Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Jeleń, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2905-6078 orcid iD

ResearcherID: AAX-9341-2020

Scopus: 55892246100

PBN: 5e709472878c28a0473bd43c

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Carbon fiber reinforced polymer composites doped with graphene oxide in light of spectroscopic studies / Paulina FLOREK, Magdalena KRÓL, Piotr JELEŃ, Włodzimierz MOZGAWA // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 8 art. no. 1835, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 13–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/8/1835/pdf

  orcid iD
 • keywords: graphene oxide, Raman spectroscopy, laminate, CFRP–carbon fiber reinforced polymers, DRIFT spectroscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14081835

2
 • Chemical and structural characterization of amorphous and crystalline alumina obtained by alternative sol-gel preparation routes / Izabela RUTKOWSKA, Jakub MARCHEWKA, Piotr JELEŃ, Mateusz ODZIOMEK, Mateusz Korpyś, Joanna Paczkowska, Maciej SITARZ // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 7 art. no. 1761, s. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/7/1761/pdf

  orcid iD
 • keywords: sol-gel, structural characterization, amorphous-Al2O3, gamma-Al2O3

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14071761

3
 • Chemical structure and microstructure characterization of ladder-like silsesquioxanes derived porous silicon oxycarbide materials / Jakub MARCHEWKA, Piotr JELEŃ, Izabela RUTKOWSKA, Patryk BEZKOSTY, Maciej SITARZ // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 6 art. no. 1340, s. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10–12, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-10. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/6/1340/pdf

  orcid iD
 • keywords: silsesquioxanes, porous ceramics, sol-gel synthesis, silicon oxycarbide

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14061340

4
 • Cracking the chloroquine conundrum: the application of defective $UiO-66$ metal-organic framework materials to prevent the onset of heart defects – in vivo and in vitro / Przemysław J. Jodłowski, Grzegorz Kurowski, Łukasz Kuterasiński, Maciej SITARZ, Piotr JELEŃ, Jolanta Jaśkowska, Andrzej Kołodziej, Anna Pajdak, Zbigniew Majka, Anna Boguszewska-Czubara // ACS Applied Materials & Interfaces ; ISSN 1944-8244. — 2021 vol. 13 iss. 1, s. 312–323. — Bibliogr. s. 322–323, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-30. — tekst: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsami.0c21508

  orcid iD
 • keywords: drug delivery, chloroquine, SARS-CoV-2, UiO-66, metal-organic frameworks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acsami.0c21508

5
 • Experimental and theoretical studies of sonically prepared $Cu–Y$, $Cu–USY$ and $Cu–ZSM-5$ catalysts for SCR $deNO_{x}$ / Przemysław J. Jodłowski, Izabela Czekaj, Patrycja Stachurska, Łukasz Kuterasiński, Lucjan Chmielarz, Roman J. Jędrzejczyk, Piotr JELEŃ, Maciej SITARZ, Sylwia Górecka, Michał Mazur, Izabela Kurzydym // Catalysts [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4344. — 2021 vol. 11 iss. 7 art. no. 824, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-07. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4344/11/7/824/pdf

  orcid iD
 • keywords: DFT, zeolites, reaction mechanism, deNOx, copper catalysts, sonication

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/catal11070824

6
 • Influence of the replacement of silica by boron trioxide on the properties of bioactive glass scaffolds / Katharina Schuhladen, Usanee Pantulap, Kristin Engel, Piotr JELEŃ, Zbigniew Olejniczak, Leena Hupa, Maciej SITARZ, Aldo R. Boccaccini // International Journal of Applied Glass Science ; ISSN 2041-1286. — 2021 vol. 12 iss. 3, s. 293–312. — Bibliogr. s. 308–312, Abstr.. — tekst: https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ijag.15894

  orcid iD
 • keywords: scaffolds, bioactivity, borosilicate, bioactive glass, borate, structural analyses

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1111/ijag.15894

7
 • Investigation of dye dopant influence on electrooptical and morphology properties of polymeric acceptor matrix dedicated for ternary organic solar cells / Gabriela LEWIŃSKA, Piotr JELEŃ, Jarosław KANAK, Łukasz Walczak, Robert Socha, Maciej SITARZ, Jerzy Sanetra, Konstanty Waldemar MARSZAŁEK // Polymers [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4360. — 2021 vol. 13 iss. 23 art. no. 4099, s. 1-17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15-17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-11-25. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4360/13/23/4099/pdf

  orcid iD
 • keywords: ellipsometry, organic solar cells, dye, ternary organic films, morphology examination

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/polym13234099

8
 • Macromonomers as a novel way to investigate and tailor silicon-oxycarbide-based materials obtained from polymeric preceramic precursors / Maria OWIŃSKA, Paulina Matoga, Piotr JELEŃ, Elżbieta DŁUGOŃ, Bartosz HANDKE, Wiktor NIEMIEC // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 13 art. no. 3703, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-07-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/13/3703/pdf

  orcid iD
 • keywords: sol-gel, TG, IR, black glass, silicon oxycarbide, macromonomer, preceramic polymer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14133703

9
10
11
12
 • Surface properties and morphology of boron carbide nanopowders obtained by lyophilization of saccharide precursors / Dawid KOZIEŃ, Piotr JELEŃ, Joanna STĘPIEŃ, Zbigniew Olejniczak, Maciej SITARZ, Zbigniew PĘDZICH // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 12 art. no. 3419, s. 1–16. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-06-20. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/12/3419/pdf

  orcid iD
 • keywords: NMR, boron carbide, XAS, saccharides, lyophilization, freeze drying

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14123419

13
 • The effect of heat treatment on the structure of zeolite A / Magdalena Katarzyna KRÓL, Piotr JELEŃ // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 16 art. no. 4642, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-18. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/16/4642/pdf

  orcid iD
 • keywords: thermal stability, in situ measurement, zeolite A, dehydration, DRIFT spectroscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14164642