Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Puniach, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0607-0432

ResearcherID: C-6946-2017

Scopus: 56006024600

PBN: 3950583

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • Accuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
2
 • Accuracy evaluation of real-time GNSS precision positioning with RTX Trimble technology
3
 • Accuracy evaluation of trimble RTX technology and the integration of GNSS precision positioning in real time with geodetic surveys for archaeological purposes
4
 • Analiza drgań wywołanych transportem szynowym na przykładzie wybranych obiektów budowlanych
5
 • Analiza przydatności metod geodezyjnych do pomiarów przemieszczeń konstrukcji żurawi wieżowych
6
 • Application of IBIS system to measuring and analysis of displacement on the example of bridge
7
 • Archaeological, surveying and architectural cooperation - example of photogrammetry documentation of architectural details
8
 • Assessment of the accuracy of positioning unmanned aerial vehicles
9
 • Assessment of the possibility of using unmanned aerial vehicles (UAVs) for the documentation of hiking trails in alpine areas
10
 • A comparison of the ground-based radar interferometry, surveying methods and accelerometers on the example of the steel bridge measurement
11
 • BARI - Buildings ARcheology Inventory – documentation of two archaeological sites in Jordan
12
 • Comparative analysis of 3D archaeological documentation utilizing terrestrial laser scanning along with handheld scanning and photogrammetry
13
 • Comparison of modern measurement methods used in documentation of archeological sites
14
 • Determination of displacement and vibrations of engineering structures using ground-based radar interferometry
15
 • Documentation of hiking trails and wooden areas using unmanned aerial vehicles (UAV) in Tatra National Park
16
 • Dokumentacja fotogrametryczna naczyń ceramicznych
17
 • Evaluation of the usefulness of terrestrial laser scanning for measurements of ice structures
18
 • Geodesy for archaeological studies - photogrammetric documentation of architectural details
19
 • Geodezyjna inwentaryzacja ostańców jurajskich na przykładzie Maczugi Herkulesa w Pieskowej Skale
20
 • Geodezyjne pomiary przemieszczeń i deformacji elementów konstrukcyjnych wieloprzewodowych kominów przemysłowych
21
 • Impact of Ground Control Points (GCPs) distribution and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) flight parameters on accuracy of Digital Surface Model (DSM)
22
 • Measurements of deformations of inner structures of multi-flue industrial chimneys
23
 • Measurements of geometry of internal flues in multi-flue chimneys
24
 • Metodyka geodezyjnego pomiaru deformacji w diagnostyce wieloprzewodowych kominów przemysłowych [Dokument elektroniczny]
25
 • Ocena przydatności bezzałogowych statków latających do kontroli procesów erozyjnych wzdłuż szlaków turystycznych w aspekcie kartowania geomorfologicznego