Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Puniach, dr inż.

adiunkt

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kgib

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0607-0432

ResearcherID: C-6946-2017

Scopus: 56006024600

PBN: 3950583

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Accuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
2
 • Accuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
3
 • Accuracy evaluation of trimble RTX technology and the integration of GNSS precision positioning in real time with geodetic surveys for archaeological purposes
4
 • Analiza drgań wywołanych transportem szynowym na przykładzie wybranych obiektów budowlanych
5
 • Analiza przydatności metod geodezyjnych do pomiarów przemieszczeń konstrukcji żurawi wieżowych
6
 • Application of IBIS system to measuring and analysis of displacement on the example of bridge
7
 • Assessment of the accuracy of positioning unmanned aerial vehicles
8
 • Determination of displacement and vibrations of engineering structures using ground-based radar interferometry
9
 • Documentation of hiking trails and wooden areas using unmanned aerial vehicles (UAV) in Tatra National Park
10
 • Dokumentacja fotogrametryczna naczyń ceramicznych
11
 • Geodezyjna inwentaryzacja ostańców jurajskich na przykładzie Maczugi Herkulesa w Pieskowej Skale
12
 • Geodezyjne pomiary przemieszczeń i deformacji elementów konstrukcyjnych wieloprzewodowych kominów przemysłowych
13
 • Metodyka geodezyjnego pomiaru deformacji w diagnostyce wieloprzewodowych kominów przemysłowych [Dokument elektroniczny]
14
 • Ocena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznego
15
 • Ocena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznego
16
 • Osuwiska – wyznaczenie czasokresów prowadzenia obserwacji geodezyjnych przemieszczających się mas ziemnych
17
 • Pomiary deformacji wieloprzewodowych kominów przemysłowych z wykorzystaniem skanowania laserowego
18
 • Possibilities of spatial data to determine the extent of the occupancy of the right-of-way by large-format advertisements
19
 • Results of ”Archaeological study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey in Tuwaneh (Tafila-Hesa), Southern Jordan
20
 • Results of ”Archaeological study of Dajaniya & Tuwaneh” (ArTu:DTu) 2018 survey of Dajaniya (Ma'an-Husseiniyeh), Southern Jordan
21
 • Skanowanie laserowe w archeologii: doświadczenia Paphos Agora Project
22
 • Technologia GNSS i jej zastosowanie w pomiarach realizacyjnych i kontrolnych
23
 • The surveying inventory of Kraków–Częstochowa upland's rocks illustrated with the example of the Hercules' Club (Maczuga Herkulesa) in Pieskowa Skała
24
 • Trimble RTX w pracach wspomagających badania archeologiczne
25
 • Weryfikacja dokładności interferometrii radarowej do pomiaru ugięć przęsła mostowego