Wykaz publikacji wybranego autora

Paulina Krakowska-Madejska, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Krakowska

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8261-4350

ResearcherID: S-1290-2018

Scopus: 36652833500

PBN: 3960166

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 122, z ogólnej liczby 123 publikacji Autora


1
 • A new method of pore space segmentation in highly noised micro-CT 3D data applied to Polish shale gas deposits
2
 • A novel approach to the quantitative interpretation of petrophysical parameters using nano-CT: example of Paleozoic carbonates
3
 • Analiza heterogeniczności utworów syluru i ordowiku z rejonu syneklizy bałtyckiej na podstawie wyników badań laboratoryjnych
4
 • Analiza petrofizyczna łupków sylurskich z synklinorium lubelskiego
5
 • Analiza petrofizyczna łupków sylurskich z synklinorium lubelskiego
6
 • Analiza statystyczna parametrów mikrofacji dolomitu głównego w granicznej strefie platformy węglanowej
7
 • Analysis and modelling of petrophysical parameters of the Main Dolomite Formation on the basis of well logging and seismic data
8
 • Analysis of hydraulic flow parameters in shale gas formations from north Poland
9
 • Analysis of the heterogeneity of the Polish shale gas formations by factor analysis on the basis of well logs
10
 • Analysis of the Main Dolomite Ca2 zonation in the NW part of Polish Lowlands
11
 • Aplikacja TOC w systemie GeoWin do obliczania całkowitej zawartości węgla organicznego w skałach na podstawie profilowań geofizyki otworowej
12
 • Applying the Artificial Neural Network to laboratory and well logging data for TOC prediction and well logging data for TOC prediction and model verification using TOC Application (Geo Win)
13
 • Badania laboratoryjne prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania (symulowanie ciśnienia górotworu) na próbkach skał
14
 • Badania prędkości fal sprężystych i charakterystyka naprężeniowo-odkształceniowa w warunkach trójosiowego ściskania dla wybranych skał klastycznych i węglanowych
15
 • Badanie współczynnika zwięzłości m w klastycznych utworach czerwonego spągowca i miocenu
16
 • CAGG-AGH-2019 [Dokument elektroniczny]
17
 • Cementation factor and water saturation in carbonates vs. seismic amplitude
18
 • Charakterystyka ogniwa iłowców bitumicznych z Jantaru oraz formacji iłowców z Sasina na podstawie elektrofacji wyznaczonych metodami statystycznymi (PCA, CA, ANN)
19
 • Charakterystyka petrofizyczna skał sylurskich i ordowickich w basenie bałtyckim na podstawie wyników badań laboratoryjnych i geofizyki otworowej
20
 • Classification of Polish shale gas formations from Baltic Basin, Poland based on well logging data by statistical methods
21
 • Combined interpretation of well logs, laboratory results and seismic data in the Miocene sandy-shaly thinly-bedded formation
22
 • Comprehensive approach for porous materials analysis using a dedicated preprocessing tool for mass and heat transfer modeling
23
 • Comprehensive approach for porous materials analysis using a dedicated preprocessor tool for mass and heat transfer modelling
24
 • Comprehensive interpretation of the laboratory experiments results to construct model of the polish shale gas rocks
25
 • Comprehensive interpretation of the laboratory experiments results to construct model of the Polish shale gas rocks