Wykaz publikacji wybranego autora

Iwona Kot, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56545588000Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19910
201711
2015413
201422
2013633
2012312
2011312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem19910
201711
201544
2014211
2013651
2012312
2011321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19145
201711
201544
201422
201366
2012321
201133
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19118
201711
2015413
201422
201366
201233
201133
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19712
201711
2015431
201422
2013624
2012312
2011312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19109
201711
2015431
201422
2013633
2012321
20113211
 • Badania odporności korozyjnej stopów magnezu w roztworze RingeraStudies of corrosion resistance of magnesium alloys in Ringer's solution / Iwona KOT, Halina KRAWIEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2013 R. 56 nr 11, s. 564

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Corrosion behaviour of magnesium alloys in Ringer's solution / Halina KRAWIEC, Iwona KOT // Annales de Chimie Science des Matériaux ; ISSN 0151-9107. — 2015 vol. 39 no. 3–4, s. 159–166. — Bibliogr. s. 166, Abstr., Rés.. — 17\textsuperscript{th} international French-Polish seminar on reactivity of solids

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3166/acsm.39.159-166

3
 • Corrosion behaviour of megnesium alloys in Ringer solution : [abstract] / Halina KRAWIEC, Iwona KOT // W: 17\textsuperscript{th} French-Polish seminar on reactivity of solids : June 29–July 1st, 2015, Dijon, France. — [Dijon : s. n.], [2015]. — S. [1]

 • keywords: coatings, magnesium alloys, impedance spectroscopy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Degradation of cast alloys by corrosion processes / Halina KRAWIEC, Vincent Vignal, Joanna LOCH, Iwona KOT, Bartosz GRYSAKOWSKI, Jagoda RYBA // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 29. — W publikacji V. Vignal - omyłkowo podana afiliacja AGH

 • keywords: local corrosion, cast alloys, micro-electrochemical techniques

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Improvement of corrosion resistance of biomedical magnesium alloys in Ringer solution by using protective coatings / KOT Iwona, KRAWIEC Halina // W: Corrosion 2014 : international scientific conference : 18–21 November 2014, Gliwice, Poland : book of abstracts / ed. by Artur Maciej. — [Gliwice : s. n.], 2014. — Opis częśc. wg. okł.. — S. 125

 • keywords: microstructure, coatings, magnesium alloys

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Improvement of the corrosion resistance of biomedical magnesium alloys in the Ringer's solution using protective coatings / Iwona KOT, Halina KRAWIEC // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2015 vol. 227, s. 459–462. — Bibliogr. s. 462, Abstr.. — Corrosion 2014 : international scientific conference : Gliwice, 18–21 November, 2014. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.227.459.pdf

 • keywords: coatings, magnesium alloys, microtructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.227.459

7
 • Korozja biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera : [streszczenie][Corrosion of biomedical magnesium alloys in Ringer's solution] / Urszula Pleśniak, Iwona KOT, Halina KRAWIEC // W: Foundryman' Day 2013 [Dokument elektroniczny] : XXXVII international scientific conference : Kraków, 28–29 Nov. 2013 = Dzień Odlewnika 2013 : XXXVII międzynarodowa konferencja naukowa / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP, Fundacja Wydziału Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : WO AGH], [2013]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: korozja, powłoki, biomedyczne stopy magnezu, roztwór Ringera

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Korozja biomedycznych stopów magnezu w roztworze RingeraCorrosion of biomedical magnesium alloys in Ringer's solution / U. Pleśniak, I. KOT, H. KRAWIEC // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2013 vol. 13 spec. iss. 3, s. 133–138. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: korozja, powłoki, biomedyczne stopy magnezu, roztwór Ringera

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Korozja magnezu i stopu AZ91 w wodnych roztworach jonów chlorkowych i siarczanowychCorrosion behaviour of magnesium and AZ91 alloy in aqueous solution containing chloride and sulfates ions / Halina KRAWIEC, Iwona KOT, Janusz LELITO, Jacek BANAŚ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 R. 54 nr 7, s. 462–463. — Bibliogr. s. 463. — Afiliacja: Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza. — „KOROZJA 2011” = „Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Korozja stopu AZ91 i kompozytów typu AZ91/SiC w roztworze RingeraCorrosion of AZ91 alloy and composite AZ91/SiC in Ringer solution / Iwona KOT, Janusz LELITO, Halina KRAWIEC // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2012 R. 55 nr 3, s. 135–137. — Bibliogr. s. 136–137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Microstructural corrosion of AZ91as-cast magnesium alloy in the aqueous solutions containing the $Cl^{-}, SO_{4}^{2-}$ and $CIO_{4}^{-}$ ions : [krótkie doniesienia = short communication]Korozja mikrostrukturalna stopu magnezu AZ91 w wodnych roztworach zawierających jony $Cl^{-}, SO_{4}^{2-}$ i $CIO_{4}^{-}$ / Halina KRAWIEC, Iwona KOT, Janusz LELITO // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2012 R. 55 nr 11, s. 554

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnych[Increasing the corrosion resistance of biomedical magnesium alloy in Ringer solution by application of coatings] / Iwona KOT, Dariusz Dróżdż, Urszula Pleśniak, Halina KRAWIEC // W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni : V ogólnopolska konferencja naukowa : 18–21 września 2013, Łódź–Spała : [streszczenia] / red. nauk. Tomasz Kapitaniak ; Politechnika Łódzka. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, cop. 2013. — Na okł dod.: Fabryka Inżynierów. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7283-556-7. — S. 78, SK-66. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnychImprovement of corrosion resistance of biomedical magnesium alloys by coatings / Iwona KOT, Dariusz Dróżdż, Urszula Pleśniak, Halina KRAWIEC // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2013 R. 34 nr 5, s. 481–484. — Bibliogr. s. 484, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=80248

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, stopy magnezu, powłoki

  keywords: microstructure, coatings, magnesium alloy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnych : streszczenie[Improvement of the corrosion resistance of biomedical magnesium alloys in the Ringer’s solution using protective coatings] / Iwona KOT, Halina KRAWIEC // W: I Konferencja doktorantów z okazji Dnia Hutnika [Dokument elektroniczny] : 8 maja 2014 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Odlewnictwa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2014]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.1odlewnictwo.agh.edu.pl/test/Kot.pdf [2014-09-23]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Spectrophotometry application for the montmorillonite content determination in moulding sands with bentoniteWykorzystanie spektrofotometrii do oznaczania zawartości montmorillonitu w masach formierskich z bentonitem / Beata GRABOWSKA, Mariusz HOLTZER, Iwona KOT, Dominika Kwaśniewska-Królikowska // Metallurgy and Foundry Engineering MaFE = Metalurgia i Odlewnictwo / AGH University of Science and Technology ; ISSN 1230-2325. — 2011 vol. 37 no. 1, s. 73–79. — Bibliogr. s. 79, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/METALLURGY/2011-01/metalur07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The corrosion resistance of AZ91 AS-cast alloy in aqueous solution containing the ${Cl^{-}}$ and ${SO_{4}^{2-}}$ ions / I. KOT, H. KRAWIEC // W: 6th Kurt Schwabe Symposium : Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies : Cracow, Poland, 16–19th September 2013 : symposium abstracts / ed. Jacek Banaś, Paweł Kulesza, Lidia Adamczyk. — [Kraków : s. n.], [2013] + CD. — 358th Event of European Federation of Corrosion (EFC). — S. 59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • The use of electrochemical microcell technique to study the corrosion resistance of AZ91as-cast magnesium alloy at the microscale / Halina KRAWIEC, Iwona KOT, Janusz LELITO // W: The 63\textsuperscript{rd} annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : electrochemistry for advanced materials, technologies and instrumentation : 19–24 August, 2012, Prague, Czech Republic. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republik : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto ze strony tytułowej (po wybraniu opcji: infiles, pdf)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie spektrofotometrii do oznaczania zawartości montmorillonitu w masach odlewniczych z bentonitem : [abstrakt][Spectrophotometry application for the montmorillonite content determination in moulding sands with bentonite] / B. GRABOWSKA, M. HOLTZER, D. KWAŚNIEWSKA-KRÓLIKOWSKA, I. KOT // W: XXXIV konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2010 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 19 listopada 2010 r. / Wydział Odlewnictwa AGH, Oddział Krakowski STOP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2010]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Microsoft Word ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: