Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Niepsuj, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgf


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2010]
 • TytułAnaliza możliwości wydzielania dolomitu głównego na Niżu Polskim w zapisie sejsmicznym z wykorzystaniem sejsmogramów syntetycznych
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ
  ŹródłoGEOSFERA 2010 : III studenckie ogólnopolskie warsztaty geofizyczne : 27 IV – 2 V 2010, Nowa Słupia/Święty Krzyż, Bocheniec, Kielce / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrona Środowiska. Koło Naukowe Geofizyków GEOFON. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 9
2
 • [article, 2012]
 • TytułAnalysis and modelling of petrophysical parameters of the Main Dolomite Formation on the basis of well logging and seismic data
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 vol. 38 no. 3, s. 317–326
3
 • [proceedings, 2011]
 • TytułAnalysis of the Main Dolomite Ca2 zonation in the NW part of Polish Lowlands
  AutorzyM. NIEPSUJ, P. KRAKOWSKA
  ŹródłoVienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — S. [1–3], SP26
4
 • [article, 2013]
 • TytułApplication of 2-D forward seismic modelling for improved imaging of sub-salt rotliegend strata in Polish Basin
  AutorzyPaweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Łukasz Słonka, Kaja PIETSCH
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2013 vol. 83, s. 65–80
5
 • [proceedings, 2010]
 • TytułCementation factor and water saturation in carbonates vs. seismic amplitude
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA
  ŹródłoEast Meets West : international scientific technical conference : 8textsuperscript{th}–9textsuperscript{th} April 2010 Kraków : conference book. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 14
6
 • [proceedings, 2015]
 • TytułCombined interpretation of well logs, laboratory results and seismic data in the Miocene sandy-shaly thinly-bedded formation
  AutorzyJadwiga A. JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC
  ŹródłoAAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18textsuperscript {th} – 19textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 92
7
 • [proceedings, 2011]
 • TytułEstymacja parametru NetPay w systemie Geographix Landmark Graphix Co.
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoXVI krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Toruń, 28–30 września 2011. — [Toruń : s. n.], [2011]. — S. [1–7]
8
 • [proceedings, 2012]
 • TytułEstymacja wybranych parametrów petrofizycznych w oparciu o atrybuty sejsmiczne oraz dane geofizyki otworowej
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ, Kaja PIETSCH
  ŹródłoGeopetrol 2012 : nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = modern technologies for hydrocarbon prospecting onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 17–20.09.2012 : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2012. — S. 367–373
9
 • [proceedings, 2010]
 • TytułInfluence of cementation factor on water saturation in carbonates of Main Dolomite in North-West Poland
  AutorzyP. KRAKOWSKA, M. NIEPSUJ
  ŹródłoBarcelona'10 [Dokument elektroniczny] : 72textsuperscript{nd} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010 : a new spring for geoscience : 14–17 June 2010, Barcelona : conference proceedings & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [S. l.] : EAGE, 2010, 2010. — S. [1–3]
10
 • [journal paper, 2011]
 • TytułInfluence of pore space saturation on P- and S-wave velocities using a emph{fluid substitution} option : [abstract]
  AutorzyP. KRAKOWSKA, M. NIEPSUJ
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 180–181
11
 • [proceedings, 2012]
 • TytułInfluence of the initial model on the seismic inversion result
  AutorzyM. N. NIEPSUJ
  ŹródłoCopenhagen'12 [Dokument elektroniczny] : responsibility securing natural resources : 74textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012 : 4–7 June 2012, Copenhagen. — [Copenhagen : s. n.], [2012]. — S. [1–3]
12
 • [monograph, 2013]
 • TytułRozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podstawie wyników badań laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Maria BAŁA, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH, Michał Gruszczyk ; red. nauk. Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki
  DetailsKraków : Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, 2013. — 128 s.
13
 • [proceedings, 2014]
 • TytułSkalowanie informacji petrofizycznej uzyskanej na podstawie wyników badań laboratoryjnych, geofizyki otworowej i sejsmiki
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoGeopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014. — S. 365–370
14
 • [proceedings, 2014]
 • TytułSpatial distribution of rock formation properties based on laboratory investigations, well logging and seismic results; case studies
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC
  ŹródłoScientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — S. 94–96
15
 • [proceedings, 2014]
 • TytułThe analysis of multiple waves influence on seismic image in the Rotliegend formation – Polish lowland
  AutorzyM. KASPERSKA, K. CICHOSTĘPSKI, M. NIEPSUJ
  ŹródłoAmsterdam'14 [Dokument elektroniczny] : experience the energy : 76textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition 2014 : 16–19 June 2014, Amsterdam RAI : proceedings / EAGE. — [The Netherlands : EAGE], [2014]. — S. [1–3], Tu SP4 09
16
 • [article, 2014]
 • TytułThe applications of well logging and seismic modeling to assess the degree of gas saturation in Miocene strata (Carpathian Foredeep, Poland)
  AutorzyPaweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Maria BAŁA, Kaja PIETSCH
  ŹródłoActa Geophysica. — 2014 vol. 62 no. 1, s. 83–115. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.2478%2Fs11600-013-0177-2.pdf
17
 • [article, 2012]
 • TytułThe influence of seismic velocity distribution on the depth imaging of the sub-Zechstein horizons in areas affected by salt tectonics: a case study of NW Poland
  AutorzyKaja PIETSCH, Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Piotr Krzywiec
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2012 vol. 82 iss. 3, s. 263–277. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_3_263_277.pdf
18
 • [proceedings, 2013]
 • TytułThe influence of velocity model for seismic imaging of the Sub-Zechstein horizons and inversion results
  AutorzyM. KRÓL, M. NIEPSUJ
  ŹródłoLondon'13 [Dokument elektroniczny] : changing frontiers : 75th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 : 10–13 June 2013, London, UK : proceedings / EAGE, SPE EUROPEC. — [London : EAGE], [2013]. — S. [1–3], We-SP2-11
19
 • [proceedings, 2010]
 • TytułWykorzystanie opcji emph {fluid substitution} w oprogramowaniu Geographix Landmark Graphix Co. ze wskazaniem różnic wynikłych przy wykorzystaniu pomierzonej i obliczonej teoretycznie prędkości fali S
  AutorzyNIEPSUJ Magdalena, KRAKOWSKA Paulina
  ŹródłoXV krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Ostaniec–Podlesice, 13–15 października 2010 / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie, Geofizyka Kraków Sp. z o. o.. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. [1–3]
20
 • [proceedings, 2010]
 • TytułWykorzystanie tłumienia fal sejsmicznych do oceny stopnia nasycenia przestrzeni porowej gazem, na przykładzie złoża w Dolomicie Głównym Ca2
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ, Kaja PIETSCH
  ŹródłoGEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — S. 543–547