Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Ciszewski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5221-4340 orcid iD

ResearcherID: T-4458-2018

Scopus: 55960629800

PBN: 5e709207878c28a04738ed0d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • Department of Environmental Protection / Dariusz CISZEWSKI // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 2, s. 252–255. — D. Ciszewski – brak afiliacji AGH. — tekst: https://goo.gl/otp2El

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.2.252

2
 • Katedra Ochrony Środowiska[Department of Environment Protection] / Edeltrauda HELIOS-RYBICKA, Dariusz CISZEWSKI // W: Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946–2016 / red. Maciej Manecki, Elżbieta Hycnar ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2016. — ISBN: 978-83-88927-37-9. — S. 151–161. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Wpływ działalności dawnej kopalni rud cynku i ołowiu w Chrzanowie na zanieczyszczenie stawów w dolinie Matyldy metalami ciężkimi[Influence of the former lead and zinc ore mine in Chraznów on pollution of fish ponds in the Matylda valley with heavy metals] / Dariusz Ciszewski, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Ewa Szarek-Gwiazda, Agnieszka Pociecha, Elżebieta Wilk-Woźniak, Janina Kwadrans, Andrzej Waloszek // W: „Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji” oraz Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Lacha : III ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków–Sanok, 16–18 września 2010 r. : streszczenia referatów i posterów oraz opis trasy wycieczki / Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Instytut Geografii. Zakład Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego, [et al.]. — [Kraków : UP], [2010]. — S. 47. — Afiliacja D. Ciszewskiego: Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: