Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Wojakowski, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7394-5959 orcid iD

ResearcherID: AAG-9267-2020

Scopus: 57199300172

PBN: 5e70920b878c28a04738f08a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułAdaptation, marketisation or resilience? : multiculturalism in local practices at the Polish-Ukrainian borderland
  AutorzyDariusz Wojciech WOJAKOWSKI
  ŹródłoResilience and the EU's Eastern neighbourhood countries : from theoretical concepts to a normative agenda / eds. Gilles Rouet, Gabriela Carmen Pascariu. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2019. — S. 515–539
2
 • [redakcja czasopisma, serii, 2011]
 • TytułAnalecta Archaeologica Ressoviensia
  Redactorsvolume eds. Sławomir Kadrow, Dariusz WOJAKOWSKI
  Details2011 vol. 6: Space–power–religion = Przestrzeń–władza–religia. — Rzeszów : Institute of Archaeology Rzeszów University
3
4
5
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułEdukacja międzykulturowa a integracja europejska w kontekście badań lokalnych na pograniczu wschodnim i południowym Polski
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI, Agata Nijander-Dudzińska
  ŹródłoEdukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej-Mazur. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. — S. 114–130
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEurope – region – town: cultural roots in narrations at southern Polish borderland
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoSociologie Românească. — 2011 vol. 9 nr 1, s. 141–153
7
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułGlobalízacíâ studentív u lokal'nomu seredoviŝí (na prikladí âkísnih doslídžen' u m. Řzešív)
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoMolodížna polítika: problemi ta perspektivi, Vipusk 3 / red. nauk. Cvítlana Ŝudlo ; Mínísterstvo osvíti í nauki, molodí ta sportu Ukraïni, Drogobic'kij deržavnij pedagogíčnij uníversitet ímení Ivana Franka, Drogobic'ka fílíâ Socíologíčnoï asocíacíï Ukraïni. — Drogobič : Redakcíjno-vidavničij víddíl DDPU ím. Ivana Franka, 2012. — S. 131–135
8
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułGranica – pogranicze – region: związki semantyczne w teorii socjologicznej i antropologii
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoKonteksty regionalności : badania inter- i transdyscyplinarne / komitet red. Andrzej Kopiczko, [et al.]. — Olsztyn : Polska Akademia Nauk, 2019. — S. 78–87
9
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułGranice narodu w czasach transnarodowych powiązań
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoLokalne, narodowe i inne... : księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej / pod red. Piotra Bindera. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014. — S. 263–275
10
 • [redakcja serii, 2014]
 • TytułIdee i Myśliciele
  red. serii Jacek DĘBICKI, Ignacy S. FIUT, Katarzyna SKOWRONEK, Dariusz WOJAKOWSKI
  Details2014. — Kraków : Aureus
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułKłopoty z pograniczem : socjologia wobec tradycji i ponowoczesności
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1897. Organizacja i Zarządzanie. — 2013 z. 65, s. 419–431. — tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z65/wojakowski.pdf
12
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułKonstruktywizm w naukach społecznych
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoWspółczesne teorie społeczne : w kręgu ujęć paradygmatycznych / red. nauk. Marek S. Szczepański, Anna Śliz. — Opole : Uniwersytet Opolski, 2019. — S. 137–163
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułKonstruowanie przestrzeni miasta w emph{Sklepach cynamonowych} Brunona Schulza
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoKonteksty. — 2019 R. 73 nr 1–2, s. 153–160
14
 • [fragment książki, 2013]
 • Tytuł„Kresowe ideologie” w lokalnych społecznościach Polski Wschodniej
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoPolska Wschodnia i orientalizm / red. nauk. Tomasz Zarycki. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013. — S. 134–145
15
 • [referat, 2011]
 • TytułLiving in the global flows and the „second hand” globalization. Immigrants' strategies of the interpretation of the experience of migration
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Geneva : ESA, 2011. — S. 797
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułLocal government – from the „small state” to the social field
  AutorzyAgata Nijander-Dudzińska, Dariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoAnalecta Archaeologica Ressoviensia / Institute of Archaeology Rzeszów University. — 2011 vol. 6 space–power–religion = Przestrzeń–władza–religia, s. 109–132
17
 • [monografia, 2012]
 • TytułMental'ní kordoni v Êvropí bez kordonív
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  DetailsKiïv : Nìka-Centr, 2012. — 320 s.
18
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułMniejszości wobec dominacji kulturowej i przemian demokratycznych w Polsce : Ślązacy i Ukraińcy
  AutorzyMaria SZMEJA, Dariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoWyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy / red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2019. — S. 186–203
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułO dyskursie archeologiczno-socjologicznym
  AutorzySławomir Kadrow, Dariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoStudia Humanistyczne AGH. — 2014 t. 13/2, s. 7–17
20
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułO różnorodności doświadczenia wielokulturowości na Podkarpaciu
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoRegion i regionalizm w socjologii i politologii : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Pawłowskiej, Zbigniewa Rykla. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. — S. 82–91
21
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułPast, conflicts and seeking of reconciliation on the Polish-Ukrainian borderland
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoReconcilation in bloodlands : assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe / ed. Jacek Kurczewski. — Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2014. — S. 271–300
22
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułPogranicze w czasach niepewności : pierwsze reakcje na COVID-19 na południowym pograniczu Polski
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI
  ŹródłoGranice, pogranicza i dalej - niekończąca się przygoda : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kurczowi / red. Marcin Dębicki, [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. — S. 73–85
23
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułPrzetwarzanie i kreowanie marki lokalnej i narodowej w Przemyślu i Sanoku – perspektywa jednostkowa czy instytucjonalna?
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI, Agata Nijander-Dudzińska
  ŹródłoKultury narodowe i lokalne a polityka : powiązania w różnych kontekstach / pod red. Joanny Kurczewskiej i Zdzisława Macha przy współpracy Marcina Ślarzyńskiego. — Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2019. — S. 57–80
24
 • [referat, 2022]
 • TytułPublic acceptance of CCS/CCUS technology in NW Poland in the context of individual value-systems and socio-economic structure
  AutorzyDariusz WOJAKOWSKI, Oluf Langhelle, Mateusz Stopa
  ŹródłoGeotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — S. 31
25
 • [referat, 2013]
 • TytułQualitative methods and on-line research : a case of patients' blogs on radical therapy for acute leukemia
  AutorzyMateusz Stopa, Dariusz WOJAKOWSKI, Marek Dudziński
  ŹródłoESA 2013 : 11textsuperscript{th} conference : crisis, critique and change : Torino, 28–31 August, 2013 : abstract book / European Sociological Association (ESA), University of Torino. Departament of Culture, Politics and Society. — [Torino : University of Torino], [2013]. — S. 942