Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Wojak-Ćwik, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułBiological assessment of surface modified poly(L-lactide-co-glycolide) resorbable scaffolds : [abstract]
  AutorzyŁ. RUMIAN, I. WOJAK-ĆWIK, D. Scharnweber, E. PAMUŁA
  ŹródłoISPCS'13 : XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and advanced materials : in memoriam Oksana Bodak and Volodymyr Savitsky : Częstochowa, 12–15 June 2013 / Jan Długosz University in Czestochowa. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 49
2
 • [referat, 2011]
 • TytułEffect of cell seeding and culture conditions on proliferation and differentiation of osteoblast-like cells on collagen-coated PLGA-scaffolds
  AutorzyI. M. WOJAK, E. PAMUŁA, P. Dobrzyński, R. Hess, V. Hintze, D. Scharnweber
  Źródło24th European conference on Biomaterials : the cycle of biomaterials – back to our roots : the annual conference of the European Society for Biomaterials : Dublin, Ireland, 4th–8th September 2011 / European Society for Biomaterials. — [Dublin : s. n.], [2011]. — S. [1]
3
 • [referat, 2019]
 • TytułMicrostructural and molecular signals enhance osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells on polymeric scaffolds
  AutorzyI. M. WOJAK-ĆWIK, D. Scharnweber, E. PAMUŁA
  ŹródłoTERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 980
4
 • [referat w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMicrostructural and surface modification of polymeric scaffolds for bone tissue engineering
  AutorzyI. M. WOJAK-ĆWIK, L. RUMIAN, R. Hess, P. Dobrzyński, M. Schnabelrauch, V. Hinzte, D. Scharnweber, E. PAMUŁA
  ŹródłoBionanomaterials. — 2014 vol. 15 S1, s. S29
5
 • [referat, 2013]
 • TytułOptimization of PLGA sterilization method for cell culture : [abstract]
  AutorzyI. WOJAK-ĆWIK, A. RADECKA, M. KROK, R. Hess, P. Dobrzyński, D. Scharnweber, E. PAMUŁA
  ŹródłoISPCS'13 : XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and advanced materials : in memoriam Oksana Bodak and Volodymyr Savitsky : Częstochowa, 12–15 June 2013 / Jan Długosz University in Czestochowa. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 92
6
 • [referat, 2010]
 • TytułPGLA scaffolds coated with collagen and glycosaminoglycans: impact on proliferation and osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells
  AutorzyI. WOJAK, E. PAMUŁA, R. Hess, P. Dobrzyński, M. Schnabelrauch, D. Scharnweber, V. Hintze
  ŹródłoESB 2010 [Dokument elektroniczny] : 23textsuperscript{rd} European conference on Biomaterials : Tampere, Finland, September 11–15, 2010 / European Society on Biomaterials. — [Tampere : University of Tampere], [2010]. — S. [1]
7
 • [referat, 2010]
 • TytułPoly(L-lactide-{em co}-glycolide) membranes for guide tissue regeneration: preparation, microstructure and {em in vitro} evaluation : [abstract]
  AutorzyM. KROK, I. WOJAK, R. Hess, B. Rentsch, D. Kościelniak, D. Scharnweber, E. PAMUŁA
  Źródło„Interfacing biology and materials” [Dokument elektroniczny] : 3textsuperscript{rd} meeting : April 14–16, 2010 Hafjell, Norway / Scandinavian Society for Biomaterials. — [Norway : SSB], [2010]. — S. 24
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPoly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds coated with collagen and glycosaminoglycans: impact on proliferation and osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells
  AutorzyI. M. WOJAK-ĆWIK, V. Hintze, M. Schnabelrauch, S. Moeller, P. Dobrzynski, E. PAMUŁA, D. Scharnweber
  ŹródłoJournal of Biomedical Materials Research. Part A. — 2013 vol. 101 iss. 11, s. 3109–3122. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.a.34620/pdf
9
 • [referat, 2014]
 • TytułPorowate rusztowania z poli(L-laktydu-co-gilkolidu) dla regeneracjo kości - czy bimodalne pory wykazują wpływ na hodowlę mezenchymalnych komórek macierzystych?
  AutorzyI. M. WOJAK-ĆWIK, L. RUMIAN, R. Hess, P. Dobrzyński, St. Möller, M. Schnabelrauch, V. Hintze, D. Scharnweber, E. PAMUŁA
  ŹródłoWspółczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : V sympozjum : Wrocław, 20–21 czerwca 2014 r. : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — [Wrocław : s. n.], [2014]. — S. 103–104
10
 • [referat, 2013]
 • TytułProliferation, mineralization and osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells on surface-modified scaffolds with bimodal pore distribution
  AutorzyI. M. WOJAK-ĆWIK, L. RUMIAN, R. Hess, P. Dobrzyński, St. Möller, M. Schnabelrauch, V. Hintze, D. Scharnweber, E. PAMUŁA
  ŹródłoESB 2013 [Dokument elektroniczny] : 25th European conference on Biomaterials : XXV symposium of the European Society for Biomaterials : from the design to the application of biomaterials : 8–12 September 2013, Madrid. — [Spain : s. n.], [2013]. — S. [1]
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułResorbable scaffolds modified with collagen type I or hydroxyapatite: emph {in vitro} studies on human mesenchymal stem cells
  AutorzyŁucja RUMIAN, Iwona WOJAK, Dieter Scharnweber, Elżbieta PAMUŁA
  ŹródłoActa of Bioengineering and Biomechanics. — 2013 vol. 15 no. 1, s. 61–67. — tekst: http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol15No1/8.pdf
12