Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kot, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56545588000

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Badania odporności korozyjnej stopów magnezu w roztworze Ringera
2
 • Corrosion behaviour of magnesium alloys in Ringer's solution
3
 • Corrosion behaviour of megnesium alloys in Ringer solution
4
 • Degradation of cast alloys by corrosion processes
5
 • Improvement of corrosion resistance of biomedical magnesium alloys in Ringer solution by using protective coatings
6
 • Improvement of the corrosion resistance of biomedical magnesium alloys in the Ringer's solution using protective coatings
7
 • Korozja biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera
8
 • Korozja biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera
9
 • Korozja magnezu i stopu AZ91 w wodnych roztworach jonów chlorkowych i siarczanowych
10
 • Korozja stopu AZ91 i kompozytów typu AZ91/SiC w roztworze Ringera
11
 • Microstructural corrosion of AZ91as-cast magnesium alloy in the aqueous solutions containing the $Cl^{-}, SO_{4}^{2-}$ and $CIO_{4}^{-}$ ions
12
 • Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnych
13
 • Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnych
14
 • Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnych
15
 • Spectrophotometry application for the montmorillonite content determination in moulding sands with bentonite
16
 • The corrosion resistance of AZ91 AS-cast alloy in aqueous solution containing the ${Cl^{-}}$ and ${SO_{4}^{2-}}$ ions
17
 • The use of a multiscale approach in electrochemistry to study the corrosion behaviour of as-cast AZ91 magnesium alloy
18
 • The use of electrochemical microcell technique to study the corrosion resistance of AZ91as-cast magnesium alloy at the microscale
19
 • Wykorzystanie spektrofotometrii do oznaczania zawartości montmorillonitu w masach odlewniczych z bentonitem