Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Ciszewski, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5221-4340 orcid iD

ResearcherID: T-4458-2018

Scopus: 55960629800

PBN: 5e709207878c28a04738ed0d

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 72, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • A review of flood-related storage and remobilization of heavy metal pollutants in river systems / Dariusz CISZEWSKI, Tomáš Matys Grygar // Water, Air and Soil Pollution ; ISSN 0049-6979. — 2016 vol. 227 iss. 7 article no. 239, s. 1–19. — Bibliogr. s. 13–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-22. — tekst: http://goo.gl/rRxOUp

 • keywords: heavy metals, pollution, flood, river, sediment, mobilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11270-016-2934-8

2
 • Akumulacja i remobilizacja metali ciężkich w równinach zalewowych[Accumulation and remobilization of heavy metals in floodplains] / Dariusz CISZEWSKI, Paweł BIJATA // W: Zanieczyszczenie osadów metalami ciężkimi : transport, akumulacja, remobilizacja, remediacja / pod red. Dariusza Ciszewskiego, Urszuli Aleksander-Kwaterczak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0630). — ISBN: 978-83-7464-803-5. — S. 41–62. — Bibliogr. s. 58–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Akumulacja metali ciężkich w osadach torfowiskowych[Accumulation of heavy metals in peat bogs] / Dariusz CISZEWSKI // W: Zanieczyszczenie osadów metalami ciężkimi : transport, akumulacja, remobilizacja, remediacja / pod red. Dariusza Ciszewskiego, Urszuli Aleksander-Kwaterczak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0630). — ISBN: 978-83-7464-803-5. — S. 100–111. — Bibliogr. s. 109–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH 120084Analysis of the conservation status of the ”Wiśliska” oxbow lakes – Natura 2000 site PLH 120084 / Tadeusz Zając, [et al.], Dariusz CISZEWSKI, [et al.] // Chrońmy Przyrodę Ojczystą ; ISSN 0009-6172. — 2013 t. 69 z. 2, s. 116–133. — Bibliogr. s. 131–132, Summ.

 • słowa kluczowe: antropopresja, 3150 eutroficzne zbiorniki wodne, starorzecze, biocenoza, gatunki obce

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Anthropogenic records in a fluvial depositional system: The Odra River along The Czech-Polish border / Martin Faměra, Tomáš Matys Grygar, Dariusz CISZEWSKI, Agnieszka Czajk, Miguel Ángel Álvarez-Vázquez, Karel Hron, Kamila Fačevicová, Věra Hýlová, Štěpánka Tůmová, Ivo Světlík, Kristýna Zimová, Kateřina Dvořáková, Bartlomiej Szypuła, Michal Hošek, Jiří Henych // Anthropocene [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2213-3054. — 2021 vol. 34 art. no. 100286, s. 1–11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2213305421000096 [2021-03-26]. — Bibliogr. s. 10–11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-03-01

  orcid iD
 • keywords: heavy metal pollution, principal component analysis, transboundary pollution, anthropogenically influenced floodplain, enrichment factor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ancene.2021.100286

6
7
 • Biodiversity and genome alterations of Chironomidae larvae as indicators of a strong contamination of water ecosystems with heavy metals / Ewa Szarek-Gwiazda, Paraskeva Michailova, Andrzej Kownacki, Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK // W: The 19\textsuperscript{th} international conference on Environmental indicators : September 11–14\textsuperscript{th}, 2011, Haifa, Israel : abstracts book / International Society of Environmental Indicators. — Haifa, Israel : ISEI, 2011. — S. 48–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Contrasting sediment and water chemistry indicates the extent of the hyporheic zone in a polluted river system / Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 2, s. 151–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/SxgMBS

 • keywords: pollution, water, sediment, Biała Przemsza River, floodplain

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.2.151

9
 • Diatoms and rotifers in heavy metal polluted sediments of the Chechło River (South Poland) / Agata Z. Wojtal, Agnieszka Pociecha, Sylwia CICHOŃ, Dariusz CISZEWSKI // W: 11\textsuperscript{th} Central European diatom meeting [Dokument elektroniczny] : Prague, Czech Republic, March 22–25, 2017 : programme & abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2017]. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ced2017.eu/files/2017/03/ABSTRACT-book.pdf [2017-05-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dispersal of metal mining-related contaminants in the natural river floodplain, a case study from southern Poland / ALEKSANDER-KWATERCZAK, U., D. CISZEWSKI // W: ICOBTE 2011 [Dokument elektroniczny] : 11th international conference on the Biogeochemistry of trace elements : Florence, Italy, July 3–7 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Florence : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Fish ponds contaminated with effluents from a lead and zinc mine: an approach to remediation : [abstract] / U. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. CISZEWSKI // W: ICOBTE 2013 : 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements : establishing the frontiers of trace element research : June 16–20, Athens, Georgia USA / International Society of Trace Element Biogeochemistry Inc.. — [USA : s. n.], [2014]. — S. [1], abstract 374. — Toż w wersji elektronicznej: {https://wiki.ceh.ac.uk/dosearchsite.action?queryString=Aleksander-Kwaterczak} [19-05-2014]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Floods and pollutants cycling in a river system: will pollutants be more rapidly remobilized in the future? / Dariusz CISZEWSKI // Environment Pollution and Climate Change [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2573-458X. — 2017 vol. 1 iss. 2 art. no. 1000113, s. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/Wm9g7X [2017-10-20]. — Bibliogr. s. 2. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-14

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Function of the hyporheic zone in the Cd and Zn transfer in the Biała Przemsza River valley / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. CISZEWSKI // W: ICHMET 2016 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} International Conference on Heavy Metals in the Environment : 12–15 September 2016, Ghent, Belgium : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 383–384. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 384

 • keywords: ground water, metals, surface water, sediment, floodplain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • Heavy metals in water and sediments: how do they influence on phytoplankton? / Elżbieta Wilk-Woźniak, Agnieszka Pociecha, Dariusz CISZEWSKI, U. ALEKSANDER-KWATERCZAK // W: “The past, present, future of phycological research. Its signification for man and environment protection” : 30\textsuperscript{th} international conference of the Polish Phycological Society : Wrocław–Pawłowice, Poland, 19–21\textsuperscript{st} May 2011 : book of abstract / eds. Jan Matuła, Dorota Richter, Jacek Urbaniak ; Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Department of Botany and Plant Ecology. — [Poland : WUELS], [2011]. — S. 202–[203]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Human-induced sedimentation patterns of a channelized lowland river / Dariusz CISZEWSKI, Agnieszka Czajka // W: Innovative sediment management: how to do more with less : 8th international SedNet conference : 6–9 November, 2013, Lisbon, Portugal : abstracts of oral and poster presentations. — [Netherlands : s. n.], [2013]. — S. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Influence of ground water migration on pollution of alluvial soils in a former $Zn-Pb$ mining region, southern Poland : [abstract] / U. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. Ciszewski // W: Proceedings of 15\textsuperscript{th} international conference on Heavy metals in the environment : September 19–23, 2010, Gdańsk, Poland / eds. Żaneta Bargańska [et al.]. — Gdańsk : Gdansk University of Technology. Chemical Faculty. Department of Analytical Chemistry, cop. 2010. — ISBN: 978-83-928986-5-8. — S. 771

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Influence of lead-zinc ore mining and processing on a river sediment and soil contamination in Poland / Dariusz CISZEWSKI, Agnieszka GRUSZECKA // W: Dopovìdì : „Ekologìčna bezpeka ta zbalansovane resursokoristuvannâ” : 1oï mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : y m. Ivano-Frankìvs'ku , 20–22 veresnâ 2012 r. : zbìrnik materìalìv konferencìï – dopovìdej (statej) ì tez / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki, molodì ta sportu Ukraïni, Ivano-Frankìvs'kij nacìonal'nij tehnìčnij unìversitet nafti ì gazu. — Ivano-Frankìvs'k : [s. n.], 2012. — S. 148–154. — Bibliogr. s. 153–154, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Interdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment – an attempt to classification / Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Urszula KUBSIK, Janina Kwandrans, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Izabela Tłoczek, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak // W: Interdisciplinary researches in natural sciences / ed. Artur Zieliński. — Kielce : Institute of Geography of the Jan Kochanowski University, 2011. — ISBN: 978-83-60026-40-3. — S. 29–46. — Bibliogr. s. 44–45, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Interdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy – próba kwalifikacji[Interdisciplinary studies of streams and ponds water and sediment pollution in the Matylda catchment – an attempt to classification] / Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Urszula KUBSIK, Janina Kwadrans, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Izabela Tłoczek, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak // W: Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych : 15–16.04.2010, Golejów k. Staszowa : konferencja naukowa / red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia i Artur Zieliński ; Zakład Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody Instytutu Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, [et al.]. — Kielce : Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2010. — ISBN: 978-83-60026-31-1. — S. 40–43. — Dariusz Ciszewski – dod. afiliacja: Instytut Ochrony Przyrody, PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: