Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Ciszewski, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55960629800

PBN: 900373

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem55192421
2017615
20166114
2015101432
2014211
2013523
20128134
2011142102
2010413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem552035
2017624
2016615
20151055
201422
2013514
2012835
20111459
2010431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem552728
2017633
2016624
20151064
201422
2013514
2012835
20111486
201044
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem551144
2017633
2016624
20151019
2014211
2013523
2012817
201114113
201044
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem552926
2017642
2016633
20151073
2014211
2013532
2012862
201114410
2010413
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem553322
2017651
2016651
20151073
2014211
2013532
2012862
201114410
2010422

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Akumulacja i remobilizacja metali ciężkich w równinach zalewowych[Accumulation and remobilization of heavy metals in floodplains] / Dariusz CISZEWSKI, Paweł BIJATA // W: Zanieczyszczenie osadów metalami ciężkimi : transport, akumulacja, remobilizacja, remediacja / pod red. Dariusza Ciszewskiego, Urszuli Aleksander-Kwaterczak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0630). — ISBN: 978-83-7464-803-5. — S. 41–62. — Bibliogr. s. 58–62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Akumulacja metali ciężkich w osadach torfowiskowych[Accumulation of heavy metals in peat bogs] / Dariusz CISZEWSKI // W: Zanieczyszczenie osadów metalami ciężkimi : transport, akumulacja, remobilizacja, remediacja / pod red. Dariusza Ciszewskiego, Urszuli Aleksander-Kwaterczak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0630). — ISBN: 978-83-7464-803-5. — S. 100–111. — Bibliogr. s. 109–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza stanu ochrony starorzecza na przykładzie kompleksu starorzeczy „Wiśliska” – obszar Natura 2000 PLH 120084Analysis of the conservation status of the ”Wiśliska” oxbow lakes – Natura 2000 site PLH 120084 / Tadeusz Zając, [et al.], Dariusz CISZEWSKI, [et al.] // Chrońmy Przyrodę Ojczystą ; ISSN 0009-6172. — 2013 t. 69 z. 2, s. 116–133. — Bibliogr. s. 131–132, Summ.

 • słowa kluczowe: antropopresja, 3150 eutroficzne zbiorniki wodne, starorzecze, biocenoza, gatunki obce

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A review of flood-related storage and remobilization of heavy metal pollutants in river systems / Dariusz CISZEWSKI, Tomáš Matys Grygar // Water, Air and Soil Pollution ; ISSN 0049-6979. — 2016 vol. 227 iss. 7 article no. 239, s. 1–19. — Bibliogr. s. 13–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-22. — tekst: http://goo.gl/rRxOUp

 • keywords: heavy metals, pollution, flood, river, sediment, mobilization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11270-016-2934-8

5
 • Biodiversity and genome alterations of Chironomidae larvae as indicators of a strong contamination of water ecosystems with heavy metals / Ewa Szarek-Gwiazda, Paraskeva Michailova, Andrzej Kownacki, Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK // W: The 19\textsuperscript{th} international conference on Environmental indicators : September 11–14\textsuperscript{th}, 2011, Haifa, Israel : abstracts book / International Society of Environmental Indicators. — Haifa, Israel : ISEI, 2011. — S. 48–49. — Bibliogr. s. 49

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Contrasting sediment and water chemistry indicates the extent of the hyporheic zone in a polluted river system / Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 2, s. 151–159. — Bibliogr. s. 158–159, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/SxgMBS

 • keywords: pollution, water, sediment, Biała Przemsza River, floodplain

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.2.151

7
 • Diatoms and rotifers in heavy metal polluted sediments of the Chechło River (South Poland) / Agata Z. Wojtal, Agnieszka Pociecha, Sylwia CICHOŃ, Dariusz CISZEWSKI // W: 11\textsuperscript{th} Central European diatom meeting [Dokument elektroniczny] : Prague, Czech Republic, March 22–25, 2017 : programme & abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Prague : s. n.], [2017]. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.ced2017.eu/files/2017/03/ABSTRACT-book.pdf [2017-05-31]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dispersal of metal mining-related contaminants in the natural river floodplain, a case study from southern Poland / ALEKSANDER-KWATERCZAK, U., D. CISZEWSKI // W: ICOBTE 2011 [Dokument elektroniczny] : 11th international conference on the Biogeochemistry of trace elements : Florence, Italy, July 3–7 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Florence : s. n.], [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Fish ponds contaminated with effluents from a lead and zinc mine: an approach to remediation : [abstract] / U. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. CISZEWSKI // W: ICOBTE 2013 : 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements : establishing the frontiers of trace element research : June 16–20, Athens, Georgia USA / International Society of Trace Element Biogeochemistry Inc.. — [USA : s. n.], [2014]. — S. [1], abstract 374. — Toż w wersji elektronicznej: {https://wiki.ceh.ac.uk/dosearchsite.action?queryString=Aleksander-Kwaterczak} [19-05-2014]. — Dostęp po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Floods and pollutants cycling in a river system: will pollutants be more rapidly remobilized in the future? / Dariusz CISZEWSKI // Environment Pollution and Climate Change [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2573-458X. — 2017 vol. 1 iss. 2 art. no. 1000113, s. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/Wm9g7X [2017-10-20]. — Bibliogr. s. 2. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Function of the hyporheic zone in the Cd and Zn transfer in the Biała Przemsza River valley / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. CISZEWSKI // W: ICHMET 2016 [Dokument elektroniczny] : 18\textsuperscript{th} International Conference on Heavy Metals in the Environment : 12–15 September 2016, Ghent, Belgium : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Belgium : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 383–384. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 384

 • keywords: groundwater, metals, surface water, sediment, floodplain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Heavy metals in water and sediments: how do they influence on phytoplankton? / Elżbieta Wilk-Woźniak, Agnieszka Pociecha, Dariusz CISZEWSKI, U. ALEKSANDER-KWATERCZAK // W: “The past, present, future of phycological research. Its signification for man and environment protection” : 30\textsuperscript{th} international conference of the Polish Phycological Society : Wrocław–Pawłowice, Poland, 19–21\textsuperscript{st} May 2011 : book of abstract / eds. Jan Matuła, Dorota Richter, Jacek Urbaniak ; Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Department of Botany and Plant Ecology. — [Poland : WUELS], [2011]. — S. 202–[203]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Human-induced sedimentation patterns of a channelized lowland river / Dariusz CISZEWSKI, Agnieszka Czajka // W: Innovative sediment management: how to do more with less : 8th international SedNet conference : 6–9 November, 2013, Lisbon, Portugal : abstracts of oral and poster presentations. — [Netherlands : s. n.], [2013]. — S. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Human-induced sedimentation patterns of a channelized lowland river / Dariusz CISZEWSKI, Agnieszka Czajka // Earth Surface Processes and Landforms ; ISSN 0197-9337. — 2015 vol. 40 iss. 6, s. 783-795. — Bibliogr. s. 794–795, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2014-12-28. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/esp.3686/epdf

 • keywords: sedimentation, pollution, channelization, river, fluvial sediment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/esp.3686

16
17
 • Influence of ground water migration on pollution of alluvial soils in a former $Zn-Pb$ mining region, southern Poland : [abstract] / U. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. Ciszewski // W: Proceedings of 15\textsuperscript{th} international conference on Heavy metals in the environment : September 19–23, 2010, Gdańsk, Poland / eds. Żaneta Bargańska [et al.]. — Gdańsk : Gdansk University of Technology. Chemical Faculty. Department of Analytical Chemistry, cop. 2010. — ISBN: 978-83-928986-5-8. — S. 771

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Influence of lead-zinc ore mining and processing on a river sediment and soil contamination in Poland / Dariusz CISZEWSKI, Agnieszka GRUSZECKA // W: Dopovìdì : „Ekologìčna bezpeka ta zbalansovane resursokoristuvannâ” : 1oï mižnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : y m. Ivano-Frankìvs'ku , 20–22 veresnâ 2012 r. : zbìrnik materìalìv konferencìï – dopovìdej (statej) ì tez / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki, molodì ta sportu Ukraïni, Ivano-Frankìvs'kij nacìonal'nij tehnìčnij unìversitet nafti ì gazu. — Ivano-Frankìvs'k : [s. n.], 2012. — S. 148–154. — Bibliogr. s. 153–154, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Interdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment – an attempt to classification / Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Urszula KUBSIK, Janina Kwandrans, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Izabela Tłoczek, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak // W: Interdisciplinary researches in natural sciences / ed. Artur Zieliński. — Kielce : Institute of Geography of the Jan Kochanowski University, 2011. — ISBN: 978-83-60026-40-3. — S. 29–46. — Bibliogr. s. 44–45, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Interdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy – próba kwalifikacji[Interdisciplinary studies of streams and ponds water and sediment pollution in the Matylda catchment – an attempt to classification] / Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Urszula KUBSIK, Janina Kwadrans, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Izabela Tłoczek, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak // W: Badania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych : 15–16.04.2010, Golejów k. Staszowa : konferencja naukowa / red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia i Artur Zieliński ; Zakład Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody Instytutu Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, [et al.]. — Kielce : Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2010. — ISBN: 978-83-60026-31-1. — S. 40–43. — Dariusz Ciszewski – dod. afiliacja: Instytut Ochrony Przyrody, PAN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Long-term migration of heavy metals in the small catchment affected by historical lead and zinc mining / CISZEWSKI D., KUBSIK U., ALEKSANDER-KWATERCZAK U. // W: 7\textsuperscript{th} international SedNet event : sediments and biodiversity: bridging the gap between science and policy : 6–9 April 2011, Venice, Italy : abstracts of presentations and posters presented during the conference sessions on 7–8 April 2011. — [The Netherlands : SedNet], 2011. — S. 97. — Bibliogr. s. 97

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metale ciężkie jako antropogeniczne markery w środowisku fluwialnym[Heavy metals as anthropogenic markers in the fluvial environment] / Dariusz CISZEWSKI // W: Antropogeniczne markery w badaniach przemian środowiska przyrodniczego : warsztaty : Warszawa, 9–10 czerwca 2011 : streszczenia / Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Politechnika Śląska. Instytut Fizyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. — [Warszawa : s. n.], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Minerały autigeniczne i osady w strefie hyporeicznej aluwiów Białej Przemszy zanieczyszczonej przez górnictwo rud metaliAuthigenic minerals and sediments in the hyporheic zone of the Biała Przemsza River polluted by metal ore mining / D. CISZEWSKI, H. KUCHA, M. SKWARCZEK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 10/1, s. 650–660. — Bibliogr. s. 660, Abstr.

 • keywords: pollution, mineralogy, river sediments, hyporheic zone, Biała Przemsza

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mobility of potentially toxic elements from contaminated sediments in a catchment affected by abandoned lead and zinc mine (South Poland) / Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dariusz CISZEWSKI // W: 25th International applied geochemistry symposium 2011 : 22–26 August 2011, Rovaniemi, Finland : programme and abstracts / [eds.] Pertti Sarala, V. Juhani Ojala, Marja-Leena Porsanger. — Roveniemi : Vuorimiesyhdistys – Finnish Association of Mining and Metallurgical Engineers, 2011. — (Vuorimiesyhdistyksen tutkimusseloste. Sarja B ; ISSN 0783-1331 ; Nro B92-1). — ISBN: 978-952-9618-63-7. — S. 140–141, P29. — Bibliogr. s. 141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: