Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Adamczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4302-6169

ResearcherID: X-2358-2018

Scopus: brak

PBN: 900532

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3551119
201933
201811
20176132
201655
201522
20144211
201322
2012312
2011514
201044
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3511195
201933
201811
20176132
2016532
201522
2014431
2013211
2012321
2011541
2010431
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem352411
2019312
201811
2017642
2016514
201522
2014431
2013211
2012321
201155
201044
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem35233
2019321
201811
201766
201655
201522
201444
201322
201233
201155
201044
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem35269
201933
201811
2017633
2016532
201522
2014431
201322
2012321
2011541
2010431
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem35287
201933
201811
2017642
2016532
201522
2014431
201322
2012321
2011541
2010441
 • Algorytm estymacji rynkowych wartości wskaźników kosztu wytworzenia i zużycia łącznego obiektów budowlanych posiadających różne okresy eksploatacji
2
 • Analiza dokumentacji katastru gruntowego byłej gminy Hrebenne
3
 • Analysis of comparative approach and cost approach in the aspect of real property market value
4
 • Analysis of the methods for assessing the similarity of real estate
5
 • Application MS Access for surveying computations
6
 • Application of GAM additive non-linear models to estimate real estate market value
7
 • Application of Huber and Hampel m-estimation in analysing of real estate price volatility over time
8
 • Application of the Huber and Hampel M-estimation in real estate value modeling
9
 • Appraisal of real estate with various functions in the context of sustainable development
10
 • Badania relacji pomiędzy działalnością i rozwojem wyższej uczelni a elementami rynku nieruchomości miasta Jarosław
11
 • Chosen issues of geodetic science
12
 • Comparison of real estate values determined in Poland and Ukraine in context of state border historical changes
13
 • Estymacja rynkowych wartości wskaźników kosztu wytworzenia i zużycia łącznego obiektów budowlanych
14
 • ”GIS ODYSSEY 2017” [Dokument elektroniczny]
15
 • Intended use of real estate as a time changeable attribute for determining compensation for nationalized and expropriated lands
16
 • Maritime spatial planning in the European Union on the example of the Polish part of the Baltic Sea
17
 • Modelowanie rynkowej wartości nieruchomości zabudowanych
18
 • Naliczanie opłaty adiacenckiej na skutek podziału przejawem prawidłowego gospodarowania nieruchomościami
19
 • Podejście kosztowe w modelowaniu wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych
20
 • Porównanie wartości nieruchomości określonej na rynku polskim i ukraińskim w aspekcie historycznych zmian granic państw
21
 • Principles and criteria for using statistical parametric models and conditional models for valuation of multi-component real estate
22
 • Problematyka ustanawiania służebności drogi koniecznej
23
 • Przeznaczenie nieruchomości, jako atrybut zmienny w czasie, dla określenia odszkodowań za grunty znacjonalizowane i wywłaszczone
24
25
 • Rynkowy współczynnik regionalny w podejściu kosztowym wyceny nieruchomości