Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Krakowska-Madejska, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Krakowska

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8261-4350

ResearcherID: S-1290-2018

Scopus: 36652833500

PBN: 3960166

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 122, z ogólnej liczby 123 publikacji Autora


1
 • [referat, 2017]
 • TytułA new method of pore space segmentation in highly noised micro-CT 3D data applied to Polish shale gas deposits
  AutorzyM. JĘDRYCHOWSKI, P. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK, M. HABRAT, P. Madejski
  ŹródłoICTMS 2017 [Dokument elektroniczny] : 3rd International Conference on Tomography of Materials and Structures : Lund, Sweden, 26th–30th June 2017. — [Sweden : s. n.], [2017]. — S. [1–2] ID ICTMS2017-131
 • keywords: pore space, X-ray tomography, 3D image processing, Fourier bandpass filter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 2016]
 • TytułAnaliza heterogeniczności utworów syluru i ordowiku z rejonu syneklizy bałtyckiej na podstawie wyników badań laboratoryjnych
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Jadwiga JARZYNA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 565–568
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2017]
 • TytułAnaliza petrofizyczna łupków sylurskich z synklinorium lubelskiego
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Mariusz JĘDRYCHOWSKI, Paweł Madejski, Magdalena HABRAT, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoXVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — S. 41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnaliza petrofizyczna łupków sylurskich z synklinorium lubelskiego
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Mariusz JĘRYCHOWSKI, Magdalena HABRAT, Paweł Madejski, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 101, s. 293–301
 • słowa kluczowe: petrofizyka, łupki sylurskie, synklinorium lubelskie, spektrometria magnetycznego rezonansu jądrowego, rentgenowska tomografia komputerowa

  keywords: nuclear magnetic resonance, petrophysics, X-ray computed tomography, Silurian shales, Lublin synclinorium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułAnaliza statystyczna parametrów mikrofacji dolomitu głównego w granicznej strefie platformy węglanowej
  AutorzyRoman SEMYRKA, Jadwiga A. JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Grażyna SEMYRKA
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2015 vol. 31 iss. 1, s. 123–140
 • słowa kluczowe: dolomit główny, platforma węglanowa, środowiska depozycyjne, mikrofacje, Gorzów, Grotów, Krobielewko

  keywords: the Main Dolomite, microfacies, carbonate platform, depositional environment, Gorzów, Krobielewko, Grotów

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2015-0011

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnalysis and modelling of petrophysical parameters of the Main Dolomite Formation on the basis of well logging and seismic data
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 vol. 38 no. 3, s. 317–326
 • keywords: the Main Dolomite, lithofacies zone, petrophysical parameters, cementation factor, Borai formula, Shell formula, fluid substitution, seismic inversion

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2012.38.3.317

8
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of hydraulic flow parameters in shale gas formations from north Poland
  AutorzyKRAKOWSKA P. I., JARZYNA J. A., WAWRZYNIAK-GUZ K., PUSKARCZYK E., ZYCH M.
  Źródło35textsuperscript{th} International Geological Congress [Dokument elektroniczny] : [27 August – 4 September 2016, Cape Town, South Africa]. — [South Africa : s. n.], [2016]. — S. [1], art. no. 2726
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2016]
 • TytułAnalysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs
  AutorzyK. WAWRZYNIAK-GUZ, J. A. JARZYNA, M. ZYCH, M. BAŁA, P. I. KRAKOWSKA, E. PUSKARCZYK
  ŹródłoVienna 2016 [Dokument elektroniczny] : efficient use of technology – unlocking potential : 78th EAGE conference & exhibition : 30 May – 2 June 2016, Vienna, Austria : conference proceedings. — [USA : Wiley], [2016]. — S. [1–5]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2011]
 • TytułAnalysis of the Main Dolomite Ca2 zonation in the NW part of Polish Lowlands
  AutorzyM. NIEPSUJ, P. KRAKOWSKA
  ŹródłoVienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — S. [1–3], SP26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2016]
 • TytułAplikacja TOC w systemie GeoWin do obliczania całkowitej zawartości węgla organicznego w skałach na podstawie profilowań geofizyki otworowej
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Jerzy KARCZEWSKI, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 575–579
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2018]
 • TytułApplying the Artificial Neural Network to laboratory and well logging data for TOC prediction and well logging data for TOC prediction and model verification using TOC Application (Geo Win) : abstract
  AutorzyEdyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Jerzy KARCZEWSKI
  ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : PAN], [2018]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania laboratoryjne prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania (symulowanie ciśnienia górotworu) na próbkach skał
  AutorzyEdyta PUSKARCZYK, Jadwiga JARZYNA, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoXVIII warsztaty górnicze ; Applied Geophysics 2017 [Dokument elektroniczny] : górnictwo : człowiek-środowisko-zrównoważony rozwój ; geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich i środowiskowych : 21–23 czerwca 2017, Gniew : materiały konferencyjne. — Kraków : IGSMiE PAN, cop. 2017. — S. 48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułBadania prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania dla wybranych skał klastycznych i węglanowych
  AutorzyEdyta PUSKARCZYK, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2017 nr 101, s. 313–322
 • słowa kluczowe: skały węglanowe, charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa, badania laboratoryjne skał, skały klastyczne, prędkości fal sprężystych

  keywords: stress-strain characteristics, rocks lab measurements, elastic wave velocities, clastic, carbonates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2010]
 • TytułBadanie współczynnika zwięzłości m w klastycznych utworach czerwonego spągowca i miocenu
  AutorzyPaulina KRAKOWSKA, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoGEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — S. 723–726
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [materiały konferencyjne (red.), 2019]
 • TytułCAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny] : “Chalenges in Applied Geology and Geophysics: 100textsuperscript{th} anniversary of applied geology at AGH University of Science and Technology” : international scientific conference : 10-13 September 2019, Kraków : book of abstracts
  Autorzyeds. Jadwiga JARZYNA, Paulina KRAKOWSKA-MADEJSKA, Anna SOWIŻDŻAŁ ; AGH
  DetailsKraków : AGH University of Science and Technology, cop. 2019. — 241 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2010]
 • TytułCementation factor and water saturation in carbonates vs. seismic amplitude
  AutorzyMagdalena NIEPSUJ, Paulina KRAKOWSKA
  ŹródłoEast Meets West : international scientific technical conference : 8textsuperscript{th}–9textsuperscript{th} April 2010 Kraków : conference book. — [Kraków : s. n.], [2010]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2016]
 • TytułCharakterystyka ogniwa iłowców bitumicznych z Jantaru oraz formacji iłowców z Sasina na podstawie elektrofacji wyznaczonych metodami statystycznymi (PCA, CA, ANN)
  AutorzyEdyta PUSKARCZYK, Jadwiga JARZYNA, Paulina KRAKOWSKA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 547–551
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2016]
 • TytułCharakterystyka petrofizyczna skał sylurskich i ordowickich w basenie bałtyckim na podstawie wyników badań laboratoryjnych i geofizyki otworowej
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Paulina KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ
  ŹródłoGeopetrol 2016 : współpraca nauki i przemysłu w rozwoju poszukiwań i eksploatacji złóż węglowodorów : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 19–22.09.2016 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG–PIB, 2016. — S. 473–477
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2016]
 • TytułClassification of Polish shale gas formations from Baltic Basin, Poland based on well logging data by statistical methods
  AutorzyKamila WAWRZYNIAK-GUZ, Edyta PUSKARCZYK, Paulina I. KRAKOWSKA, Jadwiga A. JARZYNA
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : science and technologies in geology, exploration and mining : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 3, Hydrogeology, engineering geology and geotechnics, applied and environmental geophysics, oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 761–768
 • keywords: shale gas, well logging, petrophysics, Baltic Basin, statistical classification methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2015]
 • TytułCombined interpretation of well logs, laboratory results and seismic data in the Miocene sandy-shaly thinly-bedded formation
  AutorzyJadwiga A. JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Magdalena NIEPSUJ, Paweł MARZEC
  ŹródłoAAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18textsuperscript {th} – 19textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2018]
 • TytułComprehensive approach for porous materials analysis using a dedicated preprocessor tool for mass and heat transfer modelling
  AutorzyKRAKOWSKA P., MADEJSKI P., HABRAT M., PUSKARCZYK E., JĘDRYCHOWSKI M.
  ŹródłoICCHMT 2018 : XItextsuperscript{th} International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer : 21–24 May 2018, Cracow, Poland : book of abstracts, vol. 1. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. 285–286
 • keywords: software, porous materials, quantitative interpretation, qualitative interpretation, preprocessor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2017]
 • TytułComprehensive interpretation of the laboratory experiments results to construct model of the Polish shale gas rocks
  AutorzyJadwiga A. JARZYNA, Paulina I. KRAKOWSKA, Edyta PUSKARCZYK, Kamila WAWRZYNIAK-GUZ, Marcin ZYCH
  ŹródłoPOL-VIET 2017 : 4textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — S. 54
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: