Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Opyrchał, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7585-843X

ResearcherID: A-3052-2014

Scopus: 6508096029

PBN: 900598

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • Analiza przydatności modelu EDF dla celów monitoringu odkształceń elementów zapory Solina
2
 • Analiza przydatności modelu EDF dla celów monitoringu odkształceń elementów zapory Solina
3
 • Analiza wyników pomiarów kontrolnych realizowanych na zaporze Besko
4
 • Analiza zmiany trendu poziomu zwierciadła wody w zaporze ziemnej w Pieczyskach
5
 • Analysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities
6
 • Analysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities
7
 • Analysis of mechanical effects of low- and high-frequency temperature changes in a massive concrete dam
8
 • Awaria zapory w Pieczyskach na Brdzie
9
 • Awaria zapory w Pieczyskach na rzece Brdzie
10
 • Badanie kierunku filtracji w zaporach ziemnych z wykorzystaniem metody iloczynu skalarnego
11
 • Budowle i urządzenia hydrotechniczne w systemie obrony Kamieńca Podolskiego
12
 • Drezdeńskie plany Kamieńca Podolskiego
13
 • Drukowane plany i grafiki oraz medale z wizerunkiem twierdzy Kamieniec Podolski
14
 • Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający eksponencjalnej intensywności uszkodzeń
15
 • Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający liniowej intensywności uszkodzeń
16
 • Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający wykładniczej intensywności uszkodzeń na przykładzie niezawodności zapór
17
 • Klasyfikacja wskazań szczelinomierzy na przykładzie Zapory Solina
18
 • Klasyfikacja wyników pomiarów wahadeł i pochyłomierzy zapory Solina
19
 • Klasyfikacja wyników pomiarów wahadeł i pochyłomierzy zapory Solina
20
 • Koncepcje analizy bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę
21
 • Medale ilustrujące historię Kamieńca Podolskiego
22
 • Nowe metody w interpretacji pomiarów kontrolnych wykonywanych na obiektach hydrotechnicznych
23
 • Obszary SIECI NATURA 2000 na zbiornikach wodnych w Polsce
24
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji
25
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji