Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Wiktor-Sułkowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6693-5955 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57193393295

PBN: 5e709447878c28a0473b99bd

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułA new heuristic protocol for strategy selection presented on the basis of examples of former underground mines
  AutorzyAnna WIKTOR-SUŁKOWSKA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2019 R. 21 nr 2, s. 245–249. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2019_full/IM%202-2019-a40.pdf
 • słowa kluczowe: SWOT, atrakcyjność rynkowa, heurystyczne metody doboru strategii postępowania, Analytic Hierarchy Process, pozycja rynkowa, prawdopodobieństwo sukcesu strategicznego

  keywords: SWOT, Analytic Hierarchy Process, market attractiveness, probability of strategy success, market position, heuristic methods for strategy selection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2019-02-40

2
 • [referat, 2012]
 • TytułAlternative use of Polish post-mining facilities – threats and opportunities
  AutorzyAnna WIKTOR
  Źródło12. Altbergbau-Kolloquium : 08. bis 10. November 2012, Goslar. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2012. — S. 173–185
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [monografia, 2017]
 • TytułAnaliza i ocena możliwości zagospodarowania poprzemysłowych obiektów krajowego górnictwa podziemnego (POGP)
  AutorzyAnna WIKTOR-SUŁKOWSKA
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 107 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułDo the Polish energy clusters have a chance to become units independent from external energy supplies and can they operate as self-financing bodies?
  AutorzyAnna WIKTOR-SUŁKOWSKA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2018 R. 20 nr 2, s. 123–128
 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, efekt synergii, ceny energii

  keywords: sustainable development, klastry energetyczne, energy clusters, synergy effect, energy prices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-16

6
 • [referat, 2023]
 • TytułEducation for a sustainable raw materials industry in and for Europe - Raw Materials Value Chain (RaVeN) master engineering programme
  AutorzyArkadiusz KUSTRA, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Sylwia LORENC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Magdalena JARUGA, Marcio Tameirao Pinto, Joanna Kulasa, Aleksander Kowalski, Małgorzata Krystowska, Piotr Madej, Lucia Domaracká, Natalia KOWALSKA
  ŹródłoInterdisciplinary topics in mining, geology and geomatics [Dokument elektroniczny] : XXIII conference of PhD students and young scientists : June 13 – 15, 2023, Wrocław, Poland : book of abstract / Wrocław University of Science and Technology. — [Wrocław : WUT], [2023]. — S. [1]
 • keywords: higher education, mining engineering, master education, raw materials value chain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2023]
 • TytułEducation for a sustainable raw materials industry in and for Europe - Raw Materials Value Chain (RaVeN) master engineering programme
  AutorzySylwia LORENC, Arkadiusz KUSTRA, Marta PODOBIŃSKA-STANIEC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Magdalena JARUGA, Marcio Tameirao Pinto, Joanna Kulasa, Aleksander Kowalski, Małgorzata Krystowska, Piotr Madej, Lucia Domaracká, Natalia KOWALSKA
  ŹródłoCPSYS [Dokument elektroniczny] : XXIII Conference of PhD Students and Young Scientists : interdisciplinary topics in mining, geology and geomatics : Wrocław, June 13–15, 2023 : book of abstracts / ed. Jan Blachowski. — Wrocław : Wrocław University of Science and Technology Publishing House, 2023. — S. 22
 • keywords: higher education, mining engineering, master education, raw materials value chain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2011]
 • TytułEuropejskie szlaki turystyczno-kulturowe zrzeszające obiekty poprzemysłowe ze szczególnym uwzglednieniem obiektów dziedzictwa górniczego : propozycja wytyczenia ogólnopolskiego głównego szlaku historii górnictwa podziemnego
  AutorzyAnna WIKTOR
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — S. 1135–1143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2015]
 • TytułImplementation of SWOT-AHP-PSS method as a tool of logistic in the process of optimal strategy selection
  AutorzyAnna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Aleksandra PAWLUK, Dušan TERPÁK, Radosław WALOSKI
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 138
 • keywords: AHP, SWOT, Analytic Hierarchy Process, market attractiveness, probability of strategy success, market position

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInternal logistic processes in power engineering companies which use solid biomass as a fuel
  AutorzyAleksandra PAWLUK, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Joanna SIERKA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9578–9584
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2015]
 • TytułInternal logistic processes in power engineering companies which use solid biomass as a fuel
  AutorzyAleksandra PAWLUK, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Joanna SIERKA
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 95
 • keywords: biomass, biofuel, internal logistic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułKoncepcja zastosowania metody łączonej dla górnictwa węglowego w Wietnamie
  AutorzyPhu Minh Vuong NGUYEN, Anna WIKTOR
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 121–127
 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, górnictwo odkrywkowe, metoda łączona, Wietnam, górnictwo węglowe

  keywords: underground mining, coal mining, Vietnam, open pit mining, combined mining method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2023]
 • TytułKształcenie kadr na potrzeby zrównoważonego łańcucha wartości w przemyśle surowcowym - projekt Raven : [streszczenie]
  AutorzyArkadiusz KUSTRA, Natalia KOWALSKA, Sylwia LORENC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Magdalena JARUGA
  ŹródłoXXXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2023 [Dokument elektroniczny] : Kraków, 27.02–1.03.2023 : materiały konferencyjne / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk ; Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, cop. 2023. — S. 38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułLokowanie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalni soli
  AutorzyDušan TERPÁK, Aleksandra GRZYWA, Piotr KASPRZYK, Anna WIKTOR
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 281–284
 • słowa kluczowe: kopalnia soli, podziemne składowanie odpadów, odpady niebezpieczne

  keywords: salt mine, underground waste placement, hazardous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMetoda analogii, jako narzędzie logistyki służące przeprowadzeniu oceny oddziaływania podwodnych robót strzałowych na środowisko
  AutorzyKatarzyna PAWLECKA, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9659–9667
 • słowa kluczowe: macierz, ocena oddziaływania na środowisko, znaczenie oddziaływania, podwodne roboty strzałowe

  keywords: matrix, environmental impact assessment, significance of impacts, underwater blasting works

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułOcena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowisko
  AutorzyRomuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2015 t. 71 nr 8, s. 67–71
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, wpływ na środowisko, aspekt środowiskowy, system zarządzania środowiskowego

  keywords: environmental impact, mining enterprise, environmental aspect, environmental management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2014]
 • TytułPolskie a europejskie prawodawstwo dotyczące adaptacji i użytkowania postindustrialnych obiektów górnictwa podziemnego (POGP)
  AutorzyAnna WIKTOR
  ŹródłoDziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały X konferencji : Wieliczka, 9–11.04.2014 / przygot.: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, cop. 2014. — S. 52–53
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułPostindustrialne obiekty górnictwa podziemnego – sposoby adaptacji, koszty oraz możliwe źródła finansowania przedsięwzięć związanych z ich adaptacją i użytkowaniem
  AutorzyAnna WIKTOR
  ŹródłoInterdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — S. 329–335
 • słowa kluczowe: POGP, ZPOGP, zaadaptowane obiekty górnictwa podziemnego, postindustrialne obiekty górnictwa podziemnego

  keywords: POGP, ZPOGP, adapted facilities of underground mining, post industrial facilities of underground mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułPostindustrieller Tourismus als Revitalisierungsmaßnahme für polnische Bergwerke? : Zabrze in Oberschlesien als Kulturhauptstadt Europas für postindustriellen Tourismus
  AutorzyAnna WIKTOR
  ŹródłoDas Markscheidewesen. — 2011 Jg. 118 Nr. 3, s. 20–25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPotencjalny wpływ automatyzacji na poprawę efektywności przodków ścianowych
  AutorzyŁukasz HEREZY, Radosław WALOSKI, Dušan TERPÁK, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA
  ŹródłoLogistyka. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8962–8971
 • słowa kluczowe: automatyzacja, systemy sterowania, optymalizacja, strugi węglowe, systemy ścianowe

  keywords: automation, optimization, control systems, plow system, longwall system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2023]
 • TytułRaVeN - raw materials value chain, master in mining engineering
  AutorzyJoanna Kulasa, Aleksander Kowalski, Piotr Madej, Małgorzata Krystowska, Arkadiusz KUSTRA, Natalia KOWALSKA, Sylwia LORENC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Juliane Günther, Juraj Janocko, Marcio Tameirao
  ŹródłoKierunki rozwoju i reindustrialnych przemian polskiej gospodarki : nowe materiały i technologie przetwórstwa metali nieżelaznych : edycja II - kwiecień 2023, Kraków 17–19 kwietnia 2023. — [Kraków] : Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk, [2023]. — S. 57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2016]
 • TytułRenewable energy sources (RES): aletrnative possibilities, which could be implemented in Poland
  AutorzyAnna WIKTOR-SUŁKOWSKA
  ŹródłoSEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17textsuperscript{th}–19textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016. — S. 85
 • keywords: renewable energy sources, mine water, hydroelectric power station, pumped storage plant, geothermy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat w czasopiśmie, 2016]
 • TytułRenewable energy sources (RES): aletrnative possibilities, which could be implemented in Poland
  AutorzyAnna WIKTOR-SUŁKOWSKA
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2016 vol. 10 art. no. 00102, s. 1–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000102

24
 • [referat, 2011]
 • TytułTemperature hazards in underground mines
  AutorzyA. G. WIKTOR, K. P. PAWLECKA
  ŹródłoPromyšlennaâ bezopasnost' i ventilâciâ podzemnyh sooruženij v XXI stoletii : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii posvâŝennoj 90-letiû Doneckogo nacional'nogo tehničeskogo universiteta : 21–22 aprelâ 2011 goda, Doneck / Ministerstvo obrazovaniâ i nauki, molodeži i sporta Ukrainy, Donieckij nacional'nyj tehničeskij universitet. Institut gornogo dela i geologii. Kafedra „Ohrana truda i aerologiâ”. — Doneck : DonNTU, 2011. — S. 85–90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2015]
 • TytułThe analogy method as a logistics tool for assessing the under water blasting works environmental impact
  AutorzyKatarzyna PAWLECKA, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA
  Źródło[X] Krakow conference of young scientists 2015 : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015. — S. 134
 • keywords: matrix, environmental impact assessment, significance of impacts, underwater blasting works

  cyfrowy identyfikator dokumentu: