Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Ciszewski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5221-4340 orcid iD

ResearcherID: T-4458-2018

Scopus: 55960629800

PBN: 5e709207878c28a04738ed0d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • A review of flood-related storage and remobilization of heavy metal pollutants in river systems
2
 • Akumulacja i remobilizacja metali ciężkich w równinach zalewowych
3
 • Akumulacja metali ciężkich w osadach torfowiskowych
4
 • Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH 120084
5
 • Anthropogenic records in a fluvial depositional system: The Odra River along The Czech-Polish border
6
 • Application of $^{239,240}Pu$, $^{137}Cs$ and heavy metals for dating of river sediments
7
 • Biodiversity and genome alterations of Chironomidae larvae as indicators of a strong contamination of water ecosystems with heavy metals
8
 • Contrasting sediment and water chemistry indicates the extent of the hyporheic zone in a polluted river system
9
 • Diatoms and rotifers in heavy metal polluted sediments of the Chechło River (South Poland)
10
 • Dispersal of metal mining-related contaminants in the natural river floodplain, a case study from southern Poland
11
12
 • Fish ponds contaminated with effluents from a lead and zinc mine: an approach to remediation
13
 • Floods and pollutants cycling in a river system: will pollutants be more rapidly remobilized in the future?
14
 • Function of the hyporheic zone in the Cd and Zn transfer in the Biała Przemsza River valley
15
 • Genome instability in \emph {Chironomus annularius} sensu Strenzke (Diptera, Chironomidae): a biomarker for assessment of the heavy metal contaminants in Poland
16
 • Groundwater chemistry in a meander bend of the polluted Biala Przemsza river
17
 • Groundwater hydrochemistry and soil pollution in a catchment affected by an abandoned lead-zinc mine: functioning of a diffuse pollution source
18
 • Heavy metals in water and sediments: how do they influence on phytoplankton?
19
 • Human-induced sedimentation patterns of a channelized lowland river
20
 • Human-induced sedimentation patterns of a channelized lowland river
21
 • Hyporheic zone hydrochemistry of the mine-polluted river
22
 • Influence of ground water migration on pollution of alluvial soils in a former $Zn-Pb$ mining region, southern Poland
23
 • Influence of lead-zinc ore mining and processing on a river sediment and soil contamination in Poland
24
 • Interdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment – an attempt to classification
25
 • Interdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy – próba kwalifikacji