Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Puniach, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0607-0432

ResearcherID: C-6946-2017

Scopus: 56006024600

PBN: 3950583

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułAccuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Witold NIEWIEM, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoGeomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — S. 16–17
 • keywords: real-time systems, statistical analysis, data processing, Global Navigation Satellite System

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2019]
 • TytułAccuracy evaluation of trimble RTX technology and the integration of GNSS precision positioning in real time with geodetic surveys for archaeological purposes
  AutorzyAgnieszka OCHAŁEK, Edyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA
  ŹródłoPOL-VIET 2019 : scientific-research cooperation between Poland and Vietnam : [5th international conference : 8–10 July 2019, Krakow] : abstracts, Vol. 1. — Kraków : [AGH], 2019. — S. 67
 • keywords: real-time systems, statistical analysis, data processing, RTX, Global Navigation Satellite System

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza drgań wywołanych transportem szynowym na przykładzie wybranych obiektów budowlanych
  AutorzyEdyta PUNIACH, Olga SUKTA
  ŹródłoNauka i przemysł : V ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 26 listopada 2010 roku, T. 1 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Samorząd Doktorantów. — [Kraków : PK], [2010]. — S. 137–145
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2015]
 • TytułAnaliza przydatności metod geodezyjnych do pomiarów przemieszczeń konstrukcji żurawi wieżowych
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH
  ŹródłoVI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — S. 38–39
 • słowa kluczowe: geodezyjne metody pomiaru wychyleń, żurawie wieżowe, stateczność konstrukcji

  keywords: surveying methods of deflection measurements, tower cranes, structure stability

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2019]
 • TytułArchaeological, surveying and architectural cooperation - example of photogrammetry documentation of architectural details
  AutorzyJ. Ruchała, E. PUNIACH
  ŹródłoRSCy 2019 : seventh international conference on Remote sensing and geoinformation of environment : 18–21 March 2019, Paphos, Cyprus : conference abstracts / ed. by Kyriacos Themistocleous, [et al.]. — Limassol : Cyprus Remote Sensing Society, cop. 2019. — S. 20
 • keywords: 3D model, close range photogrammetry, non-metric camera, photogrammetric documentation, architectural objects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAssessment of the accuracy of positioning unmanned aerial vehicles
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH
  ŹródłoMeasurement, Automation, Monitoring / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2016 vol. 62 no. 1, s. 17–21
 • keywords: UAV, hexa-rotor aircraft, position stabilization, position accuracy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat, 2013]
 • TytułA comparison of the ground-based radar interferometry, surveying methods and accelerometers on the example of the steel bridge measurement
  AutorzyEdyta PUNIACH, Olga SUKTA, Przemysław KURAS
  ŹródłoSGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — S. 9–16
 • keywords: deflection measurement, radar interferometry, bridge vibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2019]
 • TytułBARI - Buildings ARcheology Inventory – documentation of two archaeological sites in Jordan
  AutorzyHubert Dec, Paweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2019]
 • TytułComparative analysis of 3D archaeological documentation utilizing terrestrial laser scanning along with handheld scanning and photogrammetry
  AutorzyEdyta PUNIACH, Kacper Widuch
  ŹródłoTopical issues of rational use of natural resources : XV international forum-contest of students and young researchers : 13–17 May 2019, [Saint-Petersburg] : scientific conference abstracts. — Saint-Petersburg : Saint-Petersburg Mining University, 2019. — S. 132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2019]
 • TytułComparison of modern measurement methods used in documentation of archeological sites
  AutorzyKacper Widuch, Agata Bochniarz, Edyta PUNIACH, Aleksandra Słodowska
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułDokumentacja fotogrametryczna naczyń ceramicznych
  AutorzyMateusz Boruchowski, Paweł ĆWIĄKAŁA, Małgorzata Kajzer, Witold Niewiem, Kamila Nocoń, Edyta PUNIACH
  ŹródłoPafos – misterium miasta Afrodyty : dziedzictwo archeologiczne a nowe technologie / red. nauk. Ewdoksia Papuci-Władyka. — Kraków : Archaeologica Foundation, 2018. — S. 108–115
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of the usefulness of terrestrial laser scanning for measurements of ice structures
  AutorzyEdyta PUNIACH, Anita KWARTNIK-PRUC, Paweł ĆWIĄKAŁA
  Źródło”GIS ODYSSEY 2017” [Dokument elektroniczny] : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 4textsuperscript{th} to 8textsuperscript{th} of September 2017, Trento – Vattaro, Italy : conference proceedings / eds. Tomasz Adamczyk, Ewa Dębińska. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2017]. — S. 295–304
 • keywords: terrestrial laser scanner, ice caves, shape of ice structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2019]
 • TytułGeodesy for archaeological studies - photogrammetric documentation of architectural details
  AutorzyJustyna Ruchała, Katarzyna Sawicka, Edyta PUNIACH
  ŹródłoEGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2019 : Vienna, Austria, 7–12 April 2019. — [Vienna : s. n.], [2019]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2014]
 • TytułGeodezyjna inwentaryzacja ostańców jurajskich na przykładzie Maczugi Herkulesa w Pieskowej Skale
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Edyta PUNIACH, Monika Jarosz, Kamil Kmak
  ŹródłoV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Kamionka, 28–30 maja 2014 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie [etc.]. — [Rzeszów : WSI-E], [2014]. — S. 46–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułGeodezyjne pomiary przemieszczeń i deformacji elementów konstrukcyjnych wieloprzewodowych kominów przemysłowych
  AutorzyEdyta PUNIACH
  ŹródłoNowe trendy w naukach inżynieryjnych 3, T. 3 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — S. 52–59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2018]
 • TytułImpact of Ground Control Points (GCPs) distribution and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) flight parameters on accuracy of Digital Surface Model (DSM)
  AutorzyEdyta PUNIACH, Paweł ĆWIĄKAŁA, Hubert Dec
  Źródło”GIS ODYSSEY 2018” [Dokument elektroniczny] : geographic information systems conference and exhibition : 25textsuperscript{th} anniversary conference : 10th to 14th of September 2018, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Paweł Ćwiąkała, Anita Kwartnik-Pruc, Edyta Puniach. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2018]. — S. 387–396
 • keywords: accuracy, UAV, DSM, photogrammetric control, overlap of photographs

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2013]
 • TytułMeasurements of deformations of inner structures of multi-flue industrial chimneys
  AutorzyPUNIACH Edyta, ORUBA Rajmund
  ŹródłoSGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — S. 317–324
 • keywords: industrial chimneys, measurements of displacements and deformations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2017]
 • TytułMeasurements of geometry of internal flues in multi-flue chimneys
  AutorzyEdyta PUNIACH
  ŹródłoINGEO 2017 : proceedings of the 7textsuperscript{th} international conference on Engineering surveying : Lisbon, Portugal, October 18–20, 2017 / eds. Alojz Kopáčik, Peter Kyrinovič, Maria João Henriques ; Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Civil Engineering. Department of Surveying ; Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Lisboa, Portugal. — Lisboa : Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P., 2017. — S. 39–46
 • keywords: displacement measurements, multi-flue chimneys, periodic inspections of technical condition of structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [monografia, 2016]
 • TytułMetodyka geodezyjnego pomiaru deformacji w diagnostyce wieloprzewodowych kominów przemysłowych [Dokument elektroniczny]
  AutorzyEdyta PUNIACH
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — S. 185, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2018]
 • TytułOcena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznego
  AutorzyPaweł ĆWIĄKAŁA, Rafał KOCIERZ, Edyta PUNIACH, Stanisław SZOMBARA, Michał NĘDZKA, Dawid MROCHEŃ, Witold NIEWIEM, Paweł WIĄCEK
  ŹródłoXXV konferencja naukowa Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce, 18–20 czerwca 2018 : materiały / red. Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: