Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Wiktor-Sułkowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6693-5955

ResearcherID: brak

Scopus: 57193393295

PBN: 3964854

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem27151110
2018211
201711
2016211
20151046
2014541
201211
2011532
201011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2715111
201822
201711
201622
20151055
201455
201211
20115311
201011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem27225
201822
201711
2016211
20151010
201455
201211
2011523
201011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem27126
2018211
201711
201622
20151010
201455
201211
201155
201011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem271413
2018211
201711
2016211
20151064
2014541
201211
201155
201011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem271512
2018211
201711
2016211
20151064
2014541
201211
2011514
2010111
 • Alternative use of Polish post-mining facilities – threats and opportunities / Anna WIKTOR // W: 12. Altbergbau-Kolloquium : 08. bis 10. November 2012, Goslar. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2012. — ISBN: 978-3-86797-150-8. — S. 173–185. — Bibliogr. s. 185, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza i ocena możliwości zagospodarowania poprzemysłowych obiektów krajowego górnictwa podziemnego (POGP)The national underground post-mining facilities: an analysis and evaluation of adaptation possibilities / Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 107 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 91–107, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-906-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Do the Polish energy clusters have a chance to become units independent from external energy supplies and can they operate as self-financing bodies?Czy polskie klastry energetyczne mają szansę stać się jednostkami niezależnymi od zewnętrznych dostaw energii oraz czy mogą stanowić organizmy samofinansujące się? / Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2018 R. 20 nr 2, s. 123–128. — Bibliogr. s. 128, Abstr.. — The International Mining Economic Forum = Górnicze Forum Ekonomiczne : [5-7 November 2018, Krakow]

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, efekt synergii, ceny energii

  keywords: sustainable development, klastry energetyczne, energy clusters, synergy effect, energy prices

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2018-02-16

4
 • Europejskie szlaki turystyczno-kulturowe zrzeszające obiekty poprzemysłowe ze szczególnym uwzglednieniem obiektów dziedzictwa górniczego : propozycja wytyczenia ogólnopolskiego głównego szlaku historii górnictwa podziemnegoEuropean touristic routs which contain postindustrial objects, with special acknowledgement of mining heritage : proposal of new rout preparing, which will show the history of underground mining / Anna WIKTOR // W: Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2011 : Kraków, 29 września–1 października 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2011. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 6). — Na okł. tyt.: VI Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-88519-12-3. — S. 1135–1143. — Bibliogr. s. 1142–1143, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Implementation of SWOT-AHP-PSS method as a tool of logistic in the process of optimal strategy selection / Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Aleksandra PAWLUK, Dušan TERPÁK, Radosław WALOSKI // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 138

 • keywords: AHP, the SWOT, the market attractiveness (AR), the market position (PR), the probability of strategy success (PSS), the Analityc Hierarchy Process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Internal logistic processes in power engineering companies which use solid biomass as a fuelWewnętrzne procesy logistyczne w elektrowniach spalających biomasę stałą / Aleksandra PAWLUK, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Joanna SIERKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9578–9584. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9583–9584, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Internal logistic processes in power engineering companies which use solid biomass as a fuel / Aleksandra PAWLUK, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Joanna SIERKA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 95

 • keywords: biomass, biofuel, internal logistic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Koncepcja zastosowania metody łączonej dla górnictwa węglowego w WietnamieAn idea of combined methods for coal mining in Vietnam / Phu Minh Vuong NGUYEN, Anna WIKTOR // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 121–127. — Bibliogr. s. 126, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, górnictwo odkrywkowe, metoda łączona, górnictwo węglowe Wietnamu

  keywords: underground mining, open pit mining, combined mining method, coal mining in Vietnam

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Lokowanie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych kopalni soliWaste storage in salt mine excavation voids / Dušan TERPÁK, Aleksandra GRZYWA, Piotr KASPRZYK, Anna WIKTOR // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 281–284. — Bibliogr. s. 283–284, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, podziemne składowanie odpadów, odpady niebezpieczne

  keywords: salt mine, underground waste placement, hazardous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metoda analogii, jako narzędzie logistyki służące przeprowadzeniu oceny oddziaływania podwodnych robót strzałowych na środowiskoThe analogy method as a logistics tool for assessing the under water blasting works environmental impact / Katarzyna PAWLECKA, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9659–9667. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9666–9667, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: macierz, ocena oddziaływania na środowisko, znaczenie oddziaływania, podwodne roboty strzałowe

  keywords: matrix, environmental impact assessment, significance of impacts, underwater blasting works

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ocena zasobów wiedzy pracowników przedsiębiorstw górniczych w obszarze świadomości wpływu działalności górniczej na środowiskoEvaluation of knowledge of coal mine workers on the influence of mining activities on the environment / Romuald OGRODNIK, Jerzy MIESZANIEC, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, wpływ na środowisko, aspekt środowiskowy, system zarządzania środowiskowego

  keywords: environmental impact, mining enterprise, environmental aspect, environmental management system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Polskie a europejskie prawodawstwo dotyczące adaptacji i użytkowania postindustrialnych obiektów górnictwa podziemnego (POGP)[Polish and european law in the context of postindustrial mining facilities] / Anna WIKTOR // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały X konferencji : Wieliczka, 9–11.04.2014 / przygot.: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, cop. 2014. — ISBN: 978-83-937788-4-3. — S. 52–53. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Postindustrialne obiekty górnictwa podziemnego – sposoby adaptacji, koszty oraz możliwe źródła finansowania przedsięwzięć związanych z ich adaptacją i użytkowaniemPostindustrial underground mining facilities – adaptive methods, costs and possible sources of financing / Anna WIKTOR // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 329–335. — Bibliogr. s. 335, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: POGP, ZPOGP, postindustrialne obiekty górnictwa podziemnego, Zaadaptowane obiekty górnictwa podziemnego

  keywords: POGP, ZPOGP, adapted facilities of underground mining, post-industrial facilities of underground mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Postindustrieller Tourismus als Revitalisierungsmaßnahme für polnische Bergwerke? : Zabrze in Oberschlesien als Kulturhauptstadt Europas für postindustriellen TourismusPost-industrial tourism as a revitalization measure for Polish mines? : Zabrze in Upper Silesia as European capital city for postindustrial tourism? / Anna WIKTOR // Das Markscheidewesen ; ISSN 0174-1357. — 2011 Jg. 118 Nr. 3, s. 20–25. — Bibliogr. s. 25. — Afiliacja: Berg- und Hüttenakademie in Krakau

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Potencjalny wpływ automatyzacji na poprawę efektywności przodków ścianowychThe potential impact of automation on longwall faces efficiency improvement / Łukasz HEREZY, Radosław WALOSKI, Dušan TERPÁK, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8962–8971. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8970–8971, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: automatyzacja, systemy sterowania, optymalizacja, strugi węglowe, systemy ścianowe

  keywords: automation, optimization, control systems, plow system, longwall system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Renewable energy sources (RES): aletrnative possibilities, which could be implemented in Poland / Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 85

 • keywords: renewable energy sources (RES), mine water, hydroelectric power station, pumped storage plant, geothermy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Renewable energy sources (RES): aletrnative possibilities, which could be implemented in Poland / Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00102, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2016/05/e3sconf_seed2016_00102.pdf [2017-02-21]. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000102

18
 • Temperature hazards in underground mines / A. G. WIKTOR, K. P. PAWLECKA // W: Promyšlennaâ bezopasnost' i ventilâciâ podzemnyh sooruženij v XXI stoletii : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii posvâŝennoj 90-letiû Doneckogo nacional'nogo tehničeskogo universiteta : 21–22 aprelâ 2011 goda, Doneck = Bezpieczeństwo przemysłu i wentylacja budów podziemnych w XXI wieku / Ministerstvo obrazovaniâ i nauki, molodeži i sporta Ukrainy, Donieckij nacional'nyj tehničeskij universitet. Institut gornogo dela i geologii. Kafedra „Ohrana truda i aerologiâ”. — Doneck : DonNTU, 2011. — S. 85–90. — Bibliogr. s. 89–90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The analogy method as a logistics tool for assessing the under water blasting works environmental impact / Katarzyna PAWLECKA, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 134

 • keywords: matrix, environmental impact assessment, significance of impacts, underwater blasting works

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The analysis of legal issues regarding to Postindustrial Underground Mining Facilities, which are adapted or can be adapted / Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA // W: Let's meet and share our experiences! : international conference of minig and undergroud museums : Wieliczka, Bochnia, 19-22 November 2018, Poland : book of abstracts. — [Wieliczka, Bochnia : s. n.], [2018]. — S. 52–53. — Pełny tekst W: ICMUM 2018 : International Conference of Mining and Underground Museums : let's meet and share our experiences! : 19–22 November 2018, Wieliczka–Bochnia, Poland / scientific ed. Jan Godłowski ; eds. Elżbieta Bednarowska, Małgorzata Piera ; Cracow Saltworks Museum in Wieliczka. – Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, cop. 2018. – S. 101–109. – Abstr. – ISBN 978-83-63348-34-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • The potential impact of automation on longwall faces efficiency improvement / Łukasz HEREZY, Radosław WALOSKI, Dušan TERPÁK, Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA // W: [X] Krakow conference of young scientists 2015 = X Krakowska konferencja młodych uczonych : Krakow, September 23-26, 2015 : book of abstracts / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”, 2015 + CD [materiały konferencyjne nieuwzględnione w wersji drukowanej]. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 10). — Opis częśc. wg okładki. — ISBN: 978-83-62218-37-0. — S. 7

 • keywords: automation, optimization, control systems, system, plow system, longwall system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Turystyka postindustrialna jako sposób rewitalizacji zabytkowych zabrzańskich kopalń węgla kamiennegoPostindustrial tourism as a way of revitalization of antique coal mines in Zabrze / Anna WIKTOR // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii = Interdisciplinary topics in mining and geology / pod red. Jana Drzymały i Wojciecha Ciężkowskiego. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2010. — ISBN: 978-83-7493-518-0. — S. 235–244. — Bibliogr. s. 244

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Udział europejskich obiektów górniczych na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO[Participation of European mining objects on the UNESCO World Heritage List] / Anna WIKTOR // W: Výzkum v oblasti odpadů jako náhrady primárních surovinových zdrojů : workshop : 1.4.2011, Ostrava / VŠB-Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-Geologická Fakulta. Institut Environmentálního Inženýrství. — [Ostrava : VŠB-TU], [2011]. — ISBN: 978-80-248-2407-9. — S. 249–254. — Bibliogr. s. 253–254, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie ubocznych produktów spalania węgla kamiennego i brunatnego w technologiach górniczychUse of combustion by-products in mining technologies / Dušan TERPÁK, Aleksandra GRZYWA, Piotr KASPRZYK, Anna WIKTOR // W: Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, T. 5 / pod red. Jana Drzymały. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2014. — ISBN: 978-83-937788-5-0. — S. 285–288. — Bibliogr. s. 288, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: podsadzka, popioły lotne, uboczne produkty spalania, technologie zawiesinowe

  keywords: fly ash, combustion by-products, ash filing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Zastosowanie metody SWOT-AHP-PSS, jako narzędzia logistyki w doborze optymalnej strategiiImplementation of SWOT-AHP-PSS method as a tool of logistic in the process of optimal strategy selection / Anna WIKTOR-SUŁKOWSKA, Aleksandra PAWLUK, Dušan TERPÁK, Radosław WALOSKI // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 9904–9913. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9912–9913, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: SWOT, atrakcyjność rynkowa (AR), pozycja rynkowa (PR), prawdopodobieństwo sukcesu strategicznego (PSS), Analytic Hierarchy Process (AHP)

  keywords: the SWOT, the market attractiveness (AR), the market position (PR), the probability of strategy success (PSS), Analytic Hierarchy Process (AHP)

  cyfrowy identyfikator dokumentu: