Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Ciszewski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5221-4340 orcid iD

ResearcherID: T-4458-2018

Scopus: 55960629800

PBN: 5e709207878c28a04738ed0d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • [przegląd , 2016]
 • TytułA review of flood-related storage and remobilization of heavy metal pollutants in river systems
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Tomáš Matys Grygar
  ŹródłoWater, Air and Soil Pollution. — 2016 vol. 227 iss. 7 article no. 239, s. 1–19. — tekst: http://goo.gl/rRxOUp
2
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAkumulacja i remobilizacja metali ciężkich w równinach zalewowych
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Paweł BIJATA
  ŹródłoZanieczyszczenie osadów metalami ciężkimi : transport, akumulacja, remobilizacja, remediacja / pod red. Dariusza Ciszewskiego, Urszuli Aleksander-Kwaterczak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 41–62
3
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAkumulacja metali ciężkich w osadach torfowiskowych
  AutorzyDariusz CISZEWSKI
  ŹródłoZanieczyszczenie osadów metalami ciężkimi : transport, akumulacja, remobilizacja, remediacja / pod red. Dariusza Ciszewskiego, Urszuli Aleksander-Kwaterczak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — S. 100–111
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAnaliza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH 120084
  AutorzyTadeusz Zając, [et al.], Dariusz CISZEWSKI, [et al.]
  ŹródłoChrońmy Przyrodę Ojczystą. — 2013 t. 69 z. 2, s. 116–133
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułAnthropogenic records in a fluvial depositional system: The Odra River along The Czech-Polish border
  AutorzyMartin Faměra, Tomáš Matys Grygar, Dariusz CISZEWSKI, Agnieszka Czajk, Miguel Ángel Álvarez-Vázquez, Karel Hron, Kamila Fačevicová, Věra Hýlová, Štěpánka Tůmová, Ivo Světlík, Kristýna Zimová, Kateřina Dvořáková, Bartlomiej Szypuła, Michal Hošek, Jiří Henych
  ŹródłoAnthropocene [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 34 art. no. 100286, s. 1–11
6
7
 • [referat, 2011]
 • TytułBiodiversity and genome alterations of Chironomidae larvae as indicators of a strong contamination of water ecosystems with heavy metals
  AutorzyEwa Szarek-Gwiazda, Paraskeva Michailova, Andrzej Kownacki, Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoThe 19textsuperscript{th} international conference on Environmental indicators : September 11–14textsuperscript{th}, 2011, Haifa, Israel : abstracts book / International Society of Environmental Indicators. — Haifa, Israel : ISEI, 2011. — S. 48–49
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułContrasting sediment and water chemistry indicates the extent of the hyporheic zone in a polluted river system
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 2, s. 151–159. — tekst: https://goo.gl/SxgMBS
9
 • [referat, 2017]
 • TytułDiatoms and rotifers in heavy metal polluted sediments of the Chechło River (South Poland)
  AutorzyAgata Z. Wojtal, Agnieszka Pociecha, Sylwia CICHOŃ, Dariusz CISZEWSKI
  Źródło11textsuperscript{th} Central European diatom meeting [Dokument elektroniczny] : Prague, Czech Republic, March 22–25, 2017 : programme & abstract book. — [Prague : s. n.], [2017]. — S. 119
10
 • [referat, 2011]
 • TytułDispersal of metal mining-related contaminants in the natural river floodplain, a case study from southern Poland
  AutorzyALEKSANDER-KWATERCZAK, U., D. CISZEWSKI
  ŹródłoICOBTE 2011 [Dokument elektroniczny] : 11th international conference on the Biogeochemistry of trace elements : Florence, Italy, July 3–7 2011. — [Florence : s. n.], [2011]. — S. [1–2]
11
12
 • [referat, 2014]
 • TytułFish ponds contaminated with effluents from a lead and zinc mine: an approach to remediation : [abstract]
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. CISZEWSKI
  ŹródłoICOBTE 2013 : 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements : establishing the frontiers of trace element research : June 16–20, Athens, Georgia USA / International Society of Trace Element Biogeochemistry Inc.. — [USA : s. n.], [2014]. — S. [1], abstract 374
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułFloods and pollutants cycling in a river system: will pollutants be more rapidly remobilized in the future?
  AutorzyDariusz CISZEWSKI
  ŹródłoEnvironment Pollution and Climate Change [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 1 iss. 2 art. no. 1000113, s. 1–2
14
 • [referat, 2016]
 • TytułFunction of the hyporheic zone in the Cd and Zn transfer in the Biała Przemsza River valley
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. CISZEWSKI
  ŹródłoICHMET 2016 [Dokument elektroniczny] : 18textsuperscript{th} International Conference on Heavy Metals in the Environment : 12–15 September 2016, Ghent, Belgium : abstract book. — [Belgium : s. n.], [2016]. — S. 383–384
15
16
17
18
 • [referat, 2011]
 • TytułHeavy metals in water and sediments: how do they influence on phytoplankton?
  AutorzyElżbieta Wilk-Woźniak, Agnieszka Pociecha, Dariusz CISZEWSKI, U. ALEKSANDER-KWATERCZAK
  Źródło“The past, present, future of phycological research. Its signification for man and environment protection” : 30textsuperscript{th} international conference of the Polish Phycological Society : Wrocław–Pawłowice, Poland, 19–21textsuperscript{st} May 2011 : book of abstract / eds. Jan Matuła, Dorota Richter, Jacek Urbaniak ; Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Department of Botany and Plant Ecology. — [Poland : WUELS], [2011]. — S. 202–[203]
19
 • [referat, 2013]
 • TytułHuman-induced sedimentation patterns of a channelized lowland river
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Agnieszka Czajka
  ŹródłoInnovative sediment management: how to do more with less : 8th international SedNet conference : 6–9 November, 2013, Lisbon, Portugal : abstracts of oral and poster presentations. — [Netherlands : s. n.], [2013]. — S. 131
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułHuman-induced sedimentation patterns of a channelized lowland river
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Agnieszka Czajka
  ŹródłoEarth Surface Processes and Landforms. — 2015 vol. 40 iss. 6, s. 783-795. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/esp.3686/epdf
21
22
 • [referat, 2010]
 • TytułInfluence of ground water migration on pollution of alluvial soils in a former $Zn-Pb$ mining region, southern Poland : [abstract]
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. Ciszewski
  ŹródłoProceedings of 15textsuperscript{th} international conference on Heavy metals in the environment : September 19–23, 2010, Gdańsk, Poland / eds. Żaneta Bargańska [et al.]. — Gdańsk : Gdansk University of Technology. Chemical Faculty. Department of Analytical Chemistry, cop. 2010. — S. 771
23
 • [referat, 2012]
 • TytułInfluence of lead-zinc ore mining and processing on a river sediment and soil contamination in Poland
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Agnieszka GRUSZECKA
  ŹródłoDopovìdì : „Ekologìčna bezpeka ta zbalansovane resursokoristuvannâ” : 1oï mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : y m. Ivano-Frankìvs'ku , 20–22 veresnâ 2012 r. : zbìrnik materìalìv konferencìï – dopovìdej (statej) ì tez / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki, molodì ta sportu Ukraïni, Ivano-Frankìvs'kij nacìonal'nij tehnìčnij unìversitet nafti ì gazu. — Ivano-Frankìvs'k : [s. n.], 2012. — S. 148–154
24
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułInterdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment – an attempt to classification
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Urszula KUBSIK, Janina Kwandrans, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Izabela Tłoczek, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak
  ŹródłoInterdisciplinary researches in natural sciences / ed. Artur Zieliński. — Kielce : Institute of Geography of the Jan Kochanowski University, 2011. — S. 29–46
25
 • [referat, 2010]
 • TytułInterdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy – próba kwalifikacji
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Urszula KUBSIK, Janina Kwadrans, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Izabela Tłoczek, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak
  ŹródłoBadania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych : 15–16.04.2010, Golejów k. Staszowa : konferencja naukowa / red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia i Artur Zieliński ; Zakład Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody Instytutu Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, [et al.]. — Kielce : Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2010. — S. 40–43