Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Mech, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Arithmetic device based on multiple Schottky-like junctions
2
 • Correction: Electrochemically deposited nanocrystalline InSb thin films and their electrical properties [Journal of Materials Chemistry C 2016, 4 (1345-1350) DOI: 10.1039/C5TC03656A]
3
 • Development and experimental results on LTCC packages for acoustic wave sensing devices
4
 • Electrochemical codeposition of cobalt and ruthenium from acidic chloride electrolytes
5
6
 • Electrochemically deposited nanocrystalline InSb thin films and their electrical properties
7
 • Geometria podstawników, a własności fotoelektrochemiczne na przykładzie $TiO_{2}$ modyfikowanego pochodnymi antrachinonu
8
 • Geometria podstawników a właściwości fotoelektrochemiczne na przykładzie $TiO_{2}$ modyfikowanego pochodnymi antrachinonu
9
10
 • Heat treatment effect on crystalline structure and photoelectrochemical properties of anodic $TiO_{2}$ nanotube arrays formed in ethylene glycol and glycerol based electrolytes
11
 • Hybrid semiconducting materials: new prospectives for molecular-scale information processing
12
 • Molecules on semiconductors: from chromogenic interactions to information processing devices
13
14
 • New type of photoactive materials based on $TiO_{2}$ modified by anthraquinone derivates
15
 • Optoelektroniczne układy półprzewodnikowe w przetwarzaniu informacji
16
 • Organic/inorganic hybrid materials
17
 • Photoelectrochemical properties of $BiVO_{4}$
18
 • Photoelectrochemistry of anthraquinone derivatives
19
 • Photoelectrochemistry of hybrid organic-inorganic materials – influence of geometry of substituents
20
 • Photoelectrochemistry of hybrid organic-inorganic materials – influence of geometry of substituents
21
 • Photoelectrochemistry of n-type antimony sulfoiodide nanowires
22
 • Substituted polyacenes as prospective modifiers of $TiO_{2}$ surface
23
 • Synteza i charakterystyka materiałów hybrydowych w oparciu o nanostrukturalny $TiO_{2}$ modyfikowany związkami aromatycznymi
24
25