Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Kulpa-Ogdowska, mgr

pracownik administracyjny

Wydział Humanistyczny
WH-b, Sekcja administracyjna instytutu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce [Dokument elektroniczny][Women on labor market: disgnosis of situation in Poland] / Anna KULPA-OGDOWSKA ; ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kutno : [s. n.], 2006. — 102 s.. — Tryb dostępu: http://www.asm-poland.com.pl/kobietapracujaca/materialy/Publikacja_kobieta_pracujaca.pdf [2011-03-07]. — Bibliogr. s. 101–102. — ISBN: 978-83-924409-0-1 ; ISBN10: 83-924409-0-0. — Afiliacja Autorki: Katedra Socjologii Szkoła Główna Handlowa i Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dwa oblicza konfliktu : Funkcjonalna teoria konfliktu Lewisa A. Cosera a współczesne koncepcje zarządzania konfliktamiTwo aspects of conflict : Lewis A. Coser functional theory of conflict and conflict management / Anna KULPA // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management ; ISSN 0137-5466. — 2002 nr 1, s. 87–97. — Bibliogr. s. 96, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Zakład Badań Strukturalnych. Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Kontynent dwóch prędkości? : Europa wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego i konsumpcyjnego[Two-speed continent? : Europe facing challenges of information society and consumerism] / Anna KULPA-OGDOWSKA // W: Współczesna Europa w procesie zmian : wybrane problemy / pod red. Jolanty Polakowskiej-Kujawy. — Warszawa : s. n., cop. 2006. — ISBN10: 83-7251-671-5. — S. 488–503. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Miasta wobec swoich tradycji przemysłowychTowns facing their industrial heritage / Anna KULPA-OGDOWSKA // Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego ; ISSN 1642-6150. — 2007 z. nauk. 13, s. 719–742. — Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowe uwarunkowania przebiegu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w latach 2003–2005 : perspektywy rzeczywistej modernizacji[New determinants of restructuring of steel industry in 2003–2005 : outlook for real modernization] / Anna KULPA-OGDOWSKA // W: Aktorzy restrukturyzacji – trudne role i wybory / red. nauk. Leszek Gilejko. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa–Oficyna Wydawnicza, 2006. — ISBN: 978-83-7378-226-6. — S. 105–132. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Przemiany struktury społecznej społeczeństw europejskich jako źródło nowych barier spójności[Changes in European societies' social structure as a source of new barriers to cohesion] / Anna KULPA-OGDOWSKA // W: Integracja europejska – nowe bariery czy trwały kryzys? / red. nauk. Katarzyna Żukrowska. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. — ISBN: 978-83-7378-255-6. — S. 183–192. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Style życia młodzieży w kulturze konsumpcyjnej[Lifestyles of youths in consumer culture] / Anna KULPA-OGDOWSKA // W: Zachowania konsumenckie młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Adama Grzegorczyka. — Warszawa : Wyższa Szkoła Promocji, 2006. — ISBN10: 83-920720-4-9. — S. 20–28. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Włączeni i wyłączeni z globalnej sieci : społeczne konsekwencje rozwoju nowoczesnych technologii i konsumeryzmuThe included and the excluded from Global Network : social consequences of modern technologies and consumerism development / Anna KULPA-OGDOWSKA // W: Problemy globalizacji i regionalizacji, Cz. 1 / red. nauk. Michał Gabriel Woźniak. — Rzeszów : Mitel, 2006. — (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084 ; nr 8). — ISBN10: 83-60545-09-X. — S. 137–154. — Bibliogr. s. 152–154, Summ.. — Afiliacja: Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Socjologii i Filozofii PAN. Katedra Socjologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wyłanianie się porządku instytucjonalnego w procedurze mediacji w sporach zbiorowych pracy[Emergence of institutional patterns in mediation in collective disputes] / Anna KULPA // Rynek Pracy ; ISSN 1233-4103. — 2003 nr 2, s. 38–53. — Afiliacja: Katedra Socjologii SGH. Szkoła Nauk Społecznych przy IFiS PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zaprogramowany umysł czy uniwersalne zasady gospodarowania?[The programmed mind or the universal rules of economy?] / Anna KULPA // Studia Socjologiczne ; ISSN 0039-3371. — 2001 nr 3, s. 95–103. — Afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: