Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Piergies, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6799-1329

ResearcherID: W-2424-2018

Scopus: 57193155936

PBN: 3956035

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Controlling the distribution of cold water in air cooling systems of underground mines
2
 • Controlling the distribution of cold water in air cooling systems of underground mines
3
 • Current ventilation problems in hard coal mines
4
 • Efektywność górniczych chłodnic powietrza
5
 • Inertyzacja azotem zrobów czynnej ściany zawałowej jako metoda ograniczenia procesu samozagrzewania
6
 • Inertyzacja azotem zrobów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego i jej skuteczność
7
 • Inertyzacja zrobów ścian zawałowych
8
 • Method for determining the effectiveness of inertisation of self-heating places in goaf of longwall in hard coal mines
9
 • Możliwości bezpiecznego lokowania popiołów lotnych i produktów ubocznych pochodzących ze spalania węgla kamiennego zawierających amoniak w wyrobiskach górniczych
10
 • Możliwości skutecznej inertyzacji miejsc samozagrzewania węgla w zrobach w kopalniach węgla kamiennego
11
 • Możliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w klimatyzacji kopalń podziemnych
12
 • Możliwości wykorzystania lodu zawiesinowego w kopalniach podziemnych
13
 • Możliwości wykorzystania piany azotowej w zwalczaniu pożarów podziemnych
14
 • Ogólne zasady inertyzacji azotem zrobów czynnej ściany zawałowej
15
 • Parametry decydujące o widoczności w zadymionych wyrobiskach kopalń podziemnych
16
 • Podstawy inertyzacji zrobów ścian zawałowych w kopalniach węgla kamiennego
17
 • Porównanie parametrów wytwornicy azotu WA-700 i membranowego generatora azotu typu MGA-750-97
18
 • Possibilities of effective inertisation of self-heating places in goaf of longwall in hard coal mines
19
 • Regulacja i sterowanie parametrami wody lodowej w instalacjach klimatyzacyjnych kopalń podziemnych
20
 • Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych
21
 • Sterowanie parametrami wody lodowej w instalacji klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych
22
 • Wpływ intensywności przewietrzania ściany na skuteczność inertyzacji
23
 • Wpływ intensywności przewietrzania ściany na skuteczność inertyzacji
24
 • Wybrane aspekty stosowania gazów inertnych w kopalniach węgla kamiennego
25
 • Wybrane problemy zwalczania zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla kamiennego