Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Rozwadowska, mgr inż.

specjalista

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości wykorzystania laboratoryjnego pomiaru ciśnienia koksowania do prognozowania jakości koksu
  AutorzyPiotr BURMISTRZ, Krzysztof BYTNAR, Andrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA
  ŹródłoKarbo. — 2010 vol. 55 nr 3, s. 110–117
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, piroliza, wytrzymałość, ciśnienie koksowania, reaktywność koksu

  keywords: pyrolysis, bituminous coal, coking pressure, coke reactivity, coke strength

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza zawartości wybranych pierwiastków krytycznych w odpadach z procesu wzbogacenia węgla kamiennego
  AutorzyAndrzej STRUGAŁA, Dorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR, Teresa ROZWADOWSKA
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2014 t. 17 z. 4, s. 77–88
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, wzbogacanie, pierwiastki krytyczne

  keywords: coal cleaning process, critical elements, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2011]
 • TytułCiśnienie generowane w czasie pirolizy przez uplastycznione złoże węgla jako kompleksowy wskaźnik jego potencjału koksotwórczego
  AutorzyP. BURMISTRZ, K. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA
  ŹródłoDocumenta Geonica 2011/1 : 8. česko-polská konference „Geologie uhelných pánví” = 8. czesko-polska konferencja "Geologia zagłębi węglonośnych" : 19–21.10 2011 Ostrava / ed. Alena Kožušníková ; IGN, ÚSMH. — Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geonics, v. v. i., 2011. — S. 29–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułKondensaty wodne z gazowych kotłów kondensacyjnych małej mocy
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA, Zbigniew Tałach
  ŹródłoGaz, Woda i Technika Sanitarna. — 2014 t. 88 nr 1, s. 42–45
 • słowa kluczowe: spalanie, kondensacja ze spalin, kotły kondensyjne, kondensaty wodne

  keywords: condensation from flue gas, condensation boilers, firing, water condensates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułMożliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennym
  AutorzyT. DZIOK, A. STRUGAŁA, A. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA
  ŹródłoPaliwa i energia XXI wieku / red. Grzegorz S. Jodłowski ; Wydział Energetyki i Paliw AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2014. — S. 25–34
 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, rtęć, ograniczenie zawartości rtęci

  keywords: mercury, mercury content reduction, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2014]
 • TytułMożliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennym
  AutorzyT. DZIOK, A. STRUGAŁA, A. ROZWADOWSKI, T. ROZWADOWSKA
  ŹródłoPaliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułTemperatura zapłonu i inne właściwości energetyczne karbonizatów z wybranych rodzajów biomasy i węgla kamiennego
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA, Justyna Kuliga
  ŹródłoEnergetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2012 nr 7, s. 400–404
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWpływ ciśnienia generowanego przez złoże uplastycznionych ziaren węglowych i stopnia jego ekspansji na wytrzymałość strukturalną karbonizatów
  AutorzyAndrzej ROZWADOWSKI, Teresa ROZWADOWSKA, Grzegorz Trybek, Maria Rataj
  ŹródłoKarbo. — 2011 vol. 56 nr 2, s. 88–94
 • słowa kluczowe: węgiel, piroliza, ciśnienie rozprężania, wytrzymałość strukturalna koksu

  keywords: coal, coking pressure, structural strength of coke, pyrolyse

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2014]
 • TytułWpływ procesu wzbogacania na zawartość wybranych metali ciężkich w polskich węglach kamiennych
  AutorzyDorota MAKOWSKA, Krzysztof BYTNAR, Teresa ROZWADOWSKA, Tadeusz DZIOK
  ŹródłoPaliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: