Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Adamczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4302-6169

ResearcherID: X-2358-2018

Scopus: 57203092213

PBN: 900532

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 35 publikacji Autora


1
 • Algorytm estymacji rynkowych wartości wskaźników kosztu wytworzenia i zużycia łącznego obiektów budowlanych posiadających różne okresy eksploatacji
2
 • Analiza dokumentacji katastru gruntowego byłej gminy Hrebenne
3
 • Analysis of comparative approach and cost approach in the aspect of real property market value
4
 • Analysis of the methods for assessing the similarity of real estate
5
 • Application MS Access for surveying computations
6
 • Application of GAM additive non-linear models to estimate real estate market value
7
 • Application of Huber and Hampel m-estimation in analysing of real estate price volatility over time
8
 • Application of the Huber and Hampel M-estimation in real estate value modeling
9
 • Appraisal of real estate with various functions in the context of sustainable development
10
 • Badania relacji pomiędzy działalnością i rozwojem wyższej uczelni a elementami rynku nieruchomości miasta Jarosław
11
 • Chosen issues of geodetic science
12
 • Comparison of real estate values determined in Poland and Ukraine in context of state border historical changes
13
 • Estymacja rynkowych wartości wskaźników kosztu wytworzenia i zużycia łącznego obiektów budowlanych
14
 • ”GIS ODYSSEY 2017” [Dokument elektroniczny]
15
 • Intended use of real estate as a time changeable attribute for determining compensation for nationalized and expropriated lands
16
 • Maritime spatial planning in the European Union on the example of the Polish part of the Baltic Sea
17
 • Modelowanie rynkowej wartości nieruchomości zabudowanych
18
 • Naliczanie opłaty adiacenckiej na skutek podziału przejawem prawidłowego gospodarowania nieruchomościami
19
 • Podejście kosztowe w modelowaniu wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych
20
 • Porównanie wartości nieruchomości określonej na rynku polskim i ukraińskim w aspekcie historycznych zmian granic państw
21
 • Principles and criteria for using statistical parametric models and conditional models for valuation of multi-component real estate
22
 • Problematyka ustanawiania służebności drogi koniecznej
23
 • Przeznaczenie nieruchomości, jako atrybut zmienny w czasie, dla określenia odszkodowań za grunty znacjonalizowane i wywłaszczone
24
25
 • Rynkowy współczynnik regionalny w podejściu kosztowym wyceny nieruchomości