Wykaz publikacji wybranego autora

Teresa Rozwadowska, mgr inż.

specjalista

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości wykorzystania laboratoryjnego pomiaru ciśnienia koksowania do prognozowania jakości koksu
2
 • Analiza zawartości wybranych pierwiastków krytycznych w odpadach z procesu wzbogacenia węgla kamiennego
3
 • Ciśnienie generowane w czasie pirolizy przez uplastycznione złoże węgla jako kompleksowy wskaźnik jego potencjału koksotwórczego
4
 • Kondensaty wodne z gazowych kotłów kondensacyjnych małej mocy
5
 • Możliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennym
6
 • Możliwości ograniczenia zawartości rtęci w węglu kamiennym
7
 • Occurrence of mercury in coals
8
 • Temperatura zapłonu i inne właściwości energetyczne karbonizatów z wybranych rodzajów biomasy i węgla kamiennego
9
 • Wpływ ciśnienia generowanego przez złoże uplastycznionych ziaren węglowych i stopnia jego ekspansji na wytrzymałość strukturalną karbonizatów
10
 • Wpływ procesu wzbogacania na zawartość niektórych metali ciężkich w polskich węglach kamiennych
11
 • Wpływ procesu wzbogacania na zawartość wybranych metali ciężkich w polskich węglach kamiennych