Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Adamczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


  • 2018

    [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

    [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3274-1001 orcid iD

ResearcherID: H-6879-2013

Scopus: brak

PBN: 5e70922b878c28a04739103d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem212811
2022211
2021211
201922
201622
201511
2013211
2012844
2011211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem21138
202222
202122
2019211
201622
201511
201322
2012853
201122
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21174
202222
202122
201922
201622
201511
2013211
201288
2011211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21219
2022211
202122
2019211
201622
201511
201322
201288
201122
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21129
202222
2021211
201922
201622
201511
2013211
2012844
2011211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21138
202222
202122
201922
201622
201511
2013211
2012844
20112111
  • [referat, 2012]
  • TytułAnaliza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych : [streszczenie]
    AutorzyMarek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Justyna ADAMCZYK, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI, Agnieszka STOPKOWICZ
    ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 61
2
  • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
  • TytułBasic geotechnical properties of mining and processing waste – a state of the art analysis
    AutorzyJustyna ADAMCZYK
    ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 31–41
3
  • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
  • TytułBudowa oraz modernizacja wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem odpadów górniczych w aspekcie logistyki odzysku
    AutorzyMateusz BLAJER, Justyna ADAMCZYK
    ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8684–8693
4
  • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
  • TytułCharakterystyka wybranych katastrof składowisk odpadów poflotacyjnych
    AutorzyJustyna ADAMCZYK
    ŹródłoCuprum. — 2012 nr 4, s. 65–78
5
  • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
  • TytułCoal sludge permeability assessment based on Rowe Cell consolidation, and filtration investigations
    AutorzyJustyna ADAMCZYK, Radosław POMYKAŁA
    ŹródłoMinerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 12 iss. 2 art. no. 212, s. 1–28. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/12/2/212/pdf
6
  • [fragment książki, 2022]
  • TytułGeological conditions determining the type of mining activity
    AutorzyRadosław POMYKAŁA, Justyna ADAMCZYK
    ŹródłoGreen scenarios: mining industry responses to environmental challenges of the Anthropocene Epoch : international mining forum / ed. by Artur Dyczko, Andrzej M. Jagodziński, Gabriela Woźniak. — Boca Raton [etc.] : Taylor & Francis Group : CRC Press, cop. 2022. — S. 15-22
7
  • [referat, 2012]
  • TytułGeotechniczne właściwości odpadów powęglowych - analiza danych : [streszczenie]
    AutorzyMarek CAŁA, Justyna ADAMCZYK
    ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 57
8
  • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
  • TytułMetody badań i oceny stateczności – wyzwania i trendy: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na 100-lecie AGH
    AutorzyMarek CAŁA, A. TAJDUŚ, Agnieszka STOPKOWICZ, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI, Joanna JAKÓBCZYK, Katarzyna CYRAN, Justyna ADAMCZYK, Mateusz BLAJER
    ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2019 t. 75 nr 11, s. 1–14. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1164-pdf.html
9
  • [referat, 2012]
  • TytułMożliwości korelacji metody redukcji wytrzymałości na ścinanie z pomiarami przemieszczeń dla wybranych skarp i zboczy : [streszczenie]
    AutorzyMarek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Justyna ADAMCZYK, Malwina KOLANO, Agnieszka STOPKOWICZ
    ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 63
10
  • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
  • TytułNumerical estimation of effectiveness of fault zones protection in longwall
    AutorzyMarek CAŁA, Michał KOWALSKI, Agnieszka STOPKOWICZ, Justyna ADAMCZYK
    ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 2, s. 69–82
11
  • [referat, 2012]
  • TytułNumeryczna ocena skuteczności zabezpieczenia stref uskokowych w wyrobisku eksploatacyjnym : [streszczenie]
    AutorzyMarek CAŁA, Justyna ADAMCZYK, Michał KOWALSKI, Agnieszka STOPKOWICZ
    ŹródłoGeotechnika i budownictwo specjalne 2012 : XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii : Wisła-Jawornik, 5–9 marca 2012 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH. — Kraków : KGGiG AGH, 2012. — S. 59
12
  • [referat, 2016]
  • TytułOdpady energetyczne i wydobywcze jako składniki produktów dla górnictwa, budownictwa i geoinżynierii
    AutorzyMarek CAŁA, Antoni TAJDUŚ, Radosław POMYKAŁA, Rafał Przystaś, Justyna ADAMCZYK, Agnieszka STOPKOWICZ, Waldemar KĘPYS, Daniel WAŁACH, Mateusz BLAJER, Malwina KOLANO
    ŹródłoPopioły z energetyki : XXIII międzynarodowa konferencja : Zakopane, 19–21 października 2016 / red. Andrzej Kornacki. — Warszawa : Polska Unia UPS, [2016]. — S. 145–158
13
  • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
  • TytułPrzestrzenna analiza stateczności składowiska odpadów komunalnych Zoniówka II
    AutorzyMarek CAŁA, Justyna ADAMCZYK, Michał KOWALSKI
    ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2011 R. 35 z. 2, s. 129–138. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_09.pdf
14
  • [referat, 2013]
  • TytułReanalysis of the Kettleman Hills landfill slope stability failure
    AutorzyJustyna ADAMCZYK
    ŹródłoTopical problems in the field of electrical and power engineering ; Doctoral school of energy and geotechnology II : 13th international symposium : in memoriam of Professor Juhan Laugis : Pärnu, Estonia January 14–19, 2013 / Tallinna Tehníkaülíkool = Tallinn University of Technology. Faculty of Power Engineering. — Pärnu : Elektriajam, 2013. — S. 20–25
15
  • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
  • TytułRemont zabytkowego kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Koniecznie
    AutorzyJustyna ADAMCZYK, Maciej Kozłowski
    ŹródłoNowoczesne Budownictwo Inżynieryjne : drogi, geoinżynieria, geotechnika, hydrotechnika, inżynieria bezwykopowa, inżynieria środowiska, mosty, przepusty, tunele. — 2021 nr 6, s. 138–141. — tekst: https://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2021/6_99_2021/pdf/36-AGH.pdf
16
  • [fragment książki, 2021]
  • TytułRozpoznanie warunków gruntowych wybranego odcinka przekopu kolejowego jako podstawa projektowania prac geoinżynieryjnych w celu poprawy parametrów geotechnicznych
    AutorzyJan ZIAJA, Cezary Cały, Angelika DRUZGAŁA, Justyna ADAMCZYK, Przemysław TOCZEK
    ŹródłoNauka – technika – technologia : seria wydawnicza AGH, T. 2. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 201–212
17
  • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
  • TytułSlope stability analysis of waste dump in Sandstone Open Pit Osielec
    AutorzyJustyna ADAMCZYK, Marek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI
    ŹródłoStudia Geotechnica et Mechanica. — 2013 vol. 35 no. 1, s. 3–17
18
  • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
  • TytułThe analysis of the slope stability in a basalt strip mine by means of the back analysis method to determine strength parameters
    AutorzyMarek CAŁA, Jerzy FLISIAK, Justyna ADAMCZYK, Malwina KOLANO, Michał KOWALSKI, Agnieszka STOPKOWICZ
    ŹródłoAGH Journal of Mining and Geoengineering. — 2012 vol. 36 no. 1, s. 69–79. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MINING/2012.36.1/mining.2012.36.1.69.pdf
19
  • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
  • TytułThe preliminary research of the physico-mechanical properties of aggregates based on the colliery shale, supplemented by fly ash
    AutorzyMateusz BLAJER, Agnieszka STOPKOWICZ, Justyna ADAMCZYK, Marek CAŁA
    ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2019 vol. 64 no. 1, s. 21–34. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/1161/867
20
  • [referat, 2016]
  • TytułWłaściwości mieszanin kruszywowych na bazie odpadów górniczych : [abstrakt]
    AutorzyMarek CAŁA, Radosław POMYKAŁA, Waldemar KĘPYS, Justyna ADAMCZYK, Mateusz BLAJER, Agnieszka STOPKOWICZ
    ŹródłoXXXIX Zimowa szkoła mechaniki górotworu i geoinżynierii : aktualne problemy geotechniki i geomechaniki 2016 [Dokument elektroniczny] : Wisła-Jawornik, 14–18 marca 2016 / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska. — Kraków : Katedra Geomechniki, Budownictwa i Geotechniki AGH, cop. 2016. — S. 33
21
  • [referat, 2011]
  • TytułZastosowanie procesu grudkowania jako formy przygotowania roślinnych odpadów pylistych do wykorzystania
    AutorzyJustyna ADAMCZYK
    ŹródłoVýzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — S. 105–116