Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Wojak-Ćwik, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1284
2019211
2014211
2013532
201111
201022
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12111
201922
2014211
201355
201111
201022
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1248
201922
2014211
2013532
201111
201022
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1239
2019211
201422
2013523
201111
201022
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1239
2019211
201422
2013523
201111
201022
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1239
2019211
201422
2013523
201111
2010221
 • Biological assessment of surface modified poly(L-lactide-co-glycolide) resorbable scaffolds : [abstract] / Ł. RUMIAN, I. WOJAK-ĆWIK, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: ISPCS'13 : XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and advanced materials : in memoriam Oksana Bodak and Volodymyr Savitsky : Częstochowa, 12–15 June 2013 / Jan Długosz University in Czestochowa. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-7455-313-1. — S. 49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Effect of cell seeding and culture conditions on proliferation and differentiation of osteoblast-like cells on collagen-coated PLGA-scaffolds / I. M. WOJAK, E. PAMUŁA, P. Dobrzyński, R. Hess, V. Hintze, D. Scharnweber // W: 24th European conference on Biomaterials : the cycle of biomaterials – back to our roots : the annual conference of the European Society for Biomaterials : Dublin, Ireland, 4th–8th September 2011 / European Society for Biomaterials. — [Dublin : s. n.], [2011]. — S. [1]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Microstructural and molecular signals enhance osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells on polymeric scaffolds / I. M. WOJAK-ĆWIK, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: TERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 980. — Tryb dostępu: https://www.termis.org/eu2019/ [2019-05-22]. — Bibliogr. s. 980

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Microstructural and surface modification of polymeric scaffolds for bone tissue engineering / I. M. WOJAK-ĆWIK, L. RUMIAN, R. Hess, P. Dobrzyński, M. Schnabelrauch, V. Hinzte, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // Bionanomaterials ; ISSN 2193-0651. — 2014 vol. 15 S1, s. S29. — Bibliogr. s. S29. — Referat opublikowany w vol. 15 suppl. 1. — I. M. Wojak-Ćwik, Ł. Rumian, E. Pamuła - afiliacja: University of Science and Technology ; I. M. Wojak-Ćwik - dod. afiliacja: Technische Universität Dresden. — Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Biomaterialien 2014 : 6–8 November 2014 : Dresden

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/bnm-2014-9004

5
 • Optimization of PLGA sterilization method for cell culture : [abstract] / I. WOJAK-ĆWIK, A. RADECKA, M. KROK, R. Hess, P. Dobrzyński, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: ISPCS'13 : XIXth International Seminar on Physics and Chemistry of Solids and advanced materials : in memoriam Oksana Bodak and Volodymyr Savitsky : Częstochowa, 12–15 June 2013 / Jan Długosz University in Czestochowa. Faculty of Mathematics and Natural Sciences. — [Polska : s. n.], [2013]. — ISBN: 978-83-7455-313-1. — S. 92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • PGLA scaffolds coated with collagen and glycosaminoglycans: impact on proliferation and osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells / I. WOJAK, E. PAMUŁA, R. Hess, P. Dobrzyński, M. Schnabelrauch, D. Scharnweber, V. Hintze // W: ESB 2010 [Dokument elektroniczny] : 23\textsuperscript{rd} European conference on Biomaterials : Tampere, Finland, September 11–15, 2010 / European Society on Biomaterials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Tampere : University of Tampere], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Dod. afiliacja dla I. Wojak: Technische Universität Dresden

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Poly(L-lactide-{\em co}-glycolide) membranes for guide tissue regeneration: preparation, microstructure and {\em in vitro} evaluation : [abstract] / M. KROK, I. WOJAK, R. Hess, B. Rentsch, D. Kościelniak, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: „Interfacing biology and materials” [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} meeting : April 14–16, 2010 Hafjell, Norway / Scandinavian Society for Biomaterials. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norway : SSB], [2010]. — Tryb dostępu: http://scsb.eu/assets/files/ScSB\%20Hafjell\%202010_alltogether.pdf [2011-02-23]. — S. 24. — Dod. afiliacja M. Krok i I. Wojak: Technische Universität Dresden

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Poly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds coated with collagen and glycosaminoglycans: impact on proliferation and osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells / I. M. WOJAK-ĆWIK, V. Hintze, M. Schnabelrauch, S. Moeller, P. Dobrzynski, E. PAMUŁA, D. Scharnweber // Journal of Biomedical Materials Research. Part A ; ISSN 1549-3296. — 2013 vol. 101 iss. 11, s. 3109–3122. — Bibliogr. s. 3121–3122, Abstr.. — I. M. Wojak-Ćwik – dod. afiliacja: Technische Universität Dresden. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbm.a.34620/pdf

 • keywords: coating, scaffold, poly(L-lactide-co-glycolide), artificial extracellular matrix, mesenchymal stem cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/jbm.a.34620

9
 • Porowate rusztowania z poli(L-laktydu-co-gilkolidu) dla regeneracjo kości - czy bimodalne pory wykazują wpływ na hodowlę mezenchymalnych komórek macierzystych?[Poly(L-lactide-co-glycolide) scaffolds for bone regeneration – do bimodal pores influence mesenchymal stem cells culture?] / I. M. WOJAK-ĆWIK, L. RUMIAN, R. Hess, P. Dobrzyński, St. Möller, M. Schnabelrauch, V. Hintze, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : V sympozjum : Wrocław, 20–21 czerwca 2014 r. : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — [Wrocław : s. n.], [2014]. — S. 103–104. — I. M. Wojak-Ćwik – dod. afiliacja: Technische Universität Dresden

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Proliferation, mineralization and osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells on surface-modified scaffolds with bimodal pore distribution / I. M. WOJAK-ĆWIK, L. RUMIAN, R. Hess, P. Dobrzyński, St. Möller, M. Schnabelrauch, V. Hintze, D. Scharnweber, E. PAMUŁA // W: ESB 2013 [Dokument elektroniczny] : 25th European conference on Biomaterials : XXV symposium of the European Society for Biomaterials : from the design to the application of biomaterials : 8–12 September 2013, Madrid. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Resorbable scaffolds modified with collagen type I or hydroxyapatite: \emph {in vitro} studies on human mesenchymal stem cells / Łucja RUMIAN, Iwona WOJAK, Dieter Scharnweber, Elżbieta PAMUŁA // Acta of Bioengineering and Biomechanics ; ISSN 1509-409X. — 2013 vol. 15 no. 1, s. 61–67. — Bibliogr. s. 66–67. — Łucja Rumian, Iwona Wojak – dod. afiliacja: Technische Universität Dresden. — tekst: http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol15No1/8.pdf

 • keywords: scaffolds, hydroxyapatite, poly(L-lactide-co-glycolide), collagen type I, human mesenchymal stem cells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5277/abb130108

12