Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Niepsuj, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem201145
201511
2014431
20133111
2012422
2011321
201055
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem207121
201511
20144121
2013312
2012413
2011312
2010532
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20128
201511
2014431
2013321
2012422
2011312
2010541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem20317
201511
2014413
2013312
2012413
201133
201055
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20812
201511
2014413
2013321
2012431
2011312
2010514
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20812
201511
2014422
2013321
2012422
2011312
20105141
 • Analiza możliwości wydzielania dolomitu głównego na Niżu Polskim w zapisie sejsmicznym z wykorzystaniem sejsmogramów syntetycznych[Capability of separation Main Dolomite deposits of Polish Lowland based on seismic seismograms analysis] / Magdalena NIEPSUJ // W: GEOSFERA 2010 : III studenckie ogólnopolskie warsztaty geofizyczne : 27 IV – 2 V 2010, Nowa Słupia/Święty Krzyż, Bocheniec, Kielce / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrona Środowiska. Koło Naukowe Geofizyków GEOFON. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analysis and modelling of petrophysical parameters of the Main Dolomite Formation on the basis of well logging and seismic data / Magdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2012 vol. 38 no. 3, s. 317–326. — Bibliogr. s. 326, Abstr.

 • keywords: the Main Dolomite, lithofacies zone, petrophysical parameters, cementation factor, Borai formula, Shell formula, fluid substitution, seismic inversion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2012.38.3.317

3
 • Analysis of the Main Dolomite Ca2 zonation in the NW part of Polish Lowlands / M. NIEPSUJ, P. KRAKOWSKA // W: Vienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg obwol.. — e-ISBN: 978-90-73834-12-5. — S. [1–3], SP26. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Application of 2-D forward seismic modelling for improved imaging of sub-salt rotliegend strata in Polish Basin / Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Łukasz Słonka, Kaja PIETSCH // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2013 vol. 83, s. 65–80. — Bibliogr. s. 79–80

 • keywords: Poland, salt and subsalt structures, salt diapirs, seismic methods, seismic modelling, Permian

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Cementation factor and water saturation in carbonates vs. seismic amplitude / Magdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA // W: East Meets West : international scientific technical conference : 8\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} April 2010 Kraków : conference book. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Combined interpretation of well logs, laboratory results and seismic data in the Miocene sandy-shaly thinly-bedded formation / Jadwiga A. JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC // W: AAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18\textsuperscript {th} – 19\textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Estymacja parametru NetPay w systemie Geographix Landmark Graphix Co.[NetPay attribute estimation in Geographix Landmark Graphix Co.] / Magdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // W: XVI krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Toruń, 28–30 września 2011. — [Toruń : s. n.], [2011]. — S. [1–7]. — Bibliogr. s. [7]. — Toż W: Landmark 2011 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2011]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [7]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki, Kraków. — Błędnie podano nazwisko: Magdalena Niepsój

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Estymacja wybranych parametrów petrofizycznych w oparciu o atrybuty sejsmiczne oraz dane geofizyki otworowejEstimation of selected petrophysical parameters based on seismic attributes and well log data / Magdalena NIEPSUJ, Kaja PIETSCH // W: Geopetrol 2012 : nowoczesne technologie pozyskiwania węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = modern technologies for hydrocarbon prospecting onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 17–20.09.2012 : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2012 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 182). — Na okł. dod. tyt.: Nauka, technika i technologia w rozwoju poszukiwań i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich. — Opis częśc. wg okł.. — S. 367–373. — Bibliogr. s. 372–373, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of cementation factor on water saturation in carbonates of Main Dolomite in North-West Poland / P. KRAKOWSKA, M. NIEPSUJ // W: Barcelona'10 [Dokument elektroniczny] : 72\textsuperscript{nd} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2010 : a new spring for geoscience : 14–17 June 2010, Barcelona : conference proceedings & exhibitors' catalogue / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : EAGE, 2010, 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-90-73781-86-3. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [3], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Influence of pore space saturation on P- and S-wave velocities using a \emph{fluid substitution} option : [abstract] / P. KRAKOWSKA, M. NIEPSUJ // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 2 dod.: Geovestník, s. 180–181. — Herlandia 2011 : 12th international conference of Young geologists : Kamienica, Poland, 28.–30. April 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Influence of the initial model on the seismic inversion result / M. N. NIEPSUJ // W: Copenhagen'12 [Dokument elektroniczny] : responsibility securing natural resources : 74\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2012 : 4–7 June 2012, Copenhagen. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Copenhagen : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-90-73834-27-9. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [3], Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Rozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podstawie wyników badań laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki[Spatial distribution of petrophysical parameters on the basis of laboratory results, well logging and seismics] / Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Maria BAŁA, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC, Kaja PIETSCH, Michał Gruszczyk ; red. nauk. Jadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ ; AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Geofizyki. — Kraków : Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski, 2013. — 128 s.. — Bibliogr. s. 127–128. — ISBN: 978-83-88927-36-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Skalowanie informacji petrofizycznej uzyskanej na podstawie wyników badań laboratoryjnych, geofizyki otworowej i sejsmikiScaling petrophysical data from laboratory measurements, well logging and seismics / Jadwiga JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ // W: Geopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 = Exploration and production of oil and natural gas reservoirs – new technologies, new challenges / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014 + CD. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 198 wyd. konferencyjne). — Opis częśc. wg okł.. — S. 365–370. — Bibliogr. s. 370, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Spatial distribution of rock formation properties based on laboratory investigations, well logging and seismic results; case studiesRozkład przestrzenny parametrów petrofizycznych formacji na podstawie wyników badań laboratoryjnych, profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki; przykłady studialne / Jadwiga JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC // W: Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : the first international conference : Krakow, Poland, 23–27 June 2014 : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — ISBN: 978-83-7464-699-4. — S. 94–96. — Tesk ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The analysis of multiple waves influence on seismic image in the Rotliegend formation – Polish lowland / M. KASPERSKA, K. CICHOSTĘPSKI, M. NIEPSUJ // W: Amsterdam'14 [Dokument elektroniczny] : experience the energy : 76\textsuperscript{th} EAGE conference & exhibition 2014 : 16–19 June 2014, Amsterdam RAI : proceedings / EAGE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands : EAGE], [2014]. — Dysk Flash. — Na s. tyt. dod.: ISSN 2214-4609. — e-ISBN: 9781632666949. — S. [1–3], Tu SP4 09. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • The influence of seismic velocity distribution on the depth imaging of the sub-Zechstein horizons in areas affected by salt tectonics: a case study of NW Poland / Kaja PIETSCH, Paweł MARZEC, Magdalena NIEPSUJ, Piotr Krzywiec // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2012 vol. 82 iss. 3, s. 263–277. — Bibliogr. s. 276–277, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_3_263_277.pdf

 • keywords: seismic imaging of sub-Zechstein boundaries, velocity models for Zechstein and Mesozoic, successions, halokinesis, Mid-Polish Swell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The influence of velocity model for seismic imaging of the Sub-Zechstein horizons and inversion results / M. KRÓL, M. NIEPSUJ // W: London'13 [Dokument elektroniczny] : changing frontiers : 75th EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2013 : 10–13 June 2013, London, UK : proceedings / EAGE, SPE EUROPEC. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [London : EAGE], [2013]. — Dysk Flash. — Na s. tytułowej dodatkowo: ISSN 2214-4609. — e-ISBN: 978-90-73834-48-4. — S. [1–3], We-SP2-11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [3], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wykorzystanie opcji \emph {fluid substitution} w oprogramowaniu Geographix Landmark Graphix Co. ze wskazaniem różnic wynikłych przy wykorzystaniu pomierzonej i obliczonej teoretycznie prędkości fali S[Use of \emph {fluid substitution} option in Geographix Landmark Graphix Co. with indication of differences in applying measured and theoretically calculated S-wave velocity] / NIEPSUJ Magdalena, KRAKOWSKA Paulina // W: XV krajowe spotkanie użytkowników oprogramowania Landmark : Ostaniec–Podlesice, 13–15 października 2010 / Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Krakowie, Geofizyka Kraków Sp. z o. o.. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. [1–3]. — Bibliogr. s. [3]. — Toż W: Landmark 2010 [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n., 2010]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–3]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [3]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wykorzystanie tłumienia fal sejsmicznych do oceny stopnia nasycenia przestrzeni porowej gazem, na przykładzie złoża w Dolomicie Głównym Ca2[The use of seismic wave attenuation to assessment of gas saturation degree of pore space, on the example of the Main Dolomite Ca2 deposit] / Magdalena NIEPSUJ, Kaja PIETSCH // W: GEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — (Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724 ; nr 170). — Opis częśc. wg okł.. — S. 543–547. — Bibliogr. s. 547, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: