Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Wiktor-Sułkowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6693-5955

ResearcherID: brak

Scopus: 57193393295

PBN: 3964854

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Alternative use of Polish post-mining facilities – threats and opportunities
2
 • Analiza i ocena możliwości zagospodarowania poprzemysłowych obiektów krajowego górnictwa podziemnego (POGP)
3
 • Do the Polish energy clusters have a chance to become units independent from external energy supplies and can they operate as self-financing bodies?
4
 • Europejskie szlaki turystyczno-kulturowe zrzeszające obiekty poprzemysłowe ze szczególnym uwzglednieniem obiektów dziedzictwa górniczego
5
 • Implementation of SWOT-AHP-PSS method as a tool of logistic in the process of optimal strategy selection
6
 • Internal logistic processes in power engineering companies which use solid biomass as a fuel
7
 • Internal logistic processes in power engineering companies which use solid biomass as a fuel
8
 • Koncepcja zastosowania metody łączonej dla górnictwa węglowego w Wietnamie
9
 • Lokowanie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalni soli
10
 • Metoda analogii, jako narzędzie logistyki służące przeprowadzeniu oceny oddziaływania podwodnych robót strzałowych na środowisko
11
 • Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowisko
12
 • Polskie a europejskie prawodawstwo dotyczące adaptacji i użytkowania postindustrialnych obiektów górnictwa podziemnego (POGP)
13
 • Postindustrialne obiekty górnictwa podziemnego – sposoby adaptacji, koszty oraz możliwe źródła finansowania przedsięwzięć związanych z ich adaptacją i użytkowaniem
14
 • Postindustrieller Tourismus als Revitalisierungsmaßnahme für polnische Bergwerke?
15
 • Potencjalny wpływ automatyzacji na poprawę efektywności przodków ścianowych
16
 • Renewable energy sources (RES): aletrnative possibilities, which could be implemented in Poland
17
 • Renewable energy sources (RES): aletrnative possibilities, which could be implemented in Poland
18
 • Temperature hazards in underground mines
19
 • The analogy method as a logistics tool for assessing the under water blasting works environmental impact
20
 • The analysis of legal issues regarding to Postindustrial Underground Mining Facilities, which are adapted or can be adapted
21
 • The potential impact of automation on longwall faces efficiency improvement
22
 • Turystyka postindustrialna jako sposób rewitalizacji zabytkowych zabrzańskich kopalń węgla kamiennego
23
 • Udział europejskich obiektów górniczych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO
24
 • Wykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla kamiennego i brunatnego w technologiach górniczych
25
 • Zastosowanie metody SWOT-AHP-PSS, jako narzędzia logistyki w doborze optymalnej strategii