Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Wiktor-Sułkowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6693-5955 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57193393295

PBN: 5e709447878c28a0473b99bd

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • A new heuristic protocol for strategy selection presented on the basis of examples of former underground mines
2
 • Alternative use of Polish post-mining facilities – threats and opportunities
3
 • Alternative ways of financing in the global mining: ECA Export Credit Agencies
4
 • Analiza i ocena możliwości zagospodarowania poprzemysłowych obiektów krajowego górnictwa podziemnego (POGP)
5
 • Do the Polish energy clusters have a chance to become units independent from external energy supplies and can they operate as self-financing bodies?
6
 • Education for a sustainable raw materials industry in and for Europe - Raw Materials Value Chain (RaVeN) master engineering programme
7
 • Education for a sustainable raw materials industry in and for Europe - Raw Materials Value Chain (RaVeN) master engineering programme
8
 • Europejskie szlaki turystyczno-kulturowe zrzeszające obiekty poprzemysłowe ze szczególnym uwzglednieniem obiektów dziedzictwa górniczego
9
 • Implementation of SWOT-AHP-PSS method as a tool of logistic in the process of optimal strategy selection
10
 • Internal logistic processes in power engineering companies which use solid biomass as a fuel
11
 • Internal logistic processes in power engineering companies which use solid biomass as a fuel
12
 • Koncepcja zastosowania metody łączonej dla górnictwa węglowego w Wietnamie
13
 • Kształcenie kadr na potrzeby zrównoważonego łańcucha wartości w przemyśle surowcowym - projekt Raven
14
 • Lokowanie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalni soli
15
 • Metoda analogii, jako narzędzie logistyki służące przeprowadzeniu oceny oddziaływania podwodnych robót strzałowych na środowisko
16
 • Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowisko
17
 • Polskie a europejskie prawodawstwo dotyczące adaptacji i użytkowania postindustrialnych obiektów górnictwa podziemnego (POGP)
18
 • Postindustrialne obiekty górnictwa podziemnego – sposoby adaptacji, koszty oraz możliwe źródła finansowania przedsięwzięć związanych z ich adaptacją i użytkowaniem
19
 • Postindustrieller Tourismus als Revitalisierungsmaßnahme für polnische Bergwerke?
20
 • Potencjalny wpływ automatyzacji na poprawę efektywności przodków ścianowych
21
 • RaVeN - raw materials value chain, master in mining engineering
22
 • Renewable energy sources (RES): aletrnative possibilities, which could be implemented in Poland
23
 • Renewable energy sources (RES): aletrnative possibilities, which could be implemented in Poland
24
 • Temperature hazards in underground mines
25
 • The analogy method as a logistics tool for assessing the under water blasting works environmental impact