Wykaz publikacji wybranego autora

Martyna Poręba , mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
  • Airborne laser scanning data for railway line survey
2
  • Airborne laser scanning data for railway lines survey
3
  • Assessing the accuracy of land-based mobile laser scanning data
4
  • Assessing the accuracy of terrestrial mobile laser surveys
5
  • Automatyczna detekcja płaszczyzn w chmurze punktów w oparciu o algorytm RANSAC i elementy teorii grafów
6
  • Line segment-based approach for accuracy assessment of MLS point clouds in urban areas
7
  • Nowoczesne metody pomiarów mas ziemnych
8
  • Rejestracja chmur punktów 3D w oparciu o wyodrębnione krawędzie – przegląd istniejących metod oraz zaproponowane podejście
9
  • Use of integrated GPS and INS systems in aerial photogrammetry