Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Polnar, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 55515194700Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem17134
2020413
201944
201511
201411
2013321
201122
201022
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem17512
202044
2019413
201511
201411
2013312
2011211
201022
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1789
2020413
2019431
201511
201411
2013312
2011211
201022
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem17215
2020422
201944
201511
201411
201333
201122
201022
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem17611
2020431
201944
201511
201411
2013321
201122
2010211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem17512
2020431
201944
201511
201411
2013321
201122
2010221
2
 • Dielectric properties of some aurivillius phases in the ${Bi_{4}Ti_{3}O_{12}-BiFeO_{3}}$ system / M. M. BUĆKO, J. POLNAR, D. POMYKALSKA, L. Kozielski // W: MATERIAIS 2011 : VI international materials symposium ; XV meeting of SPM – Sociedade Portuguesa de Materiais : Guimarães, Portugal, 18–20 April 2011 : book of abstracts / Escola de Engenharia da Universidade do Minho. — [Guimarães : EEUM], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 333

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dielectric properties of some aurivillius phases in the $Bi_{4}Ti_{3}O_{12}-BiFeO_{3}$ system / Mirosław M. BUĆKO, Joanna POLNAR, Lucjan Kozielski // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2013 vol. 730–732, s. 88–93. — Bibliogr. s. 93, Abstr.. — VI International Materials Symposium Materiais 2011 – XV Encontro da Sociedade Portuguesa de Materiais (SPM) Universidade do Minho, April 18–20, 2011, Guimaräes, Portugal / eds.: A.  M. Pinto, A. S. Pouzada. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.730-732.88.pdf

 • keywords: multiferroics, dielectric properties, Aurivillius phase, Bi4Ti3O12-BiFeO3 system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.730-732.88

4
 • Electrochemical properties of $Bi_{7}Fe_{3}Ti_{3}O_{21}$ substituted by rare earth metals / Małgorzata DZIUBANIUK, Joanna POLNAR // W: 23\textsuperscript{rd} Polish conference of Chemical and process engineering : Jachranka, [Poland], 2–5 June 2019 : book of abstracts / eds. Jan Krzysztoforski, Maciej Wieczorek. — [Warsaw] : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-8-2. — S. 29. — Bibliogr. s. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Elektrochemiczne właściwości materiałów na bazie faz Aurivilliusa modyfikowanych metalami ziem rzadkich[Electrochemical properties of Aurivillius phase based materials modified by rare earth metals] / Małgorzata DZIUBANIUK, Joanna POLNAR, Jan WYRWA // W: TYGIEL 2019 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : XI interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 23-24 marca 2019 r. : abstrakty / red. Barbara Wrzyszcz, Ewelina Chodźko, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019. — ISBN: 978-83-66261-09-9. — S. 299

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Enhanced electromechanical response in rare-earth-substituted $Bi_{4}Ti_{3}O_{12}-BiFeO_{3}$ piezoelectric ceramics / L. Kozielski, J. POLNAR, M. BUĆKO, M. Oboz, H. Duda // W: XVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Torino : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 506. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: multiferroics, piezoelectric materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Enhancement of magnetic properties in gadolinium doped $Bi_{4}Ti_{3}O_{12} - BiFeO_{3}$ ceramics / Lucjan Kozielski, Joanna POLNAR, Monika Oboz, Henryk Duda, Beata Wodecka-Duś, Jolanta Dzik // W: 3\textsuperscript{rd} Polish-Korean joint workshop on Advanced ceramics and XVI conference Composites and ceramic materials - technology, application and testing : under E-MRS auspices : [3\textsuperscript{rd}–10\textsuperscript{th} July 2019, Warsaw, Białowieża, Gdansk] : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2019. — ISBN: 978-83-65955-34-0. — S. 47

 • keywords: ceramics, sensors, multiferroics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Investigation on the physicochemical properties of La-doped $Er_{0.05}Y_{1.95}O_{3}$ nanopowders / Andrzej Kruk, Joanna POLNAR // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2020 vol. 139 iss. 2, s. 765–773. — Bibliogr. s. 773, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-26. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-019-08499-9.pdf

 • keywords: yttrium oxide, luminescence, powders, citrate process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10973-019-08499-9

9
 • Magnetic properties of the $Bi{6}Fe_{2}Ti_{3}O_{18}$ aurivillius phase prepared by hydrothermal method / Mirosław M. BUĆKO, Joanna POLNAR, Janusz PRZEWOŹNIK, Jan ŻUKROWSKI, Czesław KAPUSTA // W: CIMTEC 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 12\textsuperscript{th} International Ceramics Congress : Montecatini Terme, Italy, June 6–11, 2010 / eds. Pietro Vincenzini. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — (Advances in Science and Technology [Dokument elektroniczny] ; ISSN 1662-0356 ; ISSN 1661-819X (dla CD) ; vol. 62–71). — e-ISBN: 978-3-908158-61-5. — S. 170–175. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 174–175, Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Part F, vol. 67)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Magnetic properties of the $Bi_{7}Fe_{3}Ti_{3}O_{21}$ Aurivillius phase doped with samarium / Mirosław M. BUĆKO, Joanna POLNAR, Jerzy LIS, Janusz PRZEWOŹNIK, Karolina GĄSKA, Czesław KAPUSTA // W: Adaptive, active and multifunctional smart materials systems [Dokument elektroniczny] : 4\textsuperscript{th} International conference on ”Smart materials, structures and systems” : Montecatini Terme, Italy : June 10–14, 2012 : proceedings / eds. Pietro Vincenzini, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland : Trans Tech Publications Ltd.], [2013]. — (Advances in Science and Technology [Dokument elektroniczny] ; ISSN 1662-0356 ; ISSN 1661-819X (dla CD) ; vol. 77). — e-ISBN: 978-3-908158-63-9. — Ekran 220–224. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.scientific.net/AST.77.220 [2012-12-10]. — Bibliogr. ekran 224, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/AST.77.220

11
 • Promotion through external magnetic field of osteogenic differentiation potential in adipose-derived mesenchymal stem cells: design of polyurethane/poly(lactic) acid sponges doped with iron oxide nanoparticles / Krzysztof Marycz, Michalina Alicka, Katarzyna Kornicka-Garbowska, Joanna POLNAR, Anna LIS-BARTOS, Rafał J. Wiglusz, Michael Roecken, Jean-Marie Nedelec // Journal of Biomedical Materials Research. Part B, Applied Biomaterials ; ISSN 1552-4973. — 2020 vol. 108 iss. 4, s. 1398–1411. — Bibliogr. s. 1410–1411, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-09-12. — tekst: https://onlinelibrary-1wiley-1com-1r3ntz4h20044.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/epdf/10.1002/jbm.b.34488

 • keywords: biomaterials, magnetic field, mesenchymal stem cells, iron oxide nanoparticles, osteogenic differentiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1002/jbm.b.34488

12
 • Spektroskopia Mössbauera związków o strukturze Aurivillius w układzie $Bi_{4}Ti_{3}O_{12} - BiFeO_{3}$Mössbauer studies of some Aurivillius phases in the $Bi_{4}Ti_{3}O_{12} - BiFeO_{3}$ system / Paweł STOCH, Joanna POLNAR, Mirosław M. BUĆKO // W: X Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-63663-65-0. — S. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Synthesis of $Bi_{6}Fe_{2}Ti_{3}O_{18}$ aurivillius phase by wet chemical methods / Dariusz ZIENTARA, Mirosław M. BUĆKO, Joanna POLNAR // W: CIMTEC 2010 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 12\textsuperscript{th} International Ceramics Congress : Montecatini Terme, Italy, June 6–11, 2010 / eds. Pietro Vincenzini. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zurich : Trans Tech Publications Ltd, cop. 2010. — 1 dysk optyczny. — (Advances in Science and Technology [Dokument elektroniczny] ; ISSN 1662-0356 ; ISSN 1661-819X (dla CD) ; vol. 62–71). — e-ISBN: 978-3-908158-61-5. — S. 164–169. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 169, Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Part F, vol. 67)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Właściwości dielektryczne faz $Bi_{7}Fe_{3}Ti_{3}O_{21}$ oraz $Bi_{6}REFe_{3}Ti_{3}O_{21} (RE = Sm, Gd)$ o strukturze typu AuriviliusaDielectrical properties of $Bi_{7}Fe_{3}Ti_{3}O_{21}$ and $Bi_{6}REFe_{3}Ti_{3}O_{21} (RE = Sm, Gd)$ phases with Aurivilius structure / Joanna POLNAR, Lucjan Kozielski, Mirosław BUĆKO // W: IX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-63663-31-5. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Właściwości piezoelektryczne $Bi_{7}REFe_{4}Ti_{3}O_{24} (RE=Gd, Sm, Dy)$Piezoelectric properties of $Bi_{7}REFe_{4}Ti_{3}O_{24} (RE=Gd, Sm, Dy)$ / POLNAR J., Kozielski L., BUĆKO M. M., Erhart J. // W: Polska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2014 : Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2014 : Workshop rapid prototyping and laser formation of ceramics. — S. 100. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wpływ gadolinu na właściwości magnetyczne $Bi_{9}Fe_{5}Ti_{3}O_{27}$ o strukturze typu AurivilliusaThe influence of gadolinium magnetic properties of $Bi_{9}Fe_{5}Ti_{3}O_{27}$ with Aurivillius structure type / Joanna POLNAR, Mirosław M. BUĆKO, Janusz PRZEWOŹNIK, Czesław KAPUSTA // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 142. — Pomyłka w nazwisku J. Przewoźnik (podano: J. Powroźnik); pomyłka w afiliacji 2 Autorów: J. Przewoźnik, C. Kapusta – powinno być: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • XAS studies of RE (RE=Sm, Gd and Dy) doped $Bi7REFe4Ti3O24$ compounds / J. POLNAR, K. GOC, T. STRĄCZEK, A. Figura, K. SCHNEIDER, M. M. BUĆKO, J. LIS, C. KAPUSTA // W: Joint meeting of Polish Synchrotron Radiation Society and SOLARIS users [Dokument elektroniczny] : 9–11 September 2020, Kraków : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Polish Synchrotron Radiation Society], cop. 2020. — Przy tekstach abstraktów dod.: Synchrotron Radiation in Natural Science 20. — S. 67–68. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://whova.com/portal/webapp/solar_202009/Documents [2020-09-10]. — Bibliogr. s. 68. — Tekst dostępny po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: