Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Niepsuj, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości wydzielania dolomitu głównego na Niżu Polskim w zapisie sejsmicznym z wykorzystaniem sejsmogramów syntetycznych
2
 • Analysis and modelling of petrophysical parameters of the Main Dolomite Formation on the basis of well logging and seismic data
3
 • Analysis of the Main Dolomite Ca2 zonation in the NW part of Polish Lowlands
4
 • Application of 2-D forward seismic modelling for improved imaging of sub-salt rotliegend strata in Polish Basin
5
 • Cementation factor and water saturation in carbonates vs. seismic amplitude
6
 • Combined interpretation of well logs, laboratory results and seismic data in the Miocene sandy-shaly thinly-bedded formation
7
 • Estymacja parametru NetPay w systemie Geographix Landmark Graphix Co.
8
 • Estymacja wybranych parametrów petrofizycznych w oparciu o atrybuty sejsmiczne oraz dane geofizyki otworowej
9
 • Influence of cementation factor on water saturation in carbonates of Main Dolomite in North-West Poland
10
 • Influence of pore space saturation on P- and S-wave velocities using a \emph{fluid substitution} option
11
 • Influence of the initial model on the seismic inversion result
12
 • Rozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podstawie wyników badań laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki
13
 • Skalowanie informacji petrofizycznej uzyskanej na podstawie wyników badań laboratoryjnych, geofizyki otworowej i sejsmiki
14
 • Spatial distribution of rock formation properties based on laboratory investigations, well logging and seismic results; case studies
15
 • The analysis of multiple waves influence on seismic image in the Rotliegend formation – Polish lowland
16
 • The applications of well logging and seismic modeling to assess the degree of gas saturation in Miocene strata (Carpathian Foredeep, Poland)
17
 • The influence of seismic velocity distribution on the depth imaging of the sub-Zechstein horizons in areas affected by salt tectonics: a case study of NW Poland
18
 • The influence of velocity model for seismic imaging of the Sub-Zechstein horizons and inversion results
19
 • Wykorzystanie opcji \emph {fluid substitution} w oprogramowaniu Geographix Landmark Graphix Co. ze wskazaniem różnic wynikłych przy wykorzystaniu pomierzonej i obliczonej teoretycznie prędkości fali S
20
 • Wykorzystanie tłumienia fal sejsmicznych do oceny stopnia nasycenia przestrzeni porowej gazem, na przykładzie złoża w Dolomicie Głównym Ca2