Wykaz publikacji wybranego autora

Leszek Opyrchał, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7585-843X

ResearcherID: A-3052-2014

Scopus: 6508096029

PBN: 900598

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem513111621
20177133
201661113
201510226
201417566
20138242
201211
201011
200911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem513993
2017752
201666
20151091
201417125
20138413
201211
201011
200911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem51474
201777
201666
20151010
201417134
201388
201211
201011
200911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem5151
201777
201666
20151010
20141717
201388
201211
201011
200911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem513318
2017734
2016651
20151091
201417107
2013844
201211
201011
200911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem513615
2017743
2016651
20151091
201417125
2013844
201211
201011
200911

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Analiza przydatności modelu EDF dla celów monitoringu odkształceń elementów zapory Solina[Evaluate the usefulness of the EDF model in monitoring the elements of the Solina Dam] / Leszek OPYRCHAŁ, Aleksandra BĄK // W: „Nauka dla środowiska przyrodniczego” [Dokument elektroniczny] : IV ogólnopolska konferencja młodych naukowców w Poznaniu : Poznań, 23–25 kwietnia 2015 r. : książka abstraktów / Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 86–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: EDF, modelowanie odkształceń, odkształcenia zapór

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza przydatności modelu EDF dla celów monitoringu odkształceń elementów zapory Solina[Evaluate the usefulness of the EDF model for monitoring parts of the Solina dam] / Aleksandra BĄK, Leszek OPYRCHAŁ // W: Nauka dla środowiska [Dokument elektroniczny], T. 1 / red. nauk. Tomasz Cłapa, Emil Mariusz Szymański. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zgorzelec : GSP, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-938446-9-2. — S. 109–118. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 117, Abstr., Summ.. — Publikacja z IV ogólnopolskiej konferencji młodych naukowców "Nauka dla środowiska przyrodniczego" : [Poznań, 23–25 kwietnia 2015 r.]

 • słowa kluczowe: modelowanie, zapora Solina, EDF, odkształcenia zapór

  keywords: modeling, EDF, dam displacements, the Solina dam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wyników pomiarów kontrolnych realizowanych na zaporze BeskoAnalysis of the results of control measurements performed on the Besko dam / Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1124–1133. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1133, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pomiary kontrolne, zapora, szczelinomierz, periodogram

  keywords: dam, periodogram, feeler gauge, control measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza zmiany trendu poziomu zwierciadła wody w zaporze ziemnej w PieczyskachTrend change analysis of the water level in the Pieczyska Dam / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Zapory – bezpieczeństwo i kierunki rozwoju / pod red. Jana Wintera, Anny Kosik, Andrzeja Wity. — Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, 2013. — (Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej). — ISBN: 978-83-61102-81-6. — S. 142–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities : [abstract] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: ICEEC 2014 : 5\textsuperscript{th} International Chemical and Environmental Engineering Conference : 27–29 November 2014, Kuala Lumpur, Malaysia : abstract book. — [Kuala Lumpur : World Academy of Research and Publication], [2014]. — S. 41. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie: ID ICEEC-60, s. 7-11. - Bibliogr. s. 11, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis and new method interpretation of control measurements performed on hydrotechnical facilities / M. WANAT, M. ŁĄGIEWKA, L. OPYRCHAŁ // International Journal of Chemical and Environmental Engineering ; ISSN 2078-0737. — 2014 vol. 5 no. 6, s. 349–352. — Bibliogr. s. 352, Abstr.

 • keywords: dam, periodogram, feeler gauge, control measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analysis of mechanical effects of low- and high-frequency temperature changes in a massive concrete damAnaliza wpływu wolno- i szybkozmiennych pól temperatury na stan mechaniczny masywnej zapory betonowej / Aleksander Urbański, Leszek OPYRCHAŁ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 112 z. 24. Środowisko = Environment Engineering ; ISSN 1897-6336. — 2015 z. 2-Ś, s. 187–198. — Bibliogr. s. 197–198, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/e9Dz8d

 • słowa kluczowe: MES, efekty termo-mechaniczne, masywna zapora betonowa

  keywords: FEM, thermo-mechanical effects, massive concrete dam

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/2353737XCT.15.235.4621

8
 • Awaria zapory w Pieczyskach na BrdzieFailure of the dam in Pieczyska on the Brda River / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2017 R. 77 nr 12, s. 407–408. — Bibliogr. s. 408. — XI Konferencja naukowo-techniczna Problemy hydrotechniki : 10–12 maja 2017 r., Wrocław

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Awaria zapory w Pieczyskach na rzece Brdzie[Damage of the dam in Pieczyska on the river Brda] / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH // W: Problemy hydrotechniki : XI konferencja naukowo-techniczna : 10–12 maja 2017, Świeradów-Zdrój : zeszyt streszczeń / Politechnika Wrocławska. Katedra Geotechniki, Hydrotechniki, Budownictwa Podziemnego i Wodnego, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. — [Polska : PW], [2017]. — S. 55

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badanie kierunku filtracji w zaporach ziemnych z wykorzystaniem metody iloczynu skalarnegoThe examination of the direction of filtration in earthen dams using the scalar product approach / L. OPYRCHAŁ, S. LACH // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [289]–300. — Bibliogr. s. 300, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Budowle i urządzenia hydrotechniczne w systemie obrony Kamieńca Podolskiego[Hydraulic structure in the defence system of Kamieniec Podolski] / Leszek OPYRCHAŁ // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2014 R. 74 nr 3, s. 103–111. — Bibliogr. s. 110–111

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Drezdeńskie plany Kamieńca PodolskiegoDrezden maps of the Kamieniec Podolski fortifications / Leszek OPYRCHAŁ, Aleksandra BĄK // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki ; ISSN 0023-5865. — 2016 t. 61 z. 1, s. 55–62. — Bibliogr. s. 62, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: Kamieniec Podolski, Johann Georg Starcke, Johann Georg Maximilian von Fürstenhoff, fortyfikacje, plany miast

  keywords: Kamianets-Podilskyi, Johann Georg Starcke, Johann Georg Maximilian von Fürstenhoff, fortifications, town plans

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Drukowane plany i grafiki oraz medale z wizerunkiem twierdzy Kamieniec Podolski[Printed plans, graphics and medals with the image of a fortress Kamieniec Podolski] / Leszek OPYRCHAŁ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — 165, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0644). — Bibliogr. s. 159–[166]. — ISBN: 978-83-7464-841-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający eksponencjalnej intensywności uszkodzeńThe reliability function and error free running time respective to the exponential failure rate / Leszek OPYRCHAŁ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2015 t. 32 z. 62 nr 3/I, s. 311–327. — Bibliogr. s. 326–327, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2015-12-30

 • słowa kluczowe: funkcja niezawodności, czas bezawaryjnej pracy, intensywność uszkodzeń, funkcja eksponencjalna

  keywords: reliability function, error free running time, failure rate, exponential function

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2015.116

15
 • Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający liniowej intensywności uszkodzeńThe reliability function and error free running time respective to the linear failure rate / Leszek OPYRCHAŁ // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2014 t. 31 z. 61 nr 1, s. 173–182. — Bibliogr. s. 181–182, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: funkcja niezawodności, czas bezawaryjnej pracy, intensywność uszkodzeń

  keywords: reliability function, error free running time, failure rate

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2014.12

16
 • Funkcja niezawodności i czas bezawaryjnej pracy odpowiadający wykładniczej intensywności uszkodzeń na przykładzie niezawodności zapórThe reliability function and mean time to failure respective to the exponential failure rate on the example of dams reliability / Leszek OPYRCHAŁ, Aleksandra BĄK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2016 t. 33 z. 63 nr 3, s. 295–307. — Bibliogr. s. 306–307, Summ.

 • słowa kluczowe: funkcja niezawodności, czas bezawaryjnej pracy, niezawodność zapór, katastrofy zapór

  keywords: reliability function, dams reliability, dam disaster, meat time to failure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2016.213

17
 • Klasyfikacja wskazań szczelinomierzy na przykładzie Zapory SolinaThe classification feeler gauges on the example of the Solina Dam / Magdalena WANAT, Leszek OPYRCHAŁ, Tomasz Bruzda // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2013 vol. 59 nr 12, s. 1259–1263. — Bibliogr. s. 1263, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zapora, szczelinomierz, periodogram

  keywords: dam, feeler, periodogram

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Klasyfikacja wyników pomiarów wahadeł i pochyłomierzy zapory SolinaClassification of measurements of pendulums and clinometers of Solina dam / M. WANAT, T. Bruzda, L. OPYRCHAŁ // W: Zasoby wodne – ochrona, gospodarowanie, ekotechnologie : program I międzynarodowej konferencji młodych naukowców : Stalowa Wola, 8–9 listopada 2013 r.. — [Stalowa Wola : s. n.], [2013]. — S. [1]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Klasyfikacja wyników pomiarów wahadeł i pochyłomierzy zapory SolinaThe classification of measurement results of pendulums and inclinometers on the example of the Solina dam / M. WANAT, L. OPYRCHAŁ, T. BRUZDA // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [275]–288. — Bibliogr. s. 287–288, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Koncepcje analizy bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodęConcept of water supply system safety analysis / Janusz R. Rak, Leszek OPYRCHAŁ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2009 t. 83 nr 11, s. 17–21. — Bibliogr. s. 21. — W publikacji błędnie podano nazwisko: Leszek Opychał

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Medale ilustrujące historię Kamieńca Podolskiego, Cz. 1Medals illustrating the history of Kamieniec Podolski, Pt. 1 / Leszek OPYRCHAŁ, Urszula Opyrchał // Biuletyn Numizmatyczny ; ISSN 0006-4017. — 2017 nr 4, s. 264–280. — Bibliogr. w formie przypisów. — L. Opyrchał - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nowe metody w interpretacji pomiarów kontrolnych wykonywanych na obiektach hydrotechnicznych : [streszczenie][New methods interpretations of control measurements performed on hydrotechnical facilities] / Magdalena WANAT, Monika ŁĄGIEWKA, Leszek OPYRCHAŁ // W: Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin : konferencja naukowo-techniczna połączona z jubileuszem 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo : Warszawa, 22 września 2014 roku / Katedra Inżynierii Wodnej. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. — [Warszawa : s. n.], [2014]. — S. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Obszary SIECI NATURA 2000 na zbiornikach wodnych w PolsceNATURE 2000 in the territory of water reservoirs in Poland / Leszek OPYRCHAŁ, Stanisław LACH, Monika ŁĄGIEWKA // W: Polska inżynieria środowiska : prace, T. 2 / pod red. Marzenny R. Dudzińskiej, Artura Pawłowskiego. — Lublin : Komitet Inżynierii Środowiska PAN ; Politechnika Lubelska, 2012. — (Monografia / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska ; nr 100). — ISBN: 978-83-89293-17-6. — S. 317–321. — Bibliogr. s. 321, Abstr.. — Na okł. dod.: IV Kongres Inżynierii Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacji[An evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization] / Stanisław LACH, Leszek OPYRCHAŁ // Gospodarka Wodna ; ISSN 0017-2448. — 2014 R. 74 nr 6, s. 217–221. — Bibliogr. s. 221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Ocena pracy oczyszczalni ścieków w Żywcu po wykonanej rozbudowie i modernizacjiAn evaluation of sewage treatment plant in Żywiec after its expansion and modernization / L. OPYRCHAŁ, S. LACH, M. ŁĄGIEWKA // W: Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i metody działań ochronnych / red. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń, Barbara Marczewska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Instytut Inżynierii Środowiska. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. — ISBN: 978-83-8061-010-1. — S. [193]–202. — Bibliogr. s. 202, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: