Wykaz publikacji wybranego autora

Justyna Adamczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budownictwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3274-1001 orcid iD

ResearcherID: H-6879-2013

Scopus: brak

PBN: 5e70922b878c28a04739103d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza stateczności zbocza w kopalni odkrywkowej bazaltu z wykorzystaniem metody odwrotnej określania parametrów wytrzymałościowych
2
 • Basic geotechnical properties of mining and processing waste – a state of the art analysis
3
 • Budowa oraz modernizacja wałów przeciwpowodziowych z wykorzystaniem odpadów górniczych w aspekcie logistyki odzysku
4
 • Charakterystyka wybranych katastrof składowisk odpadów poflotacyjnych
5
 • Coal sludge permeability assessment based on Rowe Cell consolidation, and filtration investigations
6
 • Geological conditions determining the type of mining activity
7
 • Geotechniczne właściwości odpadów powęglowych - analiza danych
8
 • Metody badań i oceny stateczności – wyzwania i trendy: Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki na 100-lecie AGH
9
 • Możliwości korelacji metody redukcji wytrzymałości na ścinanie z pomiarami przemieszczeń dla wybranych skarp i zboczy
10
 • Numerical estimation of effectiveness of fault zones protection in longwall
11
 • Numeryczna ocena skuteczności zabezpieczenia stref uskokowych w wyrobisku eksploatacyjnym
12
 • Odpady energetyczne i wydobywcze jako składniki produktów dla górnictwa, budownictwa i geoinżynierii
13
 • Przestrzenna analiza stateczności składowiska odpadów komunalnych Zoniówka II
14
 • Reanalysis of the Kettleman Hills landfill slope stability failure
15
 • Remont zabytkowego kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Koniecznie
16
 • Rozpoznanie warunków gruntowych wybranego odcinka przekopu kolejowego jako podstawa projektowania prac geoinżynieryjnych w celu poprawy parametrów geotechnicznych
17
 • Slope stability analysis of waste dump in Sandstone Open Pit Osielec
18
 • The analysis of the slope stability in a basalt strip mine by means of the back analysis method to determine strength parameters
19
 • The preliminary research of the physico-mechanical properties of aggregates based on the colliery shale, supplemented by fly ash
20
 • Właściwości mieszanin kruszywowych na bazie odpadów górniczych
21
 • Zastosowanie procesu grudkowania jako formy przygotowania roślinnych odpadów pylistych do wykorzystania