Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Polnar, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55515194700

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Dielectric properties of some aurivillius phases in the ${Bi_{4}Ti_{3}O_{12}-BiFeO_{3}}$ system
2
 • Dielectric properties of some aurivillius phases in the $Bi_{4}Ti_{3}O_{12}-BiFeO_{3}$ system
3
 • Electrochemical properties of $Bi_{7}Fe_{3}Ti_{3}O_{21}$ substituted by rare earth metals
4
 • Elektrochemiczne właściwości materiałów na bazie faz Aurivilliusa modyfikowanych metalami ziem rzadkich
5
 • Enhanced electromechanical response in rare-earth-substituted $Bi_{4}Ti_{3}O_{12}-BiFeO_{3}$ piezoelectric ceramics
6
 • Enhancement of magnetic properties in gadolinium doped $Bi_{4}Ti_{3}O_{12} - BiFeO_{3}$ ceramics
7
 • Magnetic properties of the $Bi{6}Fe_{2}Ti_{3}O_{18}$ aurivillius phase prepared by hydrothermal method
8
 • Magnetic properties of the $Bi_{7}Fe_{3}Ti_{3}O_{21}$ Aurivillius phase doped with samarium
9
 • Spektroskopia Mössbauera związków o strukturze Aurivillius w układzie $Bi_{4}Ti_{3}O_{12} - BiFeO_{3}$
10
 • Synthesis of $Bi_{6}Fe_{2}Ti_{3}O_{18}$ aurivillius phase by wet chemical methods
11
 • Właściwości dielektryczne faz $Bi_{7}Fe_{3}Ti_{3}O_{21}$ oraz $Bi_{6}REFe_{3}Ti_{3}O_{21} (RE = Sm, Gd)$ o strukturze typu Auriviliusa
12
 • Właściwości piezoelektryczne $Bi_{7}REFe_{4}Ti_{3}O_{24} (RE=Gd, Sm, Dy)$
13
 • Wpływ gadolinu na właściwości magnetyczne $Bi_{9}Fe_{5}Ti_{3}O_{27}$ o strukturze typu Aurivilliusa