Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Piergies, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6799-1329

ResearcherID: W-2424-2018

Scopus: 57193155936

PBN: 3956035

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułControlling the distribution of cold water in air cooling systems of underground mines
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoSelected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — S. 449–459
 • keywords: automatic control, underground mines, air cooling systems, water reticulation system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
 • [referat, 2010]
 • TytułEfektywność górniczych chłodnic powietrza
  AutorzyKazimierz PIERGIES
  ŹródłoReferaty Laureatów Studenckich Sesji Naukowych Pionu Górniczego / red. nauk. t. Mieczysław Ślósarz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 79–90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2011]
 • TytułInertyzacja azotem zrobów czynnej ściany zawałowej jako metoda ograniczenia procesu samozagrzewania
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoROP'2011 : XXXVII Dni Techniki ; XXVIII seminarium Akcje ratownicze pożarowe w kopalniach węgla kamiennego – teoria i praktyka : Rybnik, 19 października 2011 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Instytut Eksploatacji Złóż, [2011]. — S. 97–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [książka, 2016]
 • TytułInertyzacja azotem zrobów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego i jej skuteczność
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 161, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułInertyzacja zrobów ścian zawałowych
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoSystemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. — 2018 vol. 7 iss. 1 Górnictwo - perspektywy i zagrożenia : węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, s. 301–310
 • słowa kluczowe: inertyzacja, algorytm projektowania inertyzacji, ocena skuteczności inertyzacji

  keywords: inertization, inertization design algorithm, evaluation of inertization efficiency

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2016]
 • TytułMethod for determining the effectiveness of inertisation of self-heating places in goaf of longwall in hard coal mines
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoSelected issues related to mining and clean coal technology : monograph / eds. Marek Borowski, Justyna Swolkień ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mining and Geoengineering. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2016. — S. 383–390
 • keywords: inertisation in goaf of longwall with caving, gas concentration in goaf, underground fire, fighting the fire

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułMożliwości bezpiecznego lokowania popiołów lotnych i produktów ubocznych pochodzących ze spalania węgla kamiennego zawierających amoniak w wyrobiskach górniczych
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Justyna SWOLKIEŃ, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoAktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografia / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — S. 531–547
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2016]
 • TytułMożliwości skutecznej inertyzacji miejsc samozagrzewania węgla w zrobach w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoXXV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2016 [Dokument elektroniczny] : 22–26.02.2016, [Kraków] : materiały konferencyjne / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, cop. 2016. — S. 1–11
 • słowa kluczowe: inertyzacja zrobów, rozkład stężenia gazów w zrobach, pożary podziemne, metody gaszenia pożarów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułMożliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w klimatyzacji kopalń podziemnych
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoGórnictwo i Geologia : kwartalnik. — 2011 t. 6 z. 3, s. 183–197
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2011]
 • TytułMożliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w kopalniach podziemnych
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoAktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych : konferencja naukowo-techniczna : Brenna, 13–15 kwietnia 2011 / Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. — [Gliwice : PŚ], [2011]. — S. 388–400
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułMożliwości wykorzystania piany azotowej w zwalczaniu pożarów podziemnych
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoWiadomości Górnicze. — 2012 R. 63 nr 1, s. 2–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułParametry decydujące o widoczności w zadymionych wyrobiskach kopalń podziemnych
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoPoprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach : teoria i praktyka : praca zbiorowa : monografia / pod red. Dariusza Musioła, Piotra Pierzyny. — Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Eksploatacji Złóż, 2014. — S. 61–85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułPodstawy inertyzacji zrobów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoWybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 239–259
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułPorównanie parametrów wytwornicy azotu WA-700 i membranowego generatora azotu typu MGA-750-97
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoZagrożenia aerologiczne w kopalniach węgla kamiennego – profilaktyka, zwalczanie, modelowanie, monitoring : praca zbiorowa / pod red. Janusza Cygankiewicza i Stanisława Pruska. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2013. — S. 214–221
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułRegulacja i sterowanie parametrami wody lodowej w instalacjach klimatyzacyjnych kopalń podziemnych
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoGórnictwo – perspektywy, zagrożenia : klimatyzacja, zagrożenia aerologiczne : [monografia] / red. Franciszek Plewa, Henryk Badura. — Gliwice : Publisher PA NOVA SA., 2014. — S. 107–116
 • słowa kluczowe: monitoring, kopalnia, klimatyzacja, urządzenia chłodnicze

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2013]
 • TytułSterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoXLV Dni Chłodnictwa : energetycznie efektywne rozwiązania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła : Poznań, 13–14.11.2013 r. / Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, SYSTHERM. Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o. o.. — Poznań: SYSTHERM, [2013]. — S. 111–122
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułSterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoChłodnictwo i Klimatyzacja. — 2014 [nr] 11, s. 58–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2019]
 • TytułWpływ intensywności przewietrzania ściany na skuteczność inertyzacji
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoXXVIII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2019 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 25-27.02.2019 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : s. n.], 2019. — S. 61–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułWpływ intensywności przewietrzania ściany na skuteczność inertyzacji
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoNapędy i Sterowanie. — 2019 R. 21 nr 7/8, s. 82–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2017]
 • TytułWybrane aspekty stosowania gazów inertnych w kopalniach węgla kamiennego
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Kazimierz PIERGIES
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. [1–10]
 • słowa kluczowe: inertyzacja, algorytm projektowania inertyzacji, ocena skuteczności inertyzacji

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25