Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Bednarek, dr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8239-5864

ResearcherID: N-4375-2018

Scopus: 56416524700

PBN: 3927113

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem231013
2018532
2017211
201522
2014734
2013312
2011422
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem23176
2018523
201722
201522
2014752
2013321
201144
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem23212
2018541
201722
201522
201477
201333
2011431
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem23320
2018523
201722
201522
2014716
201333
201144
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem23149
2018532
2017211
201522
2014743
2013321
2011422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem23149
2018532
2017211
201522
2014743
2013321
2011422

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza statystyczna właściwości mechanicznych skał płonnych w otoczeniu pokładów węgla na głębokościach 800$\div$1300 mStatistical analysis of dead rocks mechanical properties in the surroundings of coal seams located at the depth of 800$\div$1300 m / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 12, s. 89–97. — Bibliogr. s. 97, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geomechanika, warstwy karbońskie, właściwości mechaniczne skał

  keywords: geomechanics, the Coal Measures, mechanical properties of rocks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis of yielding steel arch support with rock bolts in mine roadways stability aspectAnaliza systemów obudowy podporowo-kotwowej w aspekcie stateczności wyrobisk korytarzowych / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Piotr MAŁKOWSKI, Łukasz BEDNAREK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 641–654. — Bibliogr. s. 653–654

 • słowa kluczowe: obudowa wyrobisk, wyrobiska górnicze, stateczność wyrobisk podziemnych, monitoring górotworu

  keywords: mining support, mine roadways, stability of roadways, rock mass monitoring

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0045

3
 • Badania dla oceny stateczności wyrobisk korytarzowych zlokalizowanych na dużej głębokości : [streszczenie][Research for evaluations of mining roadways stability located on high depth] / Łukasz BEDNAREK, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 184. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Example of monitoring work of roof bolt in excavation / Łukasz BEDNAREK // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 : Krakow, October 2–4, 2014 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2014. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 29

 • keywords: monitoring, bolt, bending moment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Logistyka bezpieczeństwa w aspekcie monitoringu pracy obudowy kotwowejLogistics of security in terms of monitoring bolt / Łukasz BEDNAREK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4150–4157. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4156, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: monitoring, obudowa kotwowa, logistyka bezpieczeństwa

  keywords: monitoring, logistics security, bolt

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Logistyka w monitoringu wyrobisk korytarzowych dla oceny ich funkcjonalnościLogistic in monitoring underground excavations for the evaluate its funcionality / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9432–9441. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9440–9441, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo, monitoring, logistyka

  keywords: monitoring, logistic, underground mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Maintaining excavations for high depth in the light of experience / Łukasz BEDNAREK, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // W: SGEM 2018 : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 2 July–8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Exploration and mining. Iss. 1.3, Science and technologies in geology, exploration and mining. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-37-9. — S. 545–552. — Bibliogr. s. 552, Abstr.. — Toż W: SGEM 2018 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific conference on Earth & geosciences : conference proceedings : full collection of papers. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2018. — 1 dysk optyczny. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — S. 545–552. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 552

 • keywords: stability, monitoring, large depth

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Metoda oceny deformacji obudowy wyrobiska korytarzowegoMethod for the assessment of ground support deformation in excavation / Tadeusz MAJCHERCZYK, Łukasz BEDNAREK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 10, s. 44–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: deformacje, stateczność, obciążenie

  keywords: stability, deformations, load

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mieszanki kruszyw łamanych jako materiał na konstrukcję warstw podbudowy : [abstrakt][Mixture of crushed-stone aggregate as material for substructure layers : abstract] / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK, Łukasz BEDNAREK, Sebastian OLESIAK // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Monitoring jako najlepszy sposób kontroli stateczności wyrobiskMonitoring as the best way to control the stability of excavation / Łukasz BEDNAREK, Mateusz BLAJER, Malwina KOLANO // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 201–208. — Bibliogr. s. 207–208, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Możliwości podziemnego składowania odpadów radioaktywnych w kontekście rozwoju energetyki jądrowej w Polsce[The possibility of underground storage of radioactive waste in the context of nuclear power development in Poland] / Łukasz BEDNAREK, Mateusz BLAJER // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — ISBN: 978-80-248-2407-9. — S. 149–156. — Bibliogr. s. 155–156, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena wpływu domieszek do kruszywa 0-63 mm na poprawę jego wskaźnika nośności na podstawie wyników badań własnychEvaluation of the impact of additives to the aggregate 0-63 mm to improve its capacity ratio based on the results of own research / Łukasz BEDNAREK, Jakub MAZUREK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 2, s. 89–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-02/GG_2011_2_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena wpływu dużej głębokości na stateczność wyrobisk korytarzowych : [abstrakt][The estimation of influence high depth on underground excavation stability : abstract] / Łukasz BEDNAREK, Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI // W: Nowoczesne rozwiązania inżynierskie dla realizacji wyrobisk górniczych, tuneli i obiektów geotechnicznych : XLI zimowa szkoła Mechaniki górotworu i geoinżynierii : 11–15.03.2018, Zakopane / red. Joanna Hydzik-Wiśniewska ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — [Kraków] : AKnet, cop. 2018. — S. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Stability monitoring system of excavation located in high depth / Łukasz BEDNAREK // W: VIII Krakow conference of young scientists 2013 : Krakow, September 26–28, 2013 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2013. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 8). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62218-84-4. — S. 27

 • keywords: stability, monitoring, logistics, excavation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • System monitoringu stateczności wyrobiska korytarzowego zlokalizowanego na dużej głębokościStability monitoring system of excavation located in high depth / Łukasz BEDNAREK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2013 nr 4 dod.: CD Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 6–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: monitoring, logistyka, wyrobiska korytarzowe, stateczność

  keywords: stability, monitoring, logistics, excavation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ warunków górniczych na zachowanie się wybranych wyrobisk chodnikowych w długim czasie funkcjonowaniaInfluence of mining conditions on the behaviour of selected roadway excavations in a long period of functioning / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 4/2, s. 221–231. — Bibliogr. s. 231, Streszcz., Abstr.. — GZN 2011 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2011 : człowiek – zagrożenie i bezpieczeństwo : XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego : Targanice k/Żywca, 7–10 listopada 2011 r. / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zarządzanie logistyczne w laboratorium akredytowanymLogistics management in a laboratory accredited / Łukasz BEDNAREK, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Anna WILK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8670–8676. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8676, Abstr.

 • keywords: logistics management, accredited laboratory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowych[Application of instrumented bolts for the evaluation of roadway support work] / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2014 : XXXVII Zimowa Szkoła Górotworu i Geoinżynierii : Wisła–Jawornik, 10–14 marca 2014 / Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH. — Kraków : KGBiG AGH, cop. 2014. — S. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie kotew pomiarowych do oceny pracy obudowy wyrobisk korytarzowychApplication of instrumented bolts for the evaluation of roadway support work / Tadeusz MAJCHERCZYK, Zbigniew NIEDBALSKI, Łukasz BEDNAREK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 3, s. 41–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: geomechanika, obudowa wyrobisk korytarzowych, pomiar sił w kotwach

  keywords: geomechanics, support of excavations, monitoring of bolts working

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Zastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneliThe use of fiber optic technology in measurements of the tunnels deformations / Łukasz BEDNAREK, Artur ULASZEK // W: BiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 36–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie technologii światłowodowej w pomiarach deformacji tuneliThe use of optical fiber technology in measuring of the deformation of tunnels / Łukasz BEDNAREK, Artur ULASZEK // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 2, s. 42–47. — Bibliogr. s. 47, Abstr., Streszcz.. — Konferencja naukowa „Budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej” : Kraków, 10–11 kwietnia 2014 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: