Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Niepsuj, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości wydzielania dolomitu głównego na Niżu Polskim w zapisie sejsmicznym z wykorzystaniem sejsmogramów syntetycznych
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ
  ŹródłoGEOSFERA 2010 : III studenckie ogólnopolskie warsztaty geofizyczne : 27 IV – 2 V 2010, Nowa Słupia/Święty Krzyż, Bocheniec, Kielce / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrona Środowiska. Koło Naukowe Geofizyków GEOFON. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis and modelling of petrophysical parameters of the Main Dolomite Formation on the basis of well logging and seismic data
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 vol. 38 no. 3, s. 317–326
 • keywords: the Main Dolomite, lithofacies zone, petrophysical parameters, cementation factor, Borai formula, Shell formula, fluid substitution, seismic inversion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2012.38.3.317

3
 • [referat, 2011]
 • TytułAnalysis of the Main Dolomite Ca2 zonation in the NW part of Polish Lowlands
  AutorzyM. NIEPSUJ, P. KRAKOWSKA
  ŹródłoVienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — S. [1–3], SP26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of 2-D forward seismic modelling for improved imaging of sub-salt rotliegend strata in Polish Basin
  AutorzyPaweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Łukasz Słonka, Kaja PIETSCH
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2013 vol. 83, s. 65–80
 • keywords: Poland, salt and subsalt structures, salt diapirs, seismic methods, seismic modelling, Permian

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2010]
 • TytułCementation factor and water saturation in carbonates vs. seismic amplitude
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA
  ŹródłoEast Meets West : international scientific technical conference : 8textsuperscript{th}–9textsuperscript{th} April 2010 Kraków : conference book. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2015]
 • TytułCombined interpretation of well logs, laboratory results and seismic data in the Miocene sandy-shaly thinly-bedded formation
  AutorzyJadwiga A. JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC
  ŹródłoAAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18textsuperscript {th} – 19textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [referat, 2012]
 • TytułEstymacja wybranych parametrów petrofizycznych w oparciu o atrybuty sejsmiczne oraz dane geofizyki otworowej
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ, Kaja PIETSCH
  ŹródłoGeopetrol 2012 : nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = modern technologies for hydrocarbon prospecting onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 17–20.09.2012 : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2012. — S. 367–373
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2010]
 • TytułInfluence of cementation factor on water saturation in carbonates of Main Dolomite in North-West Poland
  AutorzyP. KRAKOWSKA, M. NIEPSUJ
  ŹródłoBarcelona'10 [Dokument elektroniczny] : 72textsuperscript{nd} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010 : a new spring for geoscience : 14–17 June 2010, Barcelona : conference proceedings & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [S. l.] : EAGE, 2010, 2010. — S. [1–3]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułInfluence of pore space saturation on P- and S-wave velocities using a emph{fluid substitution} option : [abstract]
  AutorzyP. KRAKOWSKA, M. NIEPSUJ
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 180–181
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2012]
 • TytułInfluence of the initial model on the seismic inversion result
  AutorzyM. N. NIEPSUJ
  ŹródłoCopenhagen'12 [Dokument elektroniczny] : responsibility securing natural resources : 74textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012 : 4–7 June 2012, Copenhagen. — [Copenhagen : s. n.], [2012]. — S. [1–3]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [monografia, 2013]
 • TytułRozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podstawie wyników badań laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Maria BAŁA, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH, Michał Gruszczyk ; red. nauk. Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki
  DetailsKraków : Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, 2013. — 128 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2014]
 • TytułSkalowanie informacji petrofizycznej uzyskanej na podstawie wyników badań laboratoryjnych, geofizyki otworowej i sejsmiki
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoGeopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014. — S. 365–370
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2014]
 • TytułSpatial distribution of rock formation properties based on laboratory investigations, well logging and seismic results; case studies
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 94–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2014]
 • TytułThe analysis of multiple waves influence on seismic image in the Rotliegend formation – Polish lowland
  AutorzyM. KASPERSKA, K. CICHOSTĘPSKI, M. NIEPSUJ
  ŹródłoAmsterdam'14 [Dokument elektroniczny] : experience the energy : 76textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition 2014 : 16–19 June 2014, Amsterdam RAI : proceedings / EAGE. — [The Netherlands : EAGE], [2014]. — S. [1–3], Tu SP4 09
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułThe influence of seismic velocity distribution on the depth imaging of the sub-Zechstein horizons in areas affected by salt tectonics: a case study of NW Poland
  AutorzyKaja PIETSCH, Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Piotr Krzywiec
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2012 vol. 82 iss. 3, s. 263–277. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_3_263_277.pdf
 • keywords: seismic imaging of sub-Zechstein boundaries, velocity models for Zechstein and Mesozoic, successions, halokinesis, Mid-Polish Swell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2013]
 • TytułThe influence of velocity model for seismic imaging of the Sub-Zechstein horizons and inversion results
  AutorzyM. KRÓL, M. NIEPSUJ
  ŹródłoLondon'13 [Dokument elektroniczny] : changing frontiers : 75th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 : 10–13 June 2013, London, UK : proceedings / EAGE, SPE EUROPEC. — [London : EAGE], [2013]. — S. [1–3], We-SP2-11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2010]
 • TytułWykorzystanie opcji emph {fluid substitution} w oprogramowaniu Geographix Landmark Graphix Co. ze wskazaniem różnic wynikłych przy wykorzystaniu pomierzonej i obliczonej teoretycznie prędkości fali S
  AutorzyNIEPSUJ Magdalena, KRAKOWSKA Paulina
  ŹródłoXV krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Ostaniec–Podlesice, 13–15 października 2010 / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie, Geofizyka Kraków Sp. z o. o.. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. [1–3]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2010]
 • TytułWykorzystanie tłumienia fal sejsmicznych do oceny stopnia nasycenia przestrzeni porowej gazem, na przykładzie złoża w Dolomicie Głównym Ca2
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ, Kaja PIETSCH
  ŹródłoGEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — S. 543–547
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: