Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Adamczyk, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: H-6879-2013

Scopus: brak

PBN: 909410

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
2
 • Basic geotechnical properties of mining and processing waste – a state of the art analysis
3
 • Budowa oraz modernizacja wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem odpadów górniczych w aspekcie logistyki odzysku
4
 • Charakterystyka wybranych katastrof składowisk odpadów poflotacyjnych
5
 • Geotechniczne właściwości odpadów powęglowych - analiza danych
6
 • Możliwości korelacji metody redukcji wytrzymałości na ścinanie z pomiarami przemieszczeń dla wybranych skarp i zboczy
7
 • Numerical estimation of effectiveness of fault zones protection in longwall
8
 • Numeryczna ocena skuteczności zabezpieczenia stref uskokowych w wyrobisku eksploatacyjnym
9
 • Odpady energetyczne i wydobywcze jako składniki produktów dla górnictwa, budownictwa i geoinżynierii
10
 • Przestrzenna analiza stateczności składowiska odpadów komunalnych Zoniówka II
11
 • Reanalysis of the Kettleman Hills landfill slope stability failure
12
 • Slope stability analysis of waste dump in Sandstone Open Pit Osielec
13
 • The analysis of the slope stability in a basalt strip mine by means of the back analysis method to determine strength parameters
14
 • Właściwości mieszanin kruszywowych na bazie odpadów górniczych
15
 • Zastosowanie procesu grudkowania jako formy przygotowania roślinnych odpadów pylistych do wykorzystania