Wykaz publikacji wybranego autora

Malwina Kolano, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6341-4954 połącz konto z ORCID

ResearcherID: GEG-6326-2022

Scopus: 56258759200

PBN: 5e7093d0878c28a0473b1344

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • Analiza stanu górotworu i wyrobisk w wysadzie solnym Kłodawa na podstawie czasoprzestrzennego modelowania numerycznego
2
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
3
 • Analiza stateczności zboczy skalnych - studium przypadku
4
 • Badania właściwości geomechanicznych soli kamiennej z wysadu Kłodawa
5
 • Comparison of geo-mechanical properties of white rock salt and pink rock salt in Kłodawa salt diapir
6
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
7
 • Czasoprzestrzenny model numeryczny jako narzędzie do analizy i prognozy stanu górotworu wokół podziemnych zakładów górniczych
8
 • Determining the geotechnical properties of planetary regolith using Low Velocity Penetrometers
9
 • Erratum to: Preliminary application of X-ray computed tomography on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
10
 • Identification of microstructural properties of shale by combined use of X-Ray micro-CT and nanoindentation tests
11
 • Lessy okolic Sandomierza w świetle badań geologiczno-inżynierskich
12
 • Long term analysis of deformations in salt mines: Kłodawa Salt Mine case study, central Poland
13
 • Metody badań i oceny stateczności – wyzwania i trendy: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na 100-lecie AGH
14
 • Monitoring jako najlepszy sposób kontroli stateczności wyrobisk
15
 • Możliwości korelacji metody redukcji wytrzymałości na ścinanie z pomiarami przemieszczeń dla wybranych skarp i zboczy
16
 • Odpady energetyczne i wydobywcze jako składniki produktów dla górnictwa, budownictwa i geoinżynierii
17
 • Preliminary application of X-ray computed tomograph on characterisation of Polish gas shale mechanical properties
18
 • Przestrzenne modelowanie zjawisk geomechanicznych w górotworze solnym na przykładzie zespołu komór Warszawa-Wisła-Budryk
19
 • Research on geo-mechanical properties of rock salt in Kłodawa diapir
20
 • Slope stability analysis of waste dump in Sandstone Open Pit Osielec
21
 • The analysis of the slope stability in a basalt strip mine by means of the back analysis method to determine strength parameters
22
 • The results of the research on physical and mechanical properties of rock analogues and moon soils
23
 • Współpraca masywu skalnego z obudową tunelu drogowego w warunkach fliszu karpackiego
24
 • Wytyczne do oceny masywu skalnego