Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Ciszewski, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55960629800

PBN: 900373

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 55, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • Akumulacja i remobilizacja metali ciężkich w równinach zalewowych
2
 • Akumulacja metali ciężkich w osadach torfowiskowych
3
 • Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH 120084
4
 • A review of flood-related storage and remobilization of heavy metal pollutants in river systems
5
 • Biodiversity and genome alterations of Chironomidae larvae as indicators of a strong contamination of water ecosystems with heavy metals
6
 • Contrasting sediment and water chemistry indicates the extent of the hyporheic zone in a polluted river system
7
 • Diatoms and rotifers in heavy metal polluted sediments of the Chechło River (South Poland)
8
 • Dispersal of metal mining-related contaminants in the natural river floodplain, a case study from southern Poland
9
 • Fish ponds contaminated with effluents from a lead and zinc mine: an approach to remediation
10
 • Floods and pollutants cycling in a river system: will pollutants be more rapidly remobilized in the future?
11
 • Function of the hyporheic zone in the Cd and Zn transfer in the Biała Przemsza River valley
12
13
 • Heavy metals in water and sediments: how do they influence on phytoplankton?
14
 • Human-induced sedimentation patterns of a channelized lowland river
15
 • Human-induced sedimentation patterns of a channelized lowland river
16
 • Hyporheic zone hydrochemistry of the mine-polluted river
17
 • Influence of ground water migration on pollution of alluvial soils in a former $Zn-Pb$ mining region, southern Poland
18
 • Influence of lead-zinc ore mining and processing on a river sediment and soil contamination in Poland
19
 • Interdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment – an attempt to classification
20
 • Interdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy – próba kwalifikacji
21
 • Long-term dispersal of heavy metals in a catchment affected by historic lead and zinc mining
22
 • Long-term migration of heavy metals in the small catchment affected by historical lead and zinc mining
23
 • Metale ciężkie jako antropogeniczne markery w środowisku fluwialnym
24
 • Minerały autigeniczne i osady w strefie hyporeicznej aluwiów Białej Przemszy zanieczyszczonej przez górnictwo rud metali
25
 • Mobility of potentially toxic elements from contaminated sediments in a catchment affected by abandoned lead and zinc mine (South Poland)