Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Wojakowski, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kssit, Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7394-5959 orcid iD

ResearcherID: AAG-9267-2020

Scopus: 57199300172

PBN: 5e70920b878c28a04738f08a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem352164103
2022321
2021431
20203111
2019651
20145212
20135113
2012413
20114121
201011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3520114
202233
2021431
2020321
2019651
2014541
2013532
2012422
2011422
201011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem352411
2022321
2021431
2020321
2019651
2014541
2013532
2012422
2011422
201011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem35233
2022312
202144
2020312
201966
201455
201355
201244
201144
201011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem352213
2022312
2021422
202033
201966
2014532
2013514
2012422
2011431
201011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem35278
2022312
202144
202033
201966
2014532
2013532
201244
2011422
2010111
 • Adaptation, marketisation or resilience? : multiculturalism in local practices at the Polish-Ukrainian borderland / Dariusz Wojciech WOJAKOWSKI // W: Resilience and the EU's Eastern neighbourhood countries : from theoretical concepts to a normative agenda / eds. Gilles Rouet, Gabriela Carmen Pascariu. — Cham : Springer Nature Switzerland, cop. 2019. — ISBN: 978-3-030-25605-0 ; e-ISBN: 978-3-030-25606-7. — S. 515–539. — Bibliogr. s. 537–539. — tekst: https://link-1springer-1com-1000048k1018d.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-25606-7_17.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analecta Archaeologica Ressoviensia ; ISSN 2084-4409 / volume eds. Sławomir Kadrow, Dariusz WOJAKOWSKI. — Rzeszów : Institute of Archaeology Rzeszów University, 2011. — vol. 6: Space–power–religion = Przestrzeń–władza–religia. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
 • Edukacja międzykulturowa a integracja europejska w kontekście badań lokalnych na pograniczu wschodnim i południowym PolskiIntercultural education and European integration in the context of local research in the Eastern and Southern borderland of Poland / Dariusz WOJAKOWSKI, Agata Nijander-Dudzińska // W: Edukacja międzykulturowa – teorie, poglądy, doświadczenia społeczne : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej-Mazur. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7611-750-8. — S. 114–130. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Europe – region – town: cultural roots in narrations at southern Polish borderland / Dariusz WOJAKOWSKI // Sociologie Românească ; ISSN 1220-5389. — 2011 vol. 9 nr 1, s. 141–153. — Bibliogr. s. 152–153, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Globalízacíâ studentív u lokal'nomu seredoviŝí (na prikladí âkísnih doslídžen' u m. Řzešív)[Globalisations of student's life in the local environment: the case of analitative datas from Rzeszów] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Molodížna polítika: problemi ta perspektivi, Vipusk 3 / red. nauk. Cvítlana Ŝudlo ; Mínísterstvo osvíti í nauki, molodí ta sportu Ukraïni, Drogobic'kij deržavnij pedagogíčnij uníversitet ímení Ivana Franka, Drogobic'ka fílíâ Socíologíčnoï asocíacíï Ukraïni. — Drogobič : Redakcíjno-vidavničij víddíl DDPU ím. Ivana Franka, 2012. — S. 131–135. — Bibliogr. s. 135. — Afiliacja: Gírničo-metalurgíjna akademíâ u Krakoví

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Granica – pogranicze – region: związki semantyczne w teorii socjologicznej i antropologii[Border – borderland – region: the semantic connections in the sociological theory and anthropology] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Konteksty regionalności : badania inter- i transdyscyplinarne / komitet red. Andrzej Kopiczko, [et al.]. — Olsztyn : Polska Akademia Nauk, 2019. — ISBN: 978-83-63305-63-5. — S. 78–87. — Bibliogr. w formie przypisów

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Granice narodu w czasach transnarodowych powiązań[Borders of nation in the times of transnational connections] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Lokalne, narodowe i inne... : księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej / pod red. Piotra Bindera. — Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2014. — ISBN: 978-83-7683-084-1. — S. 263–275. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Kłopoty z pograniczem : socjologia wobec tradycji i ponowoczesnościThe predicament of borderland : sociology towards its tradition and postmodernity / Dariusz WOJAKOWSKI // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1897. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2013 z. 65, s. 419–431. — Bibliogr. s. 428–430, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z65/wojakowski.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Konstruktywizm w naukach społecznych[Constructivism in social sciences] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Współczesne teorie społeczne : w kręgu ujęć paradygmatycznych / red. nauk. Marek S. Szczepański, Anna Śliz. — Opole : Uniwersytet Opolski, 2019. — Wyd. 2 uzup. i popr.. — ISBN: 978-83-7395-861-6. — S. 137–163. — Bibliogr. s. 162–163

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Konstruowanie przestrzeni miasta w \emph{Sklepach cynamonowych} Brunona SchulzaThe construction of urban space in \emph{Sklepy cynamonowe} by Bruno Schulz / Dariusz WOJAKOWSKI // Konteksty ; ISSN 1230-6142. — 2019 R. 73 nr 1–2, s. 153–160. — Bibliogr. s. 159–160, Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • „Kresowe ideologie” w lokalnych społecznościach Polski Wschodniej[„Frontier ideologies” in the local communities of Eastern Poland] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Polska Wschodnia i orientalizm / red. nauk. Tomasz Zarycki. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013. — ISBN: 978-83-7383-670-9. — S. 134–145. — Bibliogr. s. 144-145. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Living in the global flows and the „second hand” globalization. Immigrants' strategies of the interpretation of the experience of migration / Dariusz WOJAKOWSKI // W: ESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Geneva : ESA, 2011. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-940386-18-5 ; e-ISBN10: 2-940386-18-8. — S. 797. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Local government – from the „small state” to the social fieldWładza lokalna – od „małego państwa” do pola społecznego / Agata Nijander-Dudzińska, Dariusz WOJAKOWSKI // Analecta Archaeologica Ressoviensia / Institute of Archaeology Rzeszów University ; ISSN 2084-4409. — 2011 vol. 6 space–power–religion = Przestrzeń–władza–religia, s. 109–132. — Bibliogr. s. 121–123, Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Mental'ní kordoni v Êvropí bez kordonív[Mental borders in Europe without borders] / Dariusz WOJAKOWSKI. — Kiïv : Nìka-Centr, 2012. — 320 s.. — (Seríâ "Zmína paradigmi" ; vip. 16). — Bibliogr. s. 300–316. — ISBN: 978-966-521-621-6. — Dod. ISBN 978-966-521-162-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mniejszości wobec dominacji kulturowej i przemian demokratycznych w Polsce : Ślązacy i Ukraińcy[Minorities in the face of cultural domination and democratic changes in Poland : Silesians and Ukrainians] / Maria SZMEJA, Dariusz WOJAKOWSKI // W: Wyobrażone, przeżyte i przedstawione : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Muchy / red. Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska, Maria Szmeja. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2019. — ISBN: 978-83-7688-537-7. — S. 186–203. — Bibliogr. s. 200-203

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • O dyskursie archeologiczno-socjologicznymOn archeological-sociological discourse / Sławomir Kadrow, Dariusz WOJAKOWSKI // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2014 t. 13/2, s. 7–17. — Bibliogr. s. 14–17, Abstr.

 • słowa kluczowe: dyskurs archeologiczno-socjologiczny, archeologia a socjologia życia codziennego, teorie społeczeństwa a badania archeologiczne, powrót do rzeczy w humanistyce

  keywords: archeological-sociological discourse, theories of society and archeological research, archeology and sociology of everyday life, return to things in humanities

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/human.2014.13.2.7

20
 • O różnorodności doświadczenia wielokulturowości na Podkarpaciu[The diversity of the experience of multiculturalism at Podkarpacie region] / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Region i regionalizm w socjologii i politologii : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Pawłowskiej, Zbigniewa Rykla. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. — ISBN: 978-83-7338-791-9. — S. 82–91. — Bibliogr. s. 90–91. — Afiliacja: Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Past, conflicts and seeking of reconciliation on the Polish-Ukrainian borderland / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Reconcilation in bloodlands : assessing actions and outcomes in contemporary Central-Eastern Europe / ed. Jacek Kurczewski. — Frankfurt am Main : PL Academic Research, 2014. — (Polish Studies in Culture, Nations and Politics / eds. Joanna Kurczewska, Yasuko Shibata ; ISSN 2192-1822 ; vol. 3). — ISBN: 978-3-631-64502-4 ; e-ISBN: 978-3-653-03398-4. — S. 271–300. — Bibliogr. s. 297–300

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Pogranicze w czasach niepewności : pierwsze reakcje na COVID-19 na południowym pograniczu PolskiThe borderland in a time of uncertainty : initial responses to COVID-19 in Poland's southern border areas / Dariusz WOJAKOWSKI // W: Granice, pogranicza i dalej - niekończąca się przygoda : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kurczowi / red. Marcin Dębicki, [et al.]. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. — ISBN: 978-83-66849-25-9. — S. 73–85. — Bibliogr. s. 84–85. — Dostęp również online: {https://scholar.com.pl/pl/index.php?controller=attachment=840} [2021-12-23]. Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wKrakowie

  orcid iD
 • keywords: borderland, local communities, COVID-19, southern Polish border, cross-border relations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przetwarzanie i kreowanie marki lokalnej i narodowej w Przemyślu i Sanoku – perspektywa jednostkowa czy instytucjonalna?Processing and creation of national and local brands in Przemyśl and Sanok – an individual or institutional perspective? / Dariusz WOJAKOWSKI, Agata Nijander-Dudzińska // W: Kultury narodowe i lokalne a polityka : powiązania w różnych kontekstach / pod red. Joanny Kurczewskiej i Zdzisława Macha przy współpracy Marcina Ślarzyńskiego. — Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2019. — (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; Edycja V - ,,Solidarność w czasach nieufności”). — ISBN: 978-83-7683-178-7. — S. 57–80. — Bibliogr. s. 79–80, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: instytucje kultury, społeczności lokalne, działania na rzecz marki, indywidualizm vs. instytucjonalizm

  keywords: branding, cultural institutions, local communities, individualism vs institutionalism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Public acceptance of CCS/CCUS technology in NW Poland in the context of individual value-systems and socio-economic structure / Dariusz WOJAKOWSKI, Oluf Langhelle, Mateusz Stopa // W: Geotechnology and energy AGH 2022 : digitization and decarbonization of the fuel and energy sector : October 19-21, 2022, Krakow, Poland : book of abstracts = Digitalizacja i dekarbonizacja sektora paliwowo-energetycznego / ed. Stanisław Nagy. — [Kraków] : Fundacja Wiernictwo-Nafta-Gaz, Nauka i Tradycje, [2022]. — ISBN: 978-83-64479-04-5. — S. 31. — Bibliogr. s. 31

 • keywords: CCS, carbon capture and storage, social awareness of CCS/CCUS, public acceptance of CCS/CCUS, individual value-systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Qualitative methods and on-line research : a case of patients' blogs on radical therapy for acute leukemia / Mateusz Stopa, Dariusz WOJAKOWSKI, Marek Dudziński // W: ESA 2013 : 11\textsuperscript{th} conference : crisis, critique and change : Torino, 28–31 August, 2013 : abstract book / European Sociological Association (ESA), University of Torino. Departament of Culture, Politics and Society. — [Torino : University of Torino], [2013]. — ISBN: 978-88-97523-49-9. — S. 942

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: