakiem z nanoproszkowych kompozytów C/SiC otrzymanych metodą aerozolową
10
 • Wpływ długości łańcucha oraz grup funkcyjnych na własności silsekwioksanów drabinkowych – obliczenia
11
 • Wpływ dodatku alkoksysilanów dwufunkcyjnych na tworzenie się polisilseskwioksanów drabinkowych przy użyciu metody zol-żel – badania strukturalne
12
 • Wpływ tlenków metali alkalicznych $Na_{2}O$, $K_{2}O$, $Li_{2}O$ na strukturę szkliw ceramicznych z układu $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-MgO-R_{2}O$ modyfikowanym zmiennym udziałem molowym $SiO_{2}$ do $Al_{2}O_{3}$
13
 • Zastosowanie bioaktywnych powłok na bazie oksywęgliku krzemu