Wykaz publikacji wybranego autora

Martyna Poręba , mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAirborne laser scanning data for railway line survey
  AutorzyKrystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Martyna PORĘBA, Małgorzata SŁOTA, Tomasz Kundzierewicz
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2012 vol. 58 nr 3, s. 260–263
2
 • [referat, 2011]
 • TytułAirborne laser scanning data for railway lines survey
  AutorzyKrystian PYKA, Natalia BOROWIEC, Tomasz Kundzierewicz, Martyna PORĘBA, Małgorzata Słota
  Źródło7textsuperscript{th} MMT : 7textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — S. 69–70
3
4
 • [referat, 2011]
 • TytułAssessing the accuracy of terrestrial mobile laser surveys
  AutorzyMartyna PORĘBA, François Goulette
  Źródło7textsuperscript{th} MMT : 7textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — S. 125–126
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAutomatyczna detekcja płaszczyzn w chmurze punktów w oparciu o algorytm RANSAC i elementy teorii grafów
  AutorzyMartyna PORĘBA, François Goulette
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2012 vol. 24, s. 301–310
6
 • [referat, 2013]
 • TytułLine segment-based approach for accuracy assessment of MLS point clouds in urban areas
  AutorzyMartyna PORĘBA, François Goulette
  ŹródłoMMT 8th [Dokument elektroniczny] : 2013 the international symposium on Mobile Mapping Technology : 5/1 5/1, Tainan Taiwan : proceedings. — [Taiwan : s. n.], [2013]. — S. [1–7]
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułNowoczesne metody pomiarów mas ziemnych
  AutorzyMartyna PORĘBA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2009 vol. 19, s. 351–361
8
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2013]
 • TytułRejestracja chmur punktów 3D w oparciu o wyodrębnione krawędzie – przegląd istniejących metod oraz zaproponowane podejście
  AutorzyMartyna PORĘBA, François Goulette
  ŹródłoOkólnik TD : biuletyn informacyjny Oddziału Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego. — 2013 nr 137, s. 61–62
9