Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Adamczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3274-1001 orcid iD

ResearcherID: H-6879-2013

Scopus: brak

PBN: 5e70922b878c28a04739103d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem212811
2022211
2021211
201922
201622
201511
2013211
2012844
2011211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem21138
202222
202122
2019211
201622
201511
201322
2012853
201122
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21174
202222
202122
201922
201622
201511
2013211
201288
2011211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21219
2022211
202122
2019211
201622
201511
201322
201288
201122
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21129
202222
2021211
201922
201622
201511
2013211
2012844
2011211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21138
202222
202122
201922
201622
201511
2013211
2012844
20112111
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
2
 • Basic geotechnical properties of mining and processing waste – a state of the art analysis
3
 • Budowa oraz modernizacja wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem odpadów górniczych w aspekcie logistyki odzysku
4
 • Charakterystyka wybranych katastrof składowisk odpadów poflotacyjnych
5
 • Coal sludge permeability assessment based on Rowe Cell consolidation, and filtration investigations
6
 • Geological conditions determining the type of mining activity
7
 • Geotechniczne właściwości odpadów powęglowych - analiza danych
8
 • Metody badań i oceny stateczności – wyzwania i trendy: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na 100-lecie AGH
9
 • Możliwości korelacji metody redukcji wytrzymałości na ścinanie z pomiarami przemieszczeń dla wybranych skarp i zboczy
10
 • Numerical estimation of effectiveness of fault zones protection in longwall
11
 • Numeryczna ocena skuteczności zabezpieczenia stref uskokowych w wyrobisku eksploatacyjnym
12
 • Odpady energetyczne i wydobywcze jako składniki produktów dla górnictwa, budownictwa i geoinżynierii
13
 • Przestrzenna analiza stateczności składowiska odpadów komunalnych Zoniówka II
14
 • Reanalysis of the Kettleman Hills landfill slope stability failure
15
 • Remont zabytkowego kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Koniecznie
16
 • Rozpoznanie warunków gruntowych wybranego odcinka przekopu kolejowego jako podstawa projektowania prac geoinżynieryjnych w celu poprawy parametrów geotechnicznych
17
 • Slope stability analysis of waste dump in Sandstone Open Pit Osielec
18
 • The analysis of the slope stability in a basalt strip mine by means of the back analysis method to determine strength parameters
19
 • The preliminary research of the physico-mechanical properties of aggregates based on the colliery shale, supplemented by fly ash
20
 • Właściwości mieszanin kruszywowych na bazie odpadów górniczych
21
 • Zastosowanie procesu grudkowania jako formy przygotowania roślinnych odpadów pylistych do wykorzystania